Webbversion

 

Nummer 82019-09-26

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Höstbudgeten: höja kunskapen om den arbetsgivarpolitiska delegeringen

2019-09-18NYHET

Regeringen spår i budgeten en avmattning i ekonomin, för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden finns flera nya åtgärder och satsningen på statlig närvaro i hela landet fortsätter. Särskilt intressant för Arbetsgivarverket är att regeringen påpekar att kunskapen om den arbetsgivarpolitiska delegeringen i staten behöver öka. 

– Jag välkomnar att tillsammans med regeringen få arbeta med att utveckla den arbetsgivarpolitiska delegeringen och att tillsammans med medlemmarna vara aktiv i den samverkan som sker inom ramen för Arbetsgivarverkets verksamhet, säger Arbetsgivarverkets generaldirektör Gunnar Holmgren.

Höstbudgeten: Ökad statlig närvaro i hela landet och satsningar på att höja kunskapen om den arbetsgivarpolitiska delegeringen

Arbetsgivarverket har också gjort en sammanfattning av ett antal budgetnyheter inom områdena förvaltningspolitik, arbetsgivarfrågor och digitalisering särskilt framtagen för medlemmarna i Arbetsgivarverket.

Höstbudgeten: Förvaltningspolitik, statliga arbetsgivarfrågor och digitalisering och IT

Andelen anställda med utländsk bakgrund fortsätter att öka

2019-09-20NYHET

19,2 procent av de statsanställda hade år 2018 utländsk bakgrund vilket är en ökning med 0,6 procentenheter från 18,6 år 2017. Siffrorna kan jämföras med motsvarande andel med utländsk bakgrund i hela befolkningen (20-64 år) som var 28,4 procent år 2018 och 27,5 år 2017. För nyanställda i staten blir siffran högre, 27,6 procent.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Karensavdrag och eventuella korrigeringar genom retroaktiv hantering

2019-09-24MEDLEMSNYHET

Den 1 januari 2019 ändrades sjuklönelagen så att den tidigare karensdagen ersattes av ett karensavdrag. Den genomförda ändringen i lagen har inneburit att karensavdraget fått en ny konstruktion. Förändringen omhändertogs i de centrala avtalen under senhösten 2018 och medförde därefter behov av ändringar i lönesystemen som dock inte fanns på plats när den nya lagen började gälla. Detta har medfört att felaktiga avdrag gjorts och en fordran eller skuld kan ha uppstått för vissa arbetstagare.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Arbetsgivarpodden: Förtjänst och skicklighet – en styrka för en inkluderande rekryteringsprocess

2019-09-11NYHET

I podden reder vi ut vad förtjänst och skicklighet är och pratar om hur vi rekryterar så att vi inte exkluderar de kandidater som har rätt kompetens. Gästar oss gör Hedda Mann (Arbetsgivarverket) och Mikael Klein (Funktionsrätt Sverige). Lyssna gärna!

Läs mer och lyssna på podden på vår webbplats

Förvaltningspolitiskt afterworkseminarium 1/10: Delat ledarskap

2019-09-25NYHET

Höstens första afterworkseminarium hålls 1 oktober. Statsvetaren Jenny Madestam berättar om delat ledarskap. På seminariet presenteras vad delat ledarskap innebär och förutsättningar för det. Höstens andra afterworkseminarium hålls 3 december och då kommer docent Therese Reitan prata om platsannonsen som rekryteringskanal.

Läs hela nyheten och anmäl dig på vår webbplats

Lunchföreläsning 4/10: Kompetensförsörjning som främjar innovation 

2019-09-26MEDLEMSNYHET

På höstens andra lunchföreläsning på temat arbetsgivarpolitik och innovation, som äger rum 4 oktober 2019, pratar forskaren Leif Denti om hur vi kan använda kompetensförsörjning för att främja innovation. 

Läs mer och anmäl dig till kommande lunchföreläsningar på vår webbplats

Frukostseminarium 22/10: Vad vinner Polisen på att ta emot praktikanter?

2019-09-26NYHET

Hur man kan arbeta strategiskt med regeringsuppdraget Praktik i staten och vad vinner verksamheten på det? Två verksamhetschefer från Polisen berättar om sina erfarenheter, hur de lagt upp arbetet med stöd från HR och hur det nu får ringar på vattnet i organisationen. Vid frukostseminariet deltar också Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket.

Läs mer och anmäl dig till frukostseminariet på vår webbplats

Reviderad skrift om sjukfrånvaro och rehabilitering

2019-09-03MEDLEMSNYHET

Skriften, som är en vägledning i frågor som rör arbetsmiljö, sjukfrånvaro och arbetslivsinriktad rehabilitering, har uppdaterats utifrån gällande lagar, regler och kollektivavtal och innehåller både nya och fördjupade avsnitt. Skriften finns att läsa på vår webbplats.

Läs hela nyheten och skriften på vår webbplats

Vi behöver din hjälp i utvärderingen av RALS-T

2019-09-24MEDLEMSNYHET

Det är nu dags att på nytt genomföra en partsgemensam utvärdering av RALS-T. Enkäten kommer att skickas till både arbetsgivaren och till den lokala Saco-S företrädaren i respektive verksamhet.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Slutspurt för Tillitsdelegationens arbete

2019-09-10MEDLEMSNYHET

I Tillitsnätverket har 44 olika myndigheter samlats för att tillsammans fördjupa kunskapen i tillitsbaserad styrning och ledning och praktiskt pröva det i sin verksamhet. Den 10 oktober ska Tillitsdelegationen lämna över sitt betänkande till regeringen.

Läs hela nyheten på webbplatsen

Lunchföreläsning: "Fokusera mer på behoven än på idéer"

2019-09-18NYHET

Arbetsgivarverket och Vinnova höll den 11 september en uppskattad lunchföreläsning om hur ledarskapet kan stimulera en god innovationskultur. Tid för analys och tillit är viktiga parametrar liksom att utgå från behov hellre än att leta efter bra idéer. Det sa Anders Wikström, senior forskare inom innovation och design på höstens första lunchseminarium.

Läs hela nyheten och se filmen från lunchföreläsningen på vår webbplats

Fridays for future träffade Arbetsgivarverket inför klimatmanifestationer

2019-09-20MEDLEMSNYHET

Fridays for future har träffat Arbetsgivarverket för att informera om klimatmanifestationer och få information om vilka möjligheter statsanställda har att delta i manifestationer under arbetstid. Fredagen den 27 september har organisationen uppmanat både skolelever och vuxna att delta i klimatmanifestationer i olika delar av landet.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats. Nyhetsbrevet finns också på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Saklig grund för uppsägning av en polis

» Läs fler Arbetsgivarverket informerar på vår webbplats

 
Remisser

» Arbetsgivarverkets synpunkter avseende etableringsjobb

» Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsverksamhet för tjänstepensionsföretag

» Större flexibilitet när tjänstledigheter för fiskaler och assessorer beviljas

» Riksrevisionens ledningsstruktur

» Avgångsvillkor och karens för riksrevisorer

» En utvidgad beredskap för brådskande beslut om förordnande av offentlig försvarare

» Läs fler remisser på vår webbplats

 
Avtal & Skrifter

» Om sjukfrånvaro och rehabilitering - en vägledning för statliga arbetsgivare

» Ta del av fler skrifter och avtal på vår webbplats

 
Utbildningar, seminarier & workshops

» Förvaltningsakademins afterworkseminarium: Dela på ledarskapet 1/10

» Lunchföreläsning: Kompetensförsörjning som främjar innovation 4/10 

» Forum för mindre arbetsgivare 16/10

» Frukostseminarium: Vad vinner Polisen på att ta emot praktikanter?

» Pensionsavtalet PA 16 5-6 november

» Fler möten och seminarier hittar du i vår Kalender

 
Kontakt

» Kontakta redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay