Webbversion

 

Nummer 52018-05-25

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Nu är vi på väg – sista workshoppen inför Skills360 Hackathon genomförd

2018-05-24NYHET

Tio workshoppar är avklarade och frågeställningarna till Skills360 Hackathon börjar utkristallisera sig.

– Jag är oerhört stolt över det engagemang för frågan som jag sett i denna såväl som tidigare workshops under våren. Tillsammans har vi alla lagt grunden för en fantastisk dag i höst. Men det är också viktigt att komma ihåg att den 11 september inte är målet. Det är då den egentliga resan börjar med att ta idéerna, kunskapen och lärdomarna vidare inom staten. Det sa projektledare Sofia Stigendal på den sista förberedande workshoppen inför höstens Hackathon.

Läs hela nyheten här.

Karensavdrag ersätter karensdagen

2018-05-24NYHET

Riksdagen har fattat beslut om att införa ett karensavdrag som ska ersätta den nuvarande karensdagen i sjukförsäkringen.

Läs hela nyheten här.

Förändringar i Arbetsgivarverkets styrelse

2018-04-27NYHET

Regeringen har utsett rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg till ny ordförande och Martin Holmberg, generaldirektör i Domstolsverket, till ny vice ordförande i Arbetsgivarverkets styrelse.

Läs hela nyheten här.

Arbetsgivarpodden: Vilken roll har HR i innovationsarbetet?

2018-05-25NYHET

Nu finns ett nytt avsnitt av Arbetsgivarpodden att lyssna på. Denna gång ställer vi oss frågan hur vi skapar ett klimat och en kultur på våra arbetsplatser som stimulerar till nytänkande och innovation och vilken roll HR har i detta? Gästar oss gör Leif Denti och Ann-Charlotte Jensen.

Läs nyheten och lyssna på podden.

Fortsatt satsning på Praktik i staten

2018-04-25NYHET

Regeringsuppdragen för båda målgrupperna för Praktik i staten har förlängts och löper under hela 2020. Förlängningen ger myndigheterna fortsatt förtroende att utföra det viktiga inkluderingarbete som de har påbörjat. Målet är att gemensamt ta emot 1000 praktikanter per år från varje målgrupp.

Läs hela nyheten här.

Så här behandlar vi personuppgifter

2018-05-24MEDLEMSNYHET

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) börjar tillämpas den 25 maj 2018. Med anledning av detta har Arbetsgivarverket sett över hur vi behandlar personuppgifter. Information har därför skickats till våra olika kontaktytor. Arbetsgivarverket behandlar också personuppgifter som rör anställda hos våra medlemmar, till exempel inom ramen för vår statistikhantering. Här behöver vi också din hjälp att sprida informationen internt på respektive organisation.

Läs hela nyheten här.

Delegation från ILO:s Utbildningscenter besökte Arbetsgivarverket

2018-05-21NYHET

ILO - International Labour Organisation, besökte den 17 maj Arbetsgivarverket. Besökarna var deltagare i kursen Labour Relation Policies and Practices in the Public Sector vid ILO:s utbildningscenter i Turin.

Läs hela nyheten här.

Webb-TV: Se våra seminarier och föreläsningar

Du vet väl att du kan följa de flesta av våra föreläsningar och seminarier live och också i efterhand se dem på vår webbplats? Missade du frukostseminariet om hur du framtidsutrustar ditt ledarskap? Eller hur man skapar förutsättningar för medarbetare att må bra och trivas på jobbet?

Se frukostseminariet Framtidsutrusta ditt ledarskap på vår webbplats.

Se frukostseminariet Digitaliseringen - nyckeln till medarbetarupplevelsen på vår webbplats.

Lunchföreläsning: Hur kan vi använda artificiell intelligens för att skapa en bättre och mer effektiv statsförvaltning?

2018-05-16NYHET

Det tredje tillfället i lunchföreläsningsserien om innovation och arbetsgivarpolitik går av stapeln 27 september. Denna gång handlar det om det högaktuella ämnet Artificiell Intelligens (AI). Blocka datumet i kalendern redan nu!

Läs hela nyheten på vår webbplats.

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som bland annat skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Polismyndighetens underlåtenhet att följa överklagandenämndens beslut var inte ett avskedande

» Läs fler Arbetsgivarverket informerar på vår webbplats

 
Remisser

» Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården

» Ökad styrning av myndigheternas lokalisering

» Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn

» Promemorian Konsekvenser för arbetsgivare vid återkallelse av uppehållstillstånd för arbete

» Omstart för den digitala förvaltningen

» Läs fler remissvar på vår webbplats

 
Avtal & Skrifter

» Affärsverksavtal (AVA) mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O

» Affärsverksavtal (AVA) mellan Arbetsgivarverket och Seko

» Affärsverksavtal-T (AVA-T) mellan Arbetsgivarverket och Saco-S

» Verksamhetsberättelse 2017

» Läs, ladda ner eller beställ våra avtal, skrifter och rapporter på webbplatsen

 
Utbildningar, seminarier & workshops

» Lokal lönebildning

» Analyskraft - verktyg för löneanalys

» Se alla aktiviteter i vår Kalender

 
Kontakt

» Kontakta redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay