Webbversion

 

Nummer 52019-05-23

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Karriärlunch gav mersmak för statliga arbetsgivare

2019-05-16NYHET

Statsvetaren Mikael Holme vann Jobba statligts karriärlunch genom att presentera sin lösning på hur staten ska vara en attraktiv arbetsgivare år 2030. På lunchen fick han träffa Gymnastik- och idrottshögskolans rektor Per Nilsson och Arbetsgivarverkets stabschef Petra Pfeiff.

– Efter den här karriärlunchen blev jag extra motiverad att söka bland framtida statliga arbetsgivare efter mer information. Jag är mycket intresserad av att jobba statligt, inte minst med tanke på min kandidatexamen i statsvetenskap. Ett jobb där jag trivs och kan känna mig glad och stolt över de arbetsuppgifter jag utför.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Att förbereda inför och hantera kriser i samhället

2019-05-14MEDLEMSNYHET

I Arbetsgivarguiden finns ny information om samhällskriser. Här beskrivs bland annat hur anställning av personal och förändring av beslutad semester ska hanteras vid en samhällskris.

Läs hela nyheten och ta del av informationen på vår webbplats

GD-möte: Hur kan vi utveckla arbetsgivarpolitiken för att möta digitaliseringens utmaningar?

2019-05-23NYHET

Tisdagen den 11 juni kl 7.45-9.15 är du som är medlemschef varmt välkommen att diskutera digital förändring och framtidens arbetsgivarpolitik på vårt GD-möte.

– Jag kommer att göra nedslag kring några av digitaliseringens mer genomgripande effekter på vår arbetsgivarpolitik. Utgångspunkten är vår rapport "Digitaliseringen och den statliga arbetsgivarpolitiken". Sedan ska deltagarna ges möjligheter till kortare reflektioner och tankar kring varje ämnesområde och hur vi som arbetsgivare bör agera i dessa frågor.

Läs hela nyheten och anmäl dig till frukostmötet på vår webbplats

Givande träff med Delegationen för senior arbetskraft

2019-05-23NYHET

I veckan träffade Arbetsgivarverket Delegationen för senior arbetskraft. Delegationen, som har i uppdrag att verka för ett mer inkluderande och åldersoberoende synsätt i arbetslivet, ville veta hur Arbetsgivarverket och statliga myndigheter arbetar för ett längre arbetsliv.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Lönestatistik för mars 2019

2019-05-23MEDLEMSNYHET

Nu finns lönestatistiken för mars 2019 på vår webbplats. Statistiken ger en ögonblicksbild över hur lönenivåer och lönespridningar ser ut för olika befattningar som är klassificerade i BESTA-systemet.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Arbetsgivarpodden: Hållbart arbetsliv - vad kan vi göra tillsammans?

2019-05-16NYHET

Stress och ohälsa på arbetsplatsen ökar. Vad krävs av arbetsgivare och medarbetare för att vi ska orka arbeta längre? Detta pratar vi om senaste avsnittet av Arbetsgivarpodden. Vi gästas av Emilia Liljefrost, programchef för Partsrådets program Hållbart arbetsliv och Johan Sörensson, som är chef för avdelningen Verksamhetsstöd på Statskontoret.

Läs hela nyheten och lyssna på podden på vår webbplats

Ungas hälsa i fokus på kreativt möte

2019-05-15NYHET

Idéerna flödade när deltagarna i Arbetsgivarverkets och Vinnovas policylabb hade sin andra träff. Målet är att minska sjukskrivningarna hos unga statsanställda. Policylabbet fortsätter med en tredje och sista träff i juni. Deltar i arbetet gör Försäkringskassan, Statens Servicecenter, Boverket, Sjöfartsverket, Jordbruksverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Nätverket firade 10 år

2019-05-16MEDLEMSNYHET

Förra veckan träffades nätverket för arbetsmiljö och rehabilitering för att fira sina 10 år. Nästan 80 nätverksdeltagare hade slutit upp för att få höra mer om flexibla kontorslösningar och hur kontorsmiljön påverkar organisationer.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats. Nyhetsbrevet finns också på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Fråga om undanröjande av disciplinpåföljd

» Arbetsgivardeklaration på individnivå

» Läs Arbetsgivarverket informerar på vår webbplats

 
Remisser

» Promemorian Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige (Ds 2019:4)

» Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4)

» Yttrande - SOU 2019:10 Stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete

» Yttrande över promemorian Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem (Ds 2019:2)

» Yttrande över promemorian Förslag om dataskyddsbestämmelser som komplettering till propositionen Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

» Yttrande över delbetänkande Ingen regel utan undantag - en trygg sjukförsäkring med människan i centrum (SOU 2019:2)

» Läs fler remisser på vår webbplats

 
Avtal & Skrifter

» Läs, ladda ner eller beställ skrifter och avtal på vår webbplats

 
Utbildningar, seminarier & workshops

» Kolla in våra möten, seminarier och utbildningar i vår Kalender

 
Kontakt

» Kontakta redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay