Webbversion

 

Nummer 62018-06-28

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Vill du gå med Jobba statligt i Prideparaden?

2018-06-20NYHET

Arbetsgivarverket kommer i år att vara med i Prideparaden med budskapet Jobba statligt och välkomnar alla som vill att gå med oss och profilera staten som en inkluderande arbetsgivare.

– Om era verksamheter inte går i Prideparaden och ni har medarbetare som är intresserade att delta är de välkomna att gå tillsammans med oss. Under budskapet Jobba statligt kan vi då tillsammans profilera staten som en arbetsgivare som respekterar allas lika värde och delar Stockholm Prides värdegrund, säger Petra Pfeiff som är stabschef vid Arbetsgivarverket.

Läs nyheten på webbplatsen

Arbetsgivarverket i Almedalen 2018

2018-06-07NYHET

Arbetsgivarverket kommer även i år att finnas på plats under Almedalsveckan. Temat för våra seminarier är digitalisering som vi belyser från flera olika perspektiv. Kom och lyssna!

Läs mer om våra seminarier på webbplatsen

Tre frågor till Sofia Stigendal om Almedalen

2018-06-26NYHET

Sofia Stigendal är Arbetsgivarverkets projektledare för Praktik i staten och för Skills360Hackathon. Sofia medverkar i två panelsamtal i Almedalen om inkludering av kompetens. Vi bad Sofia berätta mer.

Läs nyheten på webbplatsen

Löneskillnader mellan män och kvinnor i staten minskar tydligt

2018-06-18NYHET

Löneskillnaden mellan statsanställda män och kvinnor har minskat med 0,9 procentenheter på årsbasis under den senaste mätperioden. Det framgår av den nya löneskillnadsrapporten. Rapportförfattaren Matti Särngren kommenterar utvecklingen.

Läs nyheten på webbplatsen

Förändringar i VA/VA-T med flera avtal med anledning av höjt inkomsttak i sjukförsäkringen

2018-06-26NYHET

Från och med den 1 juli i år höjs inkomsttaket i sjukförsäkringen från 7,5 till 8 prisbasbelopp.

Läs nyheten på webbplatsen

Arbetsgivardagen 2018 - inbjudan skickad

2018-06-20NYHET

Inbjudan till Arbetsgivardagen den 14 november 2018 har nu skickats till dig som är medlemschef och/eller medlemsföreträdare. Under dagen kommer vi bland annat att prata om vad det innebär för ledarskapet när arbetstagare från fler generationer och nationaliteter än någonsin tidigare ska arbeta tillsammans? Linda Nyberg är moderator för dagen.

Läs nyheten på webbplatsen

Arbetsgivarpodden: Kan alla bli en bra chef?

2018-06-19NYHET

Nu finns ett nytt avsnitt av Arbetsgivarpodden att lyssna på - denna gång pratar vi om vilka faktorer som spelar in för att bli en bra ledare.

Läs nyheten och lyssna på podden

”En bra ledare kan samla människor mot ett gemensamt mål”

2018-06-18LEDARPORTRÄTT

Den 15 januari blev Helena Jonsson ny landshövding i Jönköpings län. Hon har erfarenhet både av att driva eget och leda en intresseorganisation.

Läs hela intervjun med Helena på webbplatsen

”Ett tydligt miljöarbete gör en arbetsgivare attraktiv”

2018-06-04LEDARPORTRÄTT

Hon brinner för hållbar utveckling och har lett expeditioner bland annat till polarisarna. Sedan årsskiftet går Katarina Gårdfeldt nu i täten när Polarforskningssekretariatet ska omlokaliseras norrut.

Läs hela intervjun med Katarina på webbplatsen

Spel om medarbetarskapsfrågor väckte intresse på MIA:s avslutningsträff

2018-06-21NYHET

Den sista träffen i aktivitetsserien Medarbetarskap I Arbetsgivarsamverkan (MIA) hölls torsdagen den 14 juni. Kunskapspåfyllning och medarbetarspel stod på agendan.

Läs nyheten på webbplatsen

Ny ledamot i medlemsråd

2018-06-20NYHET

Birgitta Alfraeus från Högskolan i Borås är ny ledamot i medlemsråd 2.

Läs nyheten på webbplatsen

Ria besökte Länsstyrelsen Gävleborg

2018-06-04NYHET

Rådet för integration i arbetslivet besökte Länsstyrelsen Gävleborg för att ta del av deras framgångsrika arbete med nyanlända praktikanter.

Läs hela nyheten på webbplatsen

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som bland annat skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Fortsatt hög brist på kompetens i staten men chefsförsörjningen utvecklas positivt

» Internationellt - nya belopp för merkostnadstillägg i URA från 1 juli 2018

» Ny mätning visar på tydlig minskning av löneskillnaderna mellan kvinnor och män i staten

» Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete

» Läs fler Arbetsgivarverket informerar på vår webbplats

 
Remisser

» Förslag till föreskrifter om riktade hälsoundersökningar

» En strategisk agenda för internationalisering (SOU2018:3)

» Läs fler remisser på vår webbplats

 
Avtal & Skrifter

» Konjunkturbarometern för den statliga sektorn - en uppdaterad prognos för år 2018

» Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000-2017

» Läs, ladda ner eller beställ våra avtal, skrifter och rapporter på webbplatsen

 
Utbildningar, seminarier & workshops

» Arbetsgivarverket i Almedalen: Hur klarar de statliga myndigheterna digitaliseringen när kampen om IT-kompetensen hårdnar?

» Arbetsgivarverket i Almedalen: Ett arbetsliv präglat av digitalisering – hur påverkar det ledarskapet?

» Arbetsgivarverket i Almedalen: Legala, illegala och digitala hot – statstjänstemannen satt under tryck

» Se alla aktiviteter i vår Kalender

 
Kontakt

» Kontakta redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay