Webbversion

 

Nummer 92019-10-31

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Säkerhetsklassning och arbetsrätt - det här behöver du som arbetsgivare tänka på

2019-10-23NYHET

För någon vecka sedan arrangerade Arbetsgivarverket ett seminarium om säkerhetsskydd och arbetsrätt med titeln "Ökad säkerhet i verksamheten krockar med arbetsrätten".

Dan Leeman från Regeringskansliet inledde seminariet med en genomgång av den nya säkerhetslagstiftningen och vad den innebär. Linda Persson på Säkerhetspolisen redogjorde bland annat för hur säkerhetssamtal kan gå till och vad som är viktigt att tänka på före, under och efter en anställning i säkerhetsklass. Arbetsgivarverkets chefsjurist Hedda Mann gick igenom vilka konsekvenser säkerhetsskydd kan få ur ett arbetsrättsligt perspektiv, vilka fallgropar som finns och hur man kan hantera dem. Heddas tips finns på webbplatsen!

Läs hela nyheten och kolla in tipsen på vår webbplats

Vill du vara med och testa?

2019-10-28MEDLEMSNYHET

Tillsammans med Post- och Telestyrelsen har Arbetsgivarverket utvecklat idén till ett spel som kan användas som ett stödmaterial för rekryterande chefer och HR-partners. Spelet går ut på att utmana sig själv inför sin nästa rekrytering och tillämpa ett inkluderande synsätt i processen. Vi vill nu testa denna första prototyp och söker därför åtta chefer och åtta HR-specialister/motsvarande som parvis på ett frukostmöte får pröva materialet och ge oss återkoppling för fortsatt förfining.

Läs hela nyheten och anmäl dig till testsessionen på webbplatsen

Praktik i staten ger tillgång till en outnyttjad resurs

2019-10-24NYHET

”Lyckas man hitta rätt individer för våra arbetsuppgifter så är alla vinnare”. Det säger Johan Sone vid Polisen som tillsammans med sin chefskollega Catharina Törnqvist tagit emot en handfull praktikanter genom regeringsuppdraget Praktik i staten. 

Läs hela nyheten på vår webbplats

Arbetsgivarpodden: Kontorslösningar och nytänk vid förändringsarbete

2019-10-23NYHET

Vi pratar i ett av avsnitten om kontorslösningar – vad är det egentligen som gör att man väljer den ena eller den andra lösningen och vad är viktigt att tänka på när man gör en kontorsförändring? Gästar oss gör Bo Johansson från Trafikverket och Karin Alling från Konkurrensverket.

Lyssna på Abetsgivarpodden: Olika kontorslösningar - hur skapar man en bra arbetsmiljö?

Vi pratar också om hur vi med stöd av museipedagogiken kan få hjälp att reflektera om framtidens arbetsliv och hur förändring påverkar arbetslivet. Gäster i detta avsnitt är Marinette Fogde, Arbetets museum och Eva Öquist, Stockholms konstnärliga högskola

Lyssna på Arbetsgivarpodden: Hur tänker vi nytt när vi pratar om förändring?

Uppdaterade arbetstider för 2020

2019-10-16MEDLEMSNYHET

Nu finns uppdaterade filer och tabeller kring arbetstider för 2020 på vår webbplats (Arbetsgivarguiden).

Läs mer på webbplatsen

En modern arbetsplats förutsätter innovation och lärande

2019-10-15NYHET

På höstens andra lunchföreläsning om innovation och arbetsgivarpolitik föreläste Leif Denti om vad vi ska leta efter när vi rekryterar och hur vi kan ta fram befintliga medarbetares inneboende innovationskraft.

Läs hela nyheten och se filmen på vår webbplats

Jämställt föräldraskap gynnar både arbetsgivare och arbetstagare

2019-09-27NYHET

Hur kan arbetsgivare underlätta ett jämställt föräldraskap och vad vinner de på det? Det var frågor som togs upp på den konferens som Arbetsgivarverket var med och arrangerade i slutet av september. Arbetsgivarverkets socialförsäkringsexpert Jenny Lindmark var på plats och deltog bland annat i ett panelsamtal tillsammans med Almega, Sveriges byggindustrier och Sveriges Kommuner och Landsting.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats. Nyhetsbrevet finns också på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Saklig grund för skiljande från anställning fanns inte

» Läs fler Arbetsgivarverket informerar på vår webbplats

 
Remisser

» Promemorian Särskilda regler om uppehållstillstånd vid ett avtalslöst brexit

» Skattelättnad för arbetsresor

» Yttrande över Anslutning till Statens servicecenters tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering

» Läs fler remissvar på vår webbplats

 
Avtal & Skrifter

» Läs våra avtal och skrifter på vår webbplats

 
Utbildningar, seminarier & workshops

» Pensionsavtalet PA 16 5/11

» Arbetsgivardagen 2019 (endast för medlemschefer) 13/11

» Finns det plats för staten i statliga platsannonser? 3/12

» Lunchföreläsning: Design thinking som metod för innovation 4/12

» Se fler möten och seminarier på vår webbplats

 
Kontakt

» Kontakta redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay