Webbversion

 

Nummer 22019-02-28

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Fortsatt stor brist på arbetskraft inom statlig sektor

2019-02-06

Trots tecken på en inbromsning i konjunkturen ökade arbetskraftsbristen inom staten under hösten jämfört med mätningen våren 2018. Det visar Arbetsgivarverkets nya konjunkturbarometer.

- Bristen på kompetens inom staten är inte unik utan svensk arbetsmarknad är fortfarande generellt sett mycket stark och hela arbetsmarknaden präglas av brist på framförallt högutbildad arbetskraft. Tendenserna till försvagad konjunktur har inte dämpat bristen under hösten, konstaterar Roger Vilhelmsson, chefsekonom på Arbetsgivarverket.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Britternas utträde ur EU – vad betyder det ur ett arbetsgivarperspektiv?

2019-02-21

Trots att det råder oklarhet kring Storbritanniens utträde ur EU finns det anledning att försöka analysera konsekvenserna för anställda med brittiskt medborgarskap och för svenskar i Storbritannien. Arbetsgivarverket ger här en lägesbeskrivning.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Långtidssjukfrånvaron i statlig sektor minskar

2019-02-27

För andra året i rad minskar långtidssjukfrånvaron i staten. Det visar Arbetsgivarverkets tidsanvändningsstatistik. För 2018 är den totala sjukfrånvaron 3,8 procent vilket innebär att den är oförändrad jämfört med 2017.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Samverkansgruppen sökte nya lösningar för bredare rekrytering

2019-02-07

Hur kan kraven på förtjänst och skicklighet bli ett verktyg för att rekrytera bredare i staten? Det var en de frågor som samverkansgruppen efter Skills360 Hackathon diskuterade på sitt senaste möte.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Mentorprogrammet: ett avslut och en första gemensam träff för mentorer och adepter

2019-02-22

Bättre självförtroende. Ett nytt nätverk. Mer förståelse för svensk arbetsmarknad. Så beskriver några av adepterna vad Arbetsgivarverkets mentorprogram har betytt för dem. Etapp tre av mentorprogrammet hade sin sista träff i mitten av februari.

Statligt mentorprogram ger självförtroende och nya nätverk

2019-02-04

Det blev många skratt och givande samtal redan på första träffen i vårens omgång av Arbetsgivarverkets mentorprogram som är den fjärde etappen. Mentorprogrammet har hittills engagerat 150 mentorer och adepter.

Gemensam träff gav bra start för mentorer och adepter

Arbetsgivarpodden: En ambitiös kultur gynnar intraprenörskapet

2019-02-13

Vad är intraprenörskap och hur skapar vi förnyelse och innovation i etablerade organisationer? Lyssna på Arbetsgivarpodden som denna gång gästas av Ivo Zander, professor från Uppsala universitet.

Läs mer och lyssna på podden på vår webbplats

Jobba statligt besökte Uniaden

2019-02-01

Umeåstudenterna visade stort intresse för en framtida karriär i staten när Jobba statligt ställde ut på arbetsmarknadsmässan Uniaden. Mässan gick av stapeln den 29 januari och hölls på Umeå universitet. Bland utställarna fanns förutom Jobba statligt även FOI, SCB, Skatteverket, Försäkringskassan och Trafikverket.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Hållbart arbetsliv – en bättre arbetsdag, varje dag

2019-02-05

Hur skapar vi friska och engagerade arbetsplatser som kan möta ett arbetsliv i förändring? Hos Partsrådet kan du få stöd! Det nya programmet Hållbart arbetsliv ska bidra till positiv förändring, motverka stigande sjuktal och främja ett längre arbetsliv i statlig sektor.

Läs hela nyheten på vår webbplats

2019-02-22

Under en framåtblickande eftermiddag tillsammans med bland annat civilminister Ardalan Shekarabi, socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och tidigare partiledaren Göran Hägglund lanseras det nya programmet Hållbart arbetsliv, som erbjuder operativt stöd för friska och engagerade arbetsplatser inom staten.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som bland annat skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Läs Arbetsgivarverket informerar på vår webbplats

 
Remisser

» Promemorian Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit

» Läs fler remissvar på vår webbplats

 
Avtal & Skrifter

» Årsredovisning 2018

» Läs alla avtal och skrifter på vår webbplats

 
Utbildningar, seminarier & workshops

» URA - villkor vid olika former av utandsuppdrag

» Pensionsavtalet PA 16

» Fler möten och utbildningar finns i vår Kalender

 
Kontakt

» Kontakta redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay