Webbversion

 

Nummer 102018-11-22

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Arbetsgivardagen 2018: Ett lustfyllt ledarskap

2018-11-15NYHET

Förra veckan hälsade Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Liedström Adler närmare 300 statliga chefer välkomna till Arbetsgivardagen 2018 där fokus låg på det moderna ledarskapets utmaningar.

– Vi utbildar vuxna människor som vet vad de vill. Merparten av våra studenter är över 30 år och ungefär 30 procent av våra studenter har en eftergymnasial utbildning. Varje år utexamineras omkring 13 000 studenter och ett år senare har 93 procent jobb, sa Christer Bergqvist, enhetschef och ställföreträdande generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan.

– Det var inte bättre förr, du var bättre förr, sa Linda Hammarstrand, ledarskapsutvecklare och dagens huvudtalare.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Se filmer från dagen på vår webbplats

Arbetsgivarpodden: Den arbetsgivarpolitiska delegeringen - ett gemensamt ansvar för effektiva verksamheter

2018-11-20NYHET

Du lyssnar väl på Arbetsgivarpodden? Gästar oss denna gång gör Göran Ekström och Ann Follin. Temat för avsnittet är den arbetsgivarpolitiksa delegeringen - vad betyder den för statliga arbetsgivare och finns det risk att den urvattnas?

Lyssna på podden på vår webbplats

Ledarporträtt: Martin Norsell och Maria Bredberg Pettersson 

2018-11-19LEDARPORTRÄTT

I våra ledarporträtt intervjuar vi nya myndighetschefer som delar med sig av sina erfarenheter, vad som gör dem stolt, hur de är som ledare och hur de ser på sin roll som arbetsgivare. Nu senast har vi pratat med Martin Norsell, rektor på Högskolan Dalarna och Maria Bredberg Pettersson, generaldirektör på Fortifikationsverket.

Martin Norsell, rektor på Högskolan Dalarna: Det är viktigt att ge lika mycket ansvar som befogenheter

Maria Bredberg Pettersson, generaldirektör på Fortifikationsverket: Det är viktigt att värna arbetsgivaruppdraget

Övergångsbudget försvårar statlig planering och kan skapa tillfällig åtstramning

2018-11-15NYHET

Genom de budgetprinciper som nu tillämpas uteblir en rad aviserade satsningar. Redan beslutade reformer, exempelvis på de nya myndigheterna DIGG, Myndigheten för digital förvaltning och Myndigheten för arbetsmiljökunskap, genomförs som planerat. Detsamma gäller omfördelningen av medel från Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten till Statens servicecenter som under 2019 ska ta över ansvaret för de lokala servicekontoren.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Villkorsavtalen finns att ladda ner på webbplatsen

2018-11-08MEDLEMSNYHET

Villkorsavtalen, med ändringar och tillägg till och med 2018-06-15, är nu publicerade på Arbetsgivarverkets webbplats. Avtalen kan laddas ner som pdf-filer, men kommer också tryckas.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Uppdaterade arbetstider för 2019

2018-11-16MEDLEMSNYHET

Nu finns uppdaterade filer och tabeller kring arbetstider för 2019. Du hittar informationen i Arbetsgivarguiden.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Karensavdrag införs i kollektivavtalen

2018-10-29MEDLEMSNYHET

Från och med 1 januari 2019 ersätts bestämmelserna om karensdag i lagen (1991:1047) om sjuklön med bestämmelser om karensavdrag. Mellan centrala parter pågår nu en dialog om hur dessa bestämmelser ska införas i de centrala kollektivavtalen.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Ny ledamot i medlemsråd

2018-11-12MEDLEMSNYHET

Nicklas Lagrell från Åklagarmyndigheten är från och med årsskiftet ny ledamot i medlemsråd 2.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Uppskattad adeptträff på Skatteverket

2018-11-13NYHET

För några veckor sedan arrangerade mentorerna på Skatteverket en träff där de bjöd in samtliga adepter som deltar i Arbetsgivarverkets mentorprogram. Nästan alla adepter i mentorprogrammet var på plats hos Skatteverket och fick höra mer om vad Skatteverket gör, hur de är organiserade, vilket uppdrag de har och hur de arbetar med förtroendefrågor, service och bemötande.

Läs hela nyheten på vår webbplats

"Min mentor är guld"

2018-11-12NYHET

Deltagarna i höstens omgång av mentorprogrammet hade hunnit med att ses några gånger på egen hand när det i början av november var dags för en andra gemensam träff. Temat för halvdagen var kommunikation och olika beteendestilar.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Stort intresse för frukostseminarium med myndigheter

2018-11-13NYHET

Det bjöds på både kaffe och inblickar i hur det är att jobba med it i staten när Polisen, Pensionsmyndigheten och Skatteverket under Jobba statligt-flagg höll frukostseminarium på KTH.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Design thinking som metod att främja innovation i statlig verksamheter

2018-11-07NYHET

Andra träffen i Arbetsgivarverkets utvecklingsprogram Innovation och arbetsgivarpolitik präglades av kreativitet och stort engagemang. I utvecklingsprogrammet deltar medlemschefer, medlemsföreträdare och chefer från tio av Arbetsgivarverkets medlemmar.Temat för dagen var hur design thinking som arbetsmetod kan tillämpas för att främja innovation.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som bland annat skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Två diskrimineringsmål om religion och arbete

» Läs fler Arbetsgivarverket informerar här

 
Remisser

» Utökad anslutning till Statens servicecenters tjänster

» Läs fler remisser här

 
Avtal & Skrifter

» Villkorsavtal-T Arbetsgivarverket - Saco-S

» Villkorsavtal Arbetsgivarverket - OFR/S,P,O

» Villkorsavtal Arbetsgivarverket - Seko

» Se alla avtal och skrifter på vår webbplats

 
Utbildningar, seminarier & workshops

» 30/11: Frukostseminarium för chefer: Ledarskap och gränshantering i ett föränderligt arbetsliv

» 7/12: Frukostmöte för medlemschefer: Hur ska DIGG stödja staten att öka takten i digitaliseringen?

» Se alla aktiviteter i vår Kalender

 
Kontakt

Kontakta redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay