Webbversion

 

Nummer 42019-04-25

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Policylabb för att minska sjukskrivningar bland unga i staten

2019-04-12NYHET

Sjuktalen för unga medarbetare är oväntat höga. Därför arrangerar Arbetsgivarverket tillsammans med Vinnova ett policylabb för att undersöka hur vi som arbetsgivare kan agera annorlunda i introduktion, handledning och arbetsledning av unga medarbetare. Policylabbet består av tre separata workshoppar som genomförs under våren 2019.

– Hypotesen är att vi som arbetsgivare genom ett annat agerande kan få unga medarbetare att få en bättre introduktion i arbetslivet och att vi på så sätt kan bidra till ett friskare arbetsliv, säger Anders Stålsby, projektledare vid Arbetsgivarverket.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Hög energi och ett stort engagemang när Hållbart arbetsliv lanserades

2019-04-25NYHET

Under gårdagens lansering av Partsrådets storsatsning Hållbart arbetsliv, framhöll ministrarna Annika Strandhäll och Ardalan Shekarabi att hälsosamma och friska arbetsplatser ytterst är en demokratifråga. Programmet ska genom partsgemensamma lokala insatser bidra till positiv förändring, motverka stigande sjuktal och främja ett längre arbetsliv inom statlig sektor.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Film från vår GD-frukost om säkerhetsklassade anställningar

2019-04-15MEDLEMSNYHET

Den 10 april anordnade Arbetsgivarverket ett frukostmöte om säkerhetsskydd och säkerhetsklassade anställningar i staten. Båda dessa föredrag filmades och finns nu på vår webbplats.

Läs hela nyheten och se filmen på vår webbplats

Arbetsgivarverket välkomnar reformen om ett nytt sätt att beräkna pris- och löneuppräkningen för statliga myndigheter

2019-04-10NYHET

Regeringen inför nu ett system med ett glidande medelvärde av uppräkningen från och med nästa år.

– Som företrädare för de statliga arbetsgivarna är jag mycket glad över denna reform. Förändringen gör det enklare att planera verksamheten, inte minst inför stora och ofta kostsamma satsningar. Det blir också enklare att bedöma kompetensförsörjningens kostnader, vilket stärker statens attraktivitet som arbetsgivare, säger Eva Liedström Adler, generaldirektör för Arbetsgivarverket.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Två förvaltningspolitiska afterwork-seminarier under våren

2019-04-09NYHET

Under våren anordnar Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola tillsammans med oss på Arbetsgivarverket två afterwork-seminarier för dig som chef. 23 maj är temat "Styrningen i staten". Seminariet hålls i Arbetsgivarverkets lokaler på Sveavägen 44 mellan kl 17 och 18.30. Varmt välkommen!

Läs mer och anmäl dig på vår webbplats

Arbetsgivarpodden: Tänk utanför boxen

2019-04-23NYHET

Vad är kompetens, hur når vi den, hur formulerar vi vårt kompetensbehov och hur fångar vi in den i rekryteringsprocessen? I senaste numret av Arbetsgivarpodden samtalar Camilla Denijs, HR-specialist på Post- och telestyrelsen (PTS) och Per Lagerström, framtidsspanare på tankesmedjan Futurion om detta.

Läs hela nyheten och lyssna på podden på vår webbplats

Arbetsgivarverkets nätverk för arbetsmiljö och rehabilitering fyller 10 år

2019-04-08NYHET

Arbetsgivarverket driver sedan tio år tillbaka ett nätverk med fokus på arbetsmiljöfrågor, sjukskrivningsprocessen och arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Med anledning av att nätverket firar 10 år blir det en stor nätverksträff för alla tre grupperna den 8 maj. Temat för dagen kommer att vara det flexibla arbetslivet och olika kontorslösningars inverkan på arbetsmiljön.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Se upp för fel i lönesystem

2019-04-09MEDLEMSNYHET

Arbetsgivarverket har uppmärksammats på en felaktig hantering av avdrag och lönebegrepp hos ett av lönesystemen. Om detta fel är utbrett och berör fler arbetsgivare har inte kunnat klarläggas, men Arbetsgivarverket har informerat Statens Servicecenter (SSC) och lönesystemet i fråga. Självklart behöver sådant som inte följer avtalet rättas till oavsett om det gäller det här felet eller något annat.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Hantering av karensavdrag för timavlönade

2019-04-12NYHET

Arbetsgivarverket har fått frågor om hanteringen av sjuklön och karensavdrag när det gäller intermittent anställda arbetstagare. Även Statens servicecenter (SSC) har lyft frågan med oss. Mot bakgrund av att detta och att SSC har gått ut med ett förslag till hantering till arbetsgivare vill Arbetsgivarverket göra vissa förtydliganden.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Är det ok att bära uniform på jobbet?

2019-04-01NYHET

Onsdagen den 29 maj arrangerar Hemvärnet "Uniform på jobbet"-dagen. Det är en frivillig aktivitet för hemvärnsbefäl och –soldater i Försvarsmaktens regi. Arbetsgivarverket har fått några frågor kring hur man ska hantera detta på myndigheterna.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Jobba statligt mötte studenter i Göteborg och Stockholm

2019-04-01NYHET

Besökstrycket var stort när Jobba statligt för första gången deltog på Framtidsmässan i Göteborg. Några dagar senare var projektet också i Stockholm och även där var det fullt tryck i montern.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Inspirerande när hackare och myndigheter löste samhällsutmaningar

2019-04-09NYHET

I början av april var det dags för årets upplaga av det myndighetsdrivna Hack for Sweden. Karin Åslund, Arbetsgivarverkets projektledare för inkluderingsprojektet Skills 360, satt i juryn för området Arbetsmarknad.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som bland annat skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Läs Arbetsgivarverket informerar på vår webbplats

 
Remisser

» Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4)

» Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 2019:7)

» Samspel för hälsa, Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring (SOU 2018:80)

» Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige (SOU 2018:78)

» Remisspromemorian om förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service

» Läs fler remisser på vår webbplats

 
Avtal & Skrifter

» Digitalisation and central government policy

» Författningar för statliga arbetsgivare 2019

» Läs, ladda ner eller beställ skrifter och avtal på vår webbplats

 
Utbildningar, seminarier & workshops

» Styrningen i staten (23 maj)

» BESTA - befattningsklassificering för statistik (4/6)

» Fler möten, seminarier och utbildningar hittar du i vår Kalender

 
Kontakt

» Kontakta redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay