Webbversion

 

Nummer 42018-04-19

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Ny rapport från Arbetsgivarverket tar brett grepp på digitaliseringen och arbetslivet

2018-04-17NYHET

Hur påverkas löner, anställningstrygghet och jämställdhet när arbetsmarknaden förändras till följd av digitaliseringen? Det är några områden som tas upp i Arbetsgivarverkets nya rapport "Digitaliseringen och den statliga arbetsgivarpolitiken".

– Den ska framför allt ses som ett diskussionsunderlag för myndigheter om hur viktiga områden inom arbetsgivarpolitiken påverkas av digitaliseringen. Att digitaliseringen redan har fått och väntas få ännu större konsekvenser på arbetsmarknaden är välkänt och vi myndigheter måste anpassa vår arbetsgivarpolitik för att klara kompetensförsörjningen och verksamheterna. I rapporten finns inga instruktioner eller nya ståndpunkter utan vi vill helt enkelt lyfta frågor som behöver diskuteras, säger rapportförfattaren Roger Vilhelmsson.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Vårpropositionen: Fortsatt stark ekonomisk utveckling men toppen på högkonjunkturen kan vara nådd

2018-04-16NYHET

Det råder fortfarande brist på högutbildad arbetskraft i Sverige. För Arbetsgivarverket är satsningar inom högre utbildning, forskning och innovation därför avgörande för Sveriges ställning som forskningsnation och för statens kompetensförsörjning. Arbetsgivarverket välkomnar att det sker fortsatta satsningar för att underlätta nyanländas integrering på arbetsmarknaden, vilket är en viktig faktor för att minska arbetskraftsbristen.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Utvecklingsprogram för innovation och arbetsgivarpolitik

2018-04-18NYHET

Till hösten startar Arbetsgivarverket ett utvecklingsprogram om innovation och arbetsgivarpolitik. I utvecklingsprogrammet får du inspiration, kunskap och tillfälle till dialog både inom den egna verksamheten och med andra som står inför liknade utmaningar.

Läs hela nyheten och gör din anmälan på vår webbplats

Arbetsgivarpodden: Är medarbetarenkäter ett effektivt sätt att följa upp arbetsmiljön på?

2018-04-16NYHET

Ska frågor om ledarskap vara med i medarbetarundersökningar, ska undersökningen vara anonym, kan den användas för att utveckla verksamheten och kommer de finnas i framtiden? Det är några av frågorna som våra gäster, en professor och en HR-specialist, samtalar kring i senaste avsnittet av Arbetsgivarpodden. Du lyssnar väl?

Läs nyheten och lyssna på podden

Går statliga arbetstagare miste om kollektivavtalade ersättningar?

2018-04-13MEDLEMSNYHET

Inspektionen för socialförsäkring (ISF) menar i en ny rapport att det behöver säkerställas att statliga arbetsgivare tar sitt ansvar och ansöker om sjukpension för berörda anställda.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Ledare berättar om sina erfarenheter och sin roll som arbetsgivare

2018-04-09LEDARPORTRÄTT

Camilla Rosenberg är van att leda en verksamhet i förändring. Den erfarenheten kommer nu till stor nytta på Lotteriinspektionen där hon är generaldirektör sedan oktober 2017.

Läs hela reportaget på vår webbplats

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som bland annat skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Förmodad funktionsnedsättning var ej diskriminering vid rekrytering

» Läs fler Arbetsgivarverket informerar på vår webbplats

 
Remisser

» Kommissionens förslag till förordning om inrättande av en europeisk arbetsmyndighet

» Yttrande över kompletterande konsekvensbeskrivning med anledning av förslaget om ändrad 1 § föräldraledighetslagen och förslag om nytt omvårdnadsbidrag

» Läs fler remissvar på vår webbplats

 
Avtal & Skrifter

» Digitaliseringen och den statliga arbetsgivarpolitiken

» Läs, ladda ner eller beställ våra avtal, skrifter och rapporter på webbplatsen

 
Utbildningar, seminarier & workshops

» Millennials - en ny digital generation på väg in i statsförvaltningen

» Frukostseminarium för chefer - digitaliseringen - nyckeln till medarbetarupplevelsen

» Se alla aktiviteter i vår Kalender

 
Kontakt

» Kontakta redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay