Webbversion

 

Nummer 92018-10-25

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Förväntansfullt när mentorer och adepter träffades

2018-10-10NYHET

Efter några veckors väntan var det i början av oktober äntligen dags för alla deltagare i höstens omgång av mentorprogrammet att träffa sin ”bättre hälft”.

Programmet inleddes med en presentationsrunda av adepterna och det blev tydligt vilken kompetens och erfarenhet som fanns i rummet. De samlade nyanlända akademikerna är bland annat jurister, journalister, egenföretagare och forskare och kommer från länder som Egypten, Syrien, Indonesien, Japan och Marocko. Alla går de nu arbetsmarknadsutbildningen Korta vägen på Stockholms universitet och har fått varsin mentor i form av en statsanställd.

Läs mer på vår webbplats

 

Återigen dags för den årliga medlemsundersökningen

2018-10-19MEDLEMSNYHET

Tidigare i veckan skickdes den årliga medlemsundersökningen till alla myndighets-/medlemschefer. Vi uppmanar alla att svara på enkäten tillsammans med sin medlemsföreträdare för att få ett så heltäckande underlag som möjligt. Vi behöver ert svar senast fredagen den 23 november.

Läs mer på vår webbplats

Lyssna på vår podd - två nya avsnitt att lyssna på

2018-10-22NYHET

Varför uppstår machokulturer och hur förändrar man en sådan kultur? I detta avsnitt pratar vi med Kristin Linus och Stina Nyström om machokultur och maskulinitetsnormer. Kristin är HR-chef på byggföretaget Veidekke med ansvar för hållbarhet, hälsa, arbetsmiljö och säkerhet. Stina är ställföreträdande personaldirektör på Försvarsmakten.

Läs mer och lyssna här

Hur påverkar artificiell intelligens och digitaliseringen arbetslivet? I detta avsnitt pratar vi med Darja Isaksson och Roger Vilhelmsson om digitaliseringen och artificiell intelligens. Darja är ny generaldirektör på Vinnova och har en bakgrund som konsult och digital strateg. Roger är chefsekonom på Arbetsgivarverket.

Läs mer och lyssna här

På gång för hållbart arbetsliv

2018-10-16MEDLEMSNYHET

Partsrådets satsning på ett nytt arbetsområde för hållbart arbetsliv är nu i gång. Programmet för hållbart arbetsliv skiljer sig från Partsrådets övriga arbetsområden och omfattar i högre grad ett operativt och anpassat verksamhetsstöd.

Läs mer vår webbplats

Uppdaterad version av populära skriften "Jobba statligt"

2018-10-17MEDLEMSNYHET

Nu finns en uppdaterad version av vår populära skrift "Jobba statligt - samhällsnyttigt uppdrag med moderna villkor". Som medlem har du möjlighet att beställa två gratisex. Har du inte redan gjort det kan du göra det på webbplatsen.

Läs mer på vår webbplats

Reviderad skrift om NOR

2018-10-19MEDLEMSNYHET

Skriften om NOR, utmärkelsen för nit och redlighet i rikets tjänst, har reviderats och finns att ladda ner som pdf på webbplatsen. 

Läs mer på vår webbplats

Forum för mindre arbetsgivare växer

2018-10-22NYHET

Förra veckan träffades cirka 30 företrädare från myndigheter med färre än 75 anställda i Forum för mindre arbetsgivare. Årets Forum för mindre arbetsgivare lockade dubbelt så många engagerade deltagare som förra året.

Läs mer på vår webbplats

Ledarporträtt: Monica Rodrigo och Nader Ahmadi

2018-10-22NYHET

I våra ledarporträtt intervjuar vi nya myndighetschefer som delar med sig av sina erfarenheter, vad som gör dem stolt, hur de är som ledare och hur de ser på sin roll som arbetsgivare. Nu senast har vi pratat med Monica Rodrigo, generaldirektör på Ekobrottsmyndigheten och Nader Ahmadi, generaldirektör på Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Monica Rodrigo, generaldirektör på Ekobrottsmyndigheten: Det är viktigt att man som chef känner ett arbetsgivaransvar

Nader Ahmadi, generaldirektör på Myndigheten för arbetsmiljökunskap: Att få börja med något helt nytt var kittlande

Teamutveckling på Tullverket med stöd av GDQ

2018-10-24MEDLEMSNYHET

Hur kan man jobba med en grupps utveckling? Åsa Kälvegård, rådgivare på Arbetsgivarverket och certifierad i verktyget GDQ, har följt redaktionen på Tullverket, som precis startat upp ett arbete kring sin utveckling med stöd av verktyget GDQ.

Läs mer på vår webbplats

Webbtv: De bästa ska jobba hos er

2018-10-09NYHET

Hur ska statliga arbetsgivare locka de främsta medarbetarna? Linus Holmgren gästade Arbetsgivarverkets frukostseminarium i oktober och pratade om arbetsgivarvarumärke, rekrytering och ledarskap.

Läs mer och se frukostseminariet här

Vårens utbildningar

2018-10-16MEDLEMSNYHET

Kolla in vårens utbildningar i vår Kalender.

Läs mer på vår webbplats

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som bland annat skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Andelen anställda med utländsk bakgrund fortsätter öka

» Läs fler Arbetsgivarverket infomerar här

 
Remisser

» Betänkanden Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47) En lärande tillsyn (SOU 2018:48)

» Yttrande över promemoria En förändrad organisation av Gentekniknämnden

» En ny reglering för tjänstepensionsföretag

» Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete (SOU 2018:66)

» ILO:s rapport V 1) Ending Violence and harassment in the world of work

» Läs fler remissvar här

 
Avtal & Skrifter

» Om utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst" NOR

» Jobba statligt - samhällsnyttigt uppdrag med moderna villkor

» Utländsk bakgrund i staten 2017

» Läs alla avtal och skrifter på vår webbplats

 
Utbildningar, seminarier & workshops

» Arbetsgivardagen 2018

» Pensionsavtalet PA 16

» Lunchföreläsning: Digitalisering som motor för en bättre arbetsmiljö

» Frukostseminarium för chefer: Ledarskap och gränshantering i ett föränderligt arbetsliv

» Frukostmöte för medlemschefer

» Se alla aktiviteter i vår Kalender

 
Kontakt

» Kontakta redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay