Webbversion

 

Nummer 62019-06-19

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Fortsatt minskade löneskillnader mellan kvinnor och män i staten

2019-06-19NYHET

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män i staten minskade förra året med 0,1 procentenheter till totalt 6,6 procent. Mätt över en tioårsperiod är minskningen drygt 7,1 procentenheter, det visar en ny rapport från Arbetsgivarverket. 

Analysen visar att chefskap över tid fått en mindre betydelse för löneskillnaden mellan kvinnor och män. Kvinnornas andel av alla chefer i staten uppgick 2018 till 45 procent men genomsnittslönen för kvinnor som är chefer i staten är högre än för män som är chefer.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Jobba statligt på plats när Järvaveckan slog besöksrekord

2019-06-17MEDLEMSNYHET

Arbetsgivarverket deltog i år för första gången, genom projektet Jobba statligt, på Järvaveckan. Det bjöds både på ett tält fyllt av aktiviteter och ett seminarium om inkluderande arbetsgivare där Kriminalvården och Trafikverket berättade om myndigheternas strategiska arbete för att vara attraktiva arbetsgivare. Syftet med vårt deltagande var att främja dialogen mellan medborgare och statlig verksamhet.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Gå med Jobba statligt i Prideparaden!

2019-06-19MEDLEMSNYHET

För andra året kommer Arbetsgivarverket att medverka i Prideparaden med budskapet Jobba statligt. Prideparaden äger rum i Stockholm den 3 augusti med start klockan 13.00. Alla som vill är välkomna att gå med oss och profilera staten som en inkluderande arbetsgivare.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Avslutning på Arbetsgivarverkets policylabb

2019-06-14NYHET

Reflektioner och insikter varvades med konkreta tips på den tredje och sista workshoppen i Arbetsgivarverkets policylabb som arrangerades tillsammans med Vinnova. Policylabbet har utgått från arbetssättet design thinking eller tjänstedesign där en viktig aspekt är att utgå från och förstå målgruppens behov. I policylabbet har sex av Arbetsgivarverkets medlemmar deltagit: Försäkringskassan, Statens Servicecenter, Boverket, Sjöfartsverket, Jordbruksverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Läs hela nyheten på vår webbplats 

Jämställt föräldraskap – en viktig arbetsgivarfråga

2019-06-19NYHET

I slutet av september arrangeras en konferens om jämställt föräldraskap. Under dagen får du ta del av konkreta förslag på hur arbetet med ett jämställt föräldraskap kan bedrivas hos arbetsgivare, samt fakta och forskning om vilka fördelar det finns med att jämställt föräldraskap. Konferensen arrangeras av Länsstyrelserna och Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) i samverkan med Arbetsgivarverket, Almega, Försäkringskassan, LO, Malmö universitet, MÄN, SKL samt TCO.

Läs mer om programmet och hur du anmäler dig på vår webbplats

Arbetsgivarpodden: Förtroendearbetstid – vilka är utmaningarna och hur lyckas man?

2019-06-12NYHET

Gästar oss denna gång gör Upphandlingsmyndighetens GD Inger Ek och Arbetsgivarverkets förhandlare Anders Stålsby. De förklarar i podden vad förtroendearbetstid är, de delar med sig av sina erfarenheter och ger tips på vad man ska tänka på för att det ska fungera på ett bra sätt.

Läs mer och lyssna på podden här

Arbetsgivarverket i samtal om arbetsmarknadspolitiken

2019-06-14NYHET

Arbetsgivarverket framförde flera viktiga synpunkter vid det rundabordssamtal om Arbetsmarknadsutredningens slutbetänkande som hölls i början av juni.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Nya skrifter för dig som arbetsgivare

2019-06-19AVTAL & SKRIFTER

Nu finns en tre nya skrifter för dig som arbetsgivare:

Statsanställdas tjänteansvar: i den här skriften redogörs för bestämmelserna om tjänsteansvaret på det statliga arbetstagarområdet.

Korrigering av lön, kvittning och återkrav: skriften handlar om hur en myndighet kan kräva tillbaka en fordran mot en arbetstagare.

Working as a central government employee: skriften är en översättnng av Jobba statligt - samhällsnyttigt uppdrag med moderna villkor.

Digitaliseringen utmanar statstjänstemannarollen i Europa

2019-06-14NYHET

I början av juni träffades generaldirektörer för europeisk statsförvaltning i Bukarest för att diskutera digitalisering och statstjänstemannarollen.

– Digitaliseringen ökar kraven på våra verksamheter. Det kan gälla alltifrån hur vi levererar beslut eller när vi vill nyanställa någon från den digitala generationen, sa Arbetsgivarverkets GD Eva Liedström Adler.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Trevlig sommar!

Vi på Arbetsgivarverket önskar dig en skön, vilsam, avkopplande, solig och trevlig sommar! Nästa nyhetsbrev skickas i slutet av augusti.

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats. Nyhetsbrevet finns också på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Läs Arbetsgivarverket informerar på vår webbplats

 
Remisser

» Agenda 2030-delegationens slutbetänkande

» En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan 

» Yttrande över utkast till lagrådsremiss Ungdomsövervakning

» Läs våra remissvar på vår webbplats

 
Avtal & Skrifter

» Statsanställdas tjänsteansvar

» Korrigering av lön, kvittning och återkrav

» Working as a central government employee

» Läs fler avtal och skrifter på vår webbplats

 
Utbildningar, seminarier & workshops

» Lunchföreläsning: Att leda för innovation 11/9

» Kolla in vår Kalender och boka in höstens kurser och utbildningar

 
Kontakt

» Kontakta webbredaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay