Webbversion

 

Nummer 72018-08-30

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Ett fåtal platser kvar till Skills360 Hackathon – säkra din plats idag

2018-08-29NYHET

Skills360 Hackathon är ett kunskapsdrivet hack där vi samlar hela arbetsmarknaden för att arbetsgivare ska hitta ny lösningar på att inkludera för kompetensförsörjning. Redan nu har många myndigheter ansökt och fått plats, men det finns fortfarande några platser kvar.

Ta chansen att representera din myndighet och möt representanter från näringsliv, intresseorganisationer, start-ups och forskning. Det är ett unikt tillfälle och början på en resa framåt där inkludering står i fokus. Redan nu har en samverkansgrupp bildats för att ta lösningarna som kommer fram under dagen vidare efter hacket.

Läs mer på vår webbplats 

Stort europeiskt intresse för Skills360 Hackathon

2018-07-12NYHET

När EUPAN i somras kallade samman alla generaldirektörer för Europas statsförvaltningar var fokuset innovation och kompetensförsörjning. Arbetsgivarverket berättade bland annat om Skills360 Hackathon och att vi nu prövar ett kompetensdrivet hackathon som ett sätt att samverka och snabbt hitta och utveckla lösningar på frågan om hur fler kan komma in på arbetsmarknaden. Både metoden och ämnet väckte stort intresse.

Läs hela nyheten på vår webbplats 

Förändringar i sjukförsäkringens basbeloppstak

2018-08-08MEDLEMSNYHET

Den 1 juli i år höjdes basbeloppstaket i sjukförsäkringen från 7,5 till 8,0 prisbasbelopp. De centrala parterna har därför kommit överens om ändringar i berörda avtal från och med samma datum.

Läs hela nyheten på webbplatsen 

Ändringar i Avtal om omställning

2018-07-03NYHET

Det finns en överenskommelse om en ny paragraf i Avtal om omställning.

Läs hela nyheten på webbplatsen  

Ny arbetsgivarmall för plan för återgång i arbete

2018-07-02MEDLEMSNYHET

Försäkringskassan har, i samråd med arbetsgivarorganisationerna Arbetsgivarverket, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting, tagit fram en mall som arbetsgivare kan använda vid upprättandet av en plan för återgång i arbete. Det finns inte något krav på hur planen ska vara utformad eller var dokumentationen ska göras, men mallen är ett förslag på hur en sådan kan se ut.

Läs hela nyheten på vår webbplats 

Du lyssnar väl på Arbetsgivarpodden?

2018-08-30NYHET

Har du missat att lyssna på Arbetsgivarpodden under sommaren? Lyssna ikapp på de senaste avsnitten här:

Arbetsgivarpodden: Hur ska vi tänka för att attrahera millennials?

Arbetsgivarpodden: Hur får vi en arbetsmiljö fri från sexuella trakasserier?

Arbetsgivarpodden: Hur inkluderar vi kompetens? 

Arbetsgivarverket i Almedalen

2018-08-30NYHET

Även i år var vi på plats under Almedalsveckan. Temat för våra seminarier var digitalisering som vi belyste från flera olika perspektiv. Hade du inte möjlighet att delta där och då så kan du se filmerna i efterhand på vår webbplats.

Hur klarar de statliga myndigheterna digitaliseringen när kampen om IT-kompetensen hårdnar?

Ett arbetsliv präglat av digitalisering – hur påverkar det ledarskapet?

Legala, illegala och digitala hot – statstjänstemannen satt under tryck

Arbetsgivarverket i Almedalen 2018 

Rådet för integration i Almedalen

2018-07-10NYHET

Rådet för integration i arbetslivet diskuterade erfarenheterna av snabbspår och etableringsjobb under sitt seminarium i Almedalen. Deltog gjorde bland annat arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson

– Fortsätt med Praktik i staten, sa Eva Liedström Adler, Arbetsgivarverkets generaldirektör och representant i rådet. Annars missar initiativet målet. Nu har många myndigheter hittat bra former för att ta emot praktikanter till gagn för både verksamheten och integrationen.

Läs en artikel från seminariet på Rias webbplats här 

Tre myndigheter i samtal om inkludering under Almedalsveckan

2018-07-12NYHET

Under Almedalsveckan arrangerade Initiatives of Change seminariet: ”Hur skapar vi en arbetsmarknad öppen för alla? Tre myndigheter söker lösningar med civilsamhället”. Seminariet handlade om hur man går från teori till praktik i inkluderingsfrågan. Arbetsgivarverket deltog i samtalet och konstaterade att mycket görs inom respektive myndighet, men att det fortfarande är svårt att nå fram på djupet i dessa frågor.

Läs hela nyheten på webbplatsen 

Almedalen - vikten av att öppet pröva vad som är ”rätt kompetens” i rekryteringsprocessen

2018-07-03NYHET

Riksförbundet Attention och projektet ”ADHD på jobbet” kopplade i Almedalen grepp om frågan hur arbetslivet kan tillgodogöra sig kompetensen från personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

– Inom staten tillämpas förtjänst och skicklighet, där den senare är tyngdpunkten, vilket innebär att fokus är på rätt kompetens för tjänsten i fråga. Därför är det viktigt att verkligen ta sig tid i samband med annons och kravprofil, att fundera kring vad det tjänsten kräver, sa Sofia Stigendal, projektledare för Skills360 och en av deltagarna i panelen.

Läs hela nyheten på webbplatsen 

Färgsprakande fest när Jobba statligt deltog i Prideparaden

2018-08-07NYHET

– Fantastiskt kul att vara med! Prideparaden är inte bara en folkfest utan också ett ställningstagande för alla människors lika värde och rättigheter – något som är en självklarhet inom staten, säger Helene Bryskhe på Arbetsgivarverket.

Arbetsgivarverket var en av många statliga verksamheter som deltog i Europride. Arbetsgivarverket gick med budskapet Jobba statligt för att visa att staten som arbetsgivare respekterar alla människors lika värde och delar Stockholm Prides värdegrund.

Läs hela nyheten på vår webbplats 

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som bland annat skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Läs fler Arbetsgivarverket informerar på vår webbplats

 
Remisser

» Validering i högskolan - för tillgodoräknande av livslångt lärande (SOU 2018:29)

» Förslag till ny lag om rätt till tjänstledighet och om avtal om gränspendlares rätt till tjänstledighet

» Betänkandet Konstnär - oavsett villkor? (SOU 2018:23)

» Vägen till självkörande fordon (SOU 2018:16)

» Remiss gällande 2018 års rapportering om tillämpningen av ratificerade konventioner

» Läs fler remisser på vår webbplats

 
Avtal & Skrifter

» Läs alla avtal och skrifter på vår webbplats

 
Utbildningar, seminarier & workshops

» Skills360 Hackathon

» Lunchföreläsning: Hur kan vi använda artificiell intelligens för att skapa en bättre och mer effektiv statsförvaltning?

» Frukostseminarium för chefer - de bästa ska jobba hos er!

» Att teckna lokala kollektivavtal

» Se alla aktiviteter i vår Kalender

 
Kontakt

» Kontakta redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay