Webbversion

 

Nummer 112018-12-20

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Stora konsekvenser för statlig verksamhet efter riksdagens budgetbeslut

2018-12-20NYHET

Den reservationsbudget som riksdagen godkänt innebär både satsningar och besparingar på statlig verksamhet. Myndigheter som ska spara kommer nu att behöva genomföra stora verksamhetsförändringar med mycket kort förvarning och omställningstid.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Stopp för moderna beredskapsjobb

2018-12-20MEDLEMSNYHET

Arbetsförmedlingen inför stopp på anvisningar till extratjänster och moderna beredskapsjobb från och med den 1 januari 2019.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Arbetsgivarpodden: Kan ett attraktivt varumärke locka de bästa?

2018-12-11NYHET

Du lyssnar väl på Arbetsgivarpodden? Senaste avsnittet handlar om hur statliga arbetsgivare kan utveckla arbetet med att tydliggöra sin identitet – sitt varumärke som attraktiv arbetsgivare – för att lättare kunna attrahera och behålla medarbetare med den kompetens som behövs. I podden pratar med polisens HR-chef Tomas Rosenberg och Ann Lindblad som är projektledare för Arbetsgivarverkets satsning Profilera staten som attraktiv arbetsgivare.

Läs hela nyheten och lyssna på podden på vår webbplats

Sjuklönelagens nya karensregler införs i kollektivavtalen

2018-11-29MEDLEMSNYHET

Den 1 januari 2019 ersätts karensdagen i lagen (1991:1047) om sjuklön med ett karensavdrag. Ändringen syftar till en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro genom att spegla hur arbetstagaren i genomsnitt arbetar oavsett arbetstidens förläggning vid till exempel oregelbunden arbetstid. Av den anledningen har centrala parter kommit överens om ändringar i villkorsavtalen (VA/VA-T), affärsverksavtalen (AVA/AVA-T) samt det särskilda villkorsavtalet (VASA). Även i personskadeavtalet PSA kommer förändringar att göras. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2019.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Ny skrift om anställning i staten

2018-12-20MEDLEMSNYHET

Det finns nu en ny skrift som innehåller regler om anställning i staten. Den nya skriften, Anställning i staten, ersätter de två tidigare skrifterna Anställningsskydd samt Att anställa.

Läs hela nyheten och ladda ner skriften på vår webbplats

Tryckta villkorsavtal finns nu att beställa

2018-12-13MEDLEMSNYHET

Villkorsavtalen finns nu i tryckt form. Som medlem har du möjlighet att beställa fyra gratisexemplar vardera av avtalen. Har du ännu inte beställt dina gratisex kan du göra det på vår webbplats.

Läs hela nyheten och gör din beställning på vår webbplats

Ledarporträtt: Therese Mattsson och Per Nilsson

2018-12-18LEDARPORTRÄTT

I våra ledarporträtt intervjuar vi myndighetschefer som delar med sig av sina erfarenheter, vad som gör dem stolt, hur de är som ledare och hur de ser på sin roll som arbetsgivare. Nu senast har vi pratat med Therese Mattsson, generaldirektör på Kustbevakningen och Per Nilsson, rektor på Gymnastik- och idrottshögskolan.

Therese Mattsson: ”Det finns mycket kraft hos medarbetarna”

Per Nilsson: ”Det är viktigt att alla känner sig delaktiga”

Samarbetsförmåga viktigt i innovativa verksamheter

2018-12-03NYHET

Den moderna organisationens framgång beror i stor utsträckning på medarbetares samarbetsskicklighet – deras förmåga att integrera olika kunskaper. Om detta föreläste forskaren Philip Runsten vid den tredje och sista träffen i utvecklingsprogrammet för Innovation och arbetsgivarpolitik.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Webb-TV: Hållbart ledarskap

2018-12-03NYHET

Vilka är förutsättningarna, villkoren och behoven för ett hållbart ledarskap i ett ständigt föränderligt arbetsliv? Det svarade Christin Mellner, forskare i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet, på när hon gästade Arbetsgivarverkets frukostseminarium i november.

Läs hela nyheten och se filmen från frukostseminariet

Lönestatistik för september 2018

2018-11-22MEDLEMSNYHET

Nu hittar du lönestatistik avseende september 2018 på vår webbplats.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Ny ledamot i medlemsråd

2018-12-11MEDLEMSNYHET

Marianne Johansson-Hellström från Linnéuniversitetet är från och med årsskiftet ny ledamot i medlemsråd 1.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som bland annat skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Internationellt - nya belopp för merkostnadstillägg i URA från 1 januari 2019

» Karensavdrag ersätter karensdagen

» Avgifter och skatter 2019

» Läs fler Arbetsgivarverket informerar här

 
Remisser

» Läs våra remissvar här

 
Avtal & Skrifter

» Anställning i staten

» Avgifter och skatter 2019

» Se alla avtal och skrifter på vår webbplats

 
Utbildningar, seminarier & workshops

» Läs mer om vårens aktiviteter, möten och utbildningar här

 
Kontakt

» Kontakta redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay