Webbversion

 

Nummer 82018-09-27

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Fördomsfri app och nytt yrke som integratör – förslag för bättre inkluderingsarbete inom staten

2018-09-19NYHET

Ett 80-tal representanter från hela arbetsmarknaden samlades den 11 september på Kulturhuset för att ta fram lösningar på hur statliga arbetsgivare kan använda inkludering som ett verktyg för kompetensförsörjning.

Några lösningar gav förslag på hur man kan arbeta med kultur och organisationers förutsättningar för inkludering. Konkreta exempel på lösningar handlade till exempel om att introducera ett nytt yrke som ”integratör” med uppgift att hjälpa till med etableringen av nyanlända på arbetsmarknaden. Ett annat exempel handlade om att skapa en app där arbetssökande kan ladda upp CV till en databas. Rekryteraren i sin tur ser alla CV:n sorterade efter kompetens och där personuppgifter är dolda. Tekniken möjliggör fördomsfria rekryteringar.

Läs hela nyheten på vår webbplats 

Arbetsgivarpodden: Skills360 Hackathon - vad händer nu?

2018-09-14NYHET

I detta specialavsnitt av Arbetsgivarpodden pratar vi med Hedda Lindselius om vad som händer efter Skills360 Hackathon och vad vi ska göra för att bli bättre på inkludering och hitta kompetens som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Läs mer och lyssna på podden här 

Ta emot en samhällsvetare från statliga snabbspåret på praktik

2018-09-21MEDLEMSNYHET

Nu är snabbspårsstuderanden från Södertörns högskola, Linnéuniversitet och Malmö universitet färdiga med sina 30 högskolepoäng i offentlig förvaltning och behöver praktik. Har du en praktikplats att erbjuda?

Läs hela nyheten på vår webbplats

Ny kull av mentorer utbildade

2018-09-20NYHET

Samtidigt som etapp 3 av mentorprogrammet avslutades så var det dags för nästa kull av mentorer att utbildas. Den nya kullen av mentorer är statsanställda vid myndigheter i Stockholmstrakten. Under två dagar fick de utbildning i bland annat coachande förhållningssätt, inkludering och statstjänstemannarollen och är nu redo att möta sina adepter.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Läs mer om Arbetsgivarverkets mentorprogram här

Pampig avslutning på uppskattade mentorprogram

2018-09-11NYHET

Speeddejting, diplom och hemliga besök var några av ingredienserna på avslutningsträffarna i Arbetsgivarverkets mentorprogram för nyanlända akademiker som hölls för några veckor sedan. Under ett halvår har ett trettiotal anställda på olika myndigheter i Jönköping, Uppsala och Östergötland varit mentorer för varsin nyanländ akademiker. Att det har varit roligt, givande och lärorikt vittnade många om.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Gemensamt sektormöte på Arbetsgivardagen 14/11

2018-09-27MEDLEMSNYHET

I år välkomnar vi både medlemschefer och medlemsföreträdare till Arbetsgivardagen som hålls 14 november 2018. Dagen inleds med lunch. Därefter följer kollegiet (för dig som medlemschef) och sektormötet (för dig som medlemsföreträdare). Läs mer om dagen via länkarna nedan.

Gemensamt sektormöte 14/11 (Arbetsgivardagen)

Arbetsgivardagen 2018 - information och anmälan

Arbetsgivardagen 2018 - inbjudan skickad

Första träffen på höstens utvecklingsprogram

2018-09-21NYHET

Förra veckan samlades chefer från elva av Arbetsgivarverkets medlemmar för att tillsammans se hur arbetsgivarpolitiken kan bidra till ökad innovationskraft och hur innovation och utveckling i samhället påverkar förutsättningarna för arbetsgivarpolitikens utformning. Detta var den första träffen av tre i Arbetsgivarverkets utvecklingsprogram ”Innovation och arbetsgivarpolitik”. Annika Steiber, forskare och föreläsare, berättade om den nya ekonomins krav på innovation tillsammans med Sverker Alänge, docent på Chalmers tekniska högskola vars forskning fokuserar på innovation, strategi och förändringsprocesser i företag och i innovationssystem.

Läs hela nyheten på webbplatsen

Tyck till om förslag från OECD

2018-09-04MEDLEMSNYHET

Arbetsgivarverket har, via OECD:s arbetsgrupp för offentlig sysselsättning och förvaltning, varit med och tagit fram förslag till "Recommendation on Public Service Leadership and Capability". Nu finns möjlighet att tycka till om det.

Läs hela nyheten på webbplatsen

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som bland annat skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Var engagemang i förening en förtroendeskadlig bisyssla?

» Läs fler Arbetsgivarverket infomerar här

 
Remisser

» Ersättning vid arbetslivsinriktad rehabilitering (Ds 2018:32)

» Förlängt anställningsskydd till 69 år (Ds 2018:28)

» Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25)

» Statliga Servicekontor – mer service på fler platser (SOU 2018:43)

» Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande (SOU 2018:29)

» Förslag till EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten

» Tid för utveckling (SOU 2018:24)

» Remiss angående EU-kommissionens förslag COM (2018) 372-375, 382, 390 och 471-473

» Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22)

» Läs fler remissvar här

 
Avtal & Skrifter

» Läs alla avtal och skrifter på vår webbplats

 
Utbildningar, seminarier & workshops

» Arbetsgivardagen 2018

» Frukostseminarium för chefer - de bästa ska jobba hos er!

» Agera rätt vid omställning

» Se alla aktiviteter i vår Kalender

 
Kontakt

» Kontakta redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay