Webbversion

 

Nummer 72019-08-29

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Gunnar Holmgren ny generaldirektör för Arbetsgivarverket

2019-07-22NYHET

Arbetsgivarverkets styrelse har utsett Gunnar Holmgren till ny generaldirektör i Arbetsgivarverket. Gunnar har arbetat över 30 år i central statsförvaltning och har bland annat varit landshövding i Västernorrlands län, chef för Ståthållarämbetet och generaldirektör vid FMV. Gunnar Holmgren tillträdde som generaldirektör för Arbetsgivarverket den 21 augusti. 

– Jag har under många år i olika roller fått arbeta med arbetsgivarfrågor och vet hur viktiga frågorna är för verksamheten. Därför känns det både roligt och spännande att nu få möjlighet att bidra till vidareutvecklingen av arbetsgivarpolitiken för hela den statliga sektorn, säger Gunnar Holmgren.

Läs hela pressmeddelandet på vår webbplats

Arbetsgivarverket vill se över lagarna om hot, våld och trakasserier mot statsanställda

2019-06-20NYHET

Problemen med hot, våld och trakasserier mot statsanställda ökar och det berör i princip alla myndigheter på något sätt. Problematiken kan därför inte lösas genom avgränsade åtgärder inom vissa verksamheter, utan det finns anledning till en bred översyn av regelverket. Regelverket bör ses över med syfte att öka skyddet för statsanställda som utsätts för våld, hot och trakasserier. Det har Arbetsgivarverket skrivit i en hemställan till regeringen.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Höstens lunchföreläsningar på temat innovation och arbetsgivarpolitik

2019-07-02MEDLEMSNYHET

I höst återupptar vi våra populära lunchföreläsningar, denna gång i samarbete med Vinnova. Syftet med föreläsningarna är att ge dig som medlem inspiration och fördjupning kring arbetsgivarpolitik och innovation. Nytt för i år är att du efter föreläsningen kommer få möjlighet att ställa frågor och utbyta erfarenheter med våra gäster och övriga deltagare. Första föreläsningen, på temat "Att leda för innovation", hålls 11/9 kl 12.00.

Läs mer och anmäl dig på vår webbplats

Bristen på arbetskraft minskar svagt i statlig sektor

2019-06-25NYHET

73 procent av de statliga arbetsgivarna har det senaste halvåret haft brist på lämpliga sökande vid rekrytering. Det är en minskning med en procentenhet jämfört med höstens mätning. IT-kompetens med inriktning mot systemutveckling är det område där bristen är störst. För chefer vänder däremot bristtalen nedåt och hamnar på 17 procent jämfört med 23 procent i höstens mätning.

Läs senaste Konjunkturbarometern på vår webbplats

Solig avslutning på mentorprogrammet

2019-06-20NYHET

Under våren har 15 mentor- och adeptpar i Arbetsgivarverkets mentorprogram träffats både på egen hand och på gemensamma halvdagar i Arbetsgivarverkets regi. I mitten av juni hade mentorprogrammet sin avslutande träff och precis som tidigare omgångar avslutades dagen med en hemlig gäst. Denna gång var det Kustbevakningens generaldirektör Therese Mattsson som höll ett uppskattat tal till deltagarna och delade ut diplom till fanfar.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Populär broschyr nu på engelska

2019-06-25MEDLEMSNYHET

En av våra mest nedladdade skrifter ”Jobba statligt – samhällsnyttigt uppdrag med moderna villkor”, har översatts till engelska och finns nu att beställa respektive ladda ned på vår webbplats.

Ladda ner eller beställ foldern på vår webbplats

"Härlig folkfest med angeläget budskap"

2019-08-05NYHET

För andra året i rad deltog Arbetsgivarverket via Jobba statligt i Stockholm Pride för att aktivt visa att staten är en inkluderande arbetsgivare. Tillsammans med Trafikverket, Allmänna Reklamationsnämnden och UHR tågade vi för att ta ställning för alla människors lika värde och rätten att få vara den man vill vara. 

Läs hela nyheten på vår webbplats

Partsgemensamma snabbspår på Järvaveckan

2019-07-01NYHET

Rådet för integration i arbetslivet, RIA, presenterade på Järvaveckan parternas snabbspår och sin samverkan för att ta vara på kompetens. Eva Liedström Adler poängterade de statliga arbetsgivarnas roll och ansvar för kontakter på arbetsmarknaden till exempel genom att erbjuda praktikplatser och ställa upp som mentorer. 

Läs hela nyheten på vår webbplats

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats. Nyhetsbrevet finns också på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Ålder i LAS som anger rätt att kvarstå i anställning höjs stegvis från 67 år till 69 år

» Nya belopp för merkostnadstillägg i URA från 1 juli 2019

» Läs fler Arbetsgivarverket informerar på vår webbplats

 
Remisser

» Betänkandet Analyser och utvärderingar för effektiv styrning

» Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt (s. k. värnskatt)

» Ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år

» Läs fler remisser på vår webbplats

 
Avtal & Skrifter

» Konjunkturbarometern för den statliga sektorn - en uppdaterad prognos för år 2019

» Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2008-2018

» Läs fler avtal och skrifter på vår webbplats

 
Utbildningar, seminarier & workshops

» Lunchföreläsning: Att leda för innovation 11/9

» Informationsdag för dig som ny medlemsföreträdare 1/10

» Kolla in fler möten och aktiviteter i vår Kalender

 
Kontakt

» Kontakta redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay