Webbversion

 

Nummer 102019-11-28

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Arbetsgivardagen 2019: Förtroende, tillit och stolthet

2019-11-14NYHET

På Arbetsgivardagen, som samlade drygt 150 myndighetschefer från hela landet, fick myndighetscheferna lyssna till civilminister Lena Micko och statsminister Stefan Löfven. Under dagen diskuterades också den framtida strategin för de statliga arbetsgivarna och de prioriterade frågorna både nu och framåt.

När Arbetsgivarverkets ordförande, rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg, hälsade välkommen till Arbetsgivardagen 2019 betonade hon de statliga arbetsgivarnas bredd och kompetens. Tillsammans kan vi skapa en ännu effektivare statsförvaltning och Arbetsgivarverket är ett forum och verktyg för det. Utnyttja den möjligheten, uppmanade hon.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Två nya webbutbildningar stödjer utvecklingen av ledare och medarbetarskap i statliga verksamheter

2019-11-19NYHET

Vad förväntas av mig som ledare i staten? Hur utvecklar vi som arbetsgivare ett aktivt medarbetarskap? Svaren finns i de två nya webbutbildningar som Arbetsgivarverket tagit fram i bred samverkan med medlemmarna. Webbutbildningen Ledare i staten vänder sig till alla ledare i staten och ger grundläggande kunskaper om arbetsgivarrollen och förväntningarna på statliga ledare att vara tydliga arbetsgivarföreträdare. Webbutbildningen Medarbetarskap vänder sig till Arbetsgivarverkets medlemmar i egenskap av arbetsgivare och innehåller inspiration och konkret stöd för att utveckla ett aktivt medarbetarskap.

Läs hela nyheten och testa utbildningarna vår webbplats

Arbetsgivarverkets årliga medlemsundersökning – din möjlighet att påverka

2019-11-11MEDLEMSNYHET

Har din myndighet svarat på medlemsundersökningen? Om inte så är det hög tid nu - vi behöver ett samlat svar från myndigheten senast den 29 november.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Välbesökt forum för mindre arbetsgivare

2019-11-01NYHET

I mitten av oktober arrangerade Arbetsgivarverket, för tredje gången, Forum för mindre arbetsgivare. På dagordningen stod bland annat information om Arbetsgivarverkets nätverk för arbetsmiljö- och rehabilitering och pensionsskola. En stor del av dagen ägnades åt lönebildning och lönesättning samt hur vi tillsammans kan stärka statens arbetsgivarvarumärke.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Nya ledamöter i medlemsråd

2019-11-20MEDLEMSNYHET

Vi välkomnar fyra nya ledamöter till våra två medlemsråd! Daniela Eriksson från Skatteverket (sektor 5) är ny ledamot i medlemsråd 2. Stefan Sylvén från Läkemedelsverket (sektor 3) är ny ledamot i medlemsråd 2. Ola Garmer från Länsstyrelsen i Skåne län (sektor 1) är ny ledamot i medlemsråd 1. Fredrik Sjöström från Blekinge Tekniska Högskola (sektor 4) är ny ledamot i medlemsråd 2.

Läs mer om medlemsråden på vår webbplats

Lunchföreläsning 4/12: Design thinking som metod för innovation

2019-11-28MEDLEMSNYHET

På höstens sista lunchföreläsning som hålls 4 december är temat design thinking och vi pratar om hur metoden kan användas i det dagliga HR-arbetet vid en statlig myndighet. Föreläser gör Camilla Nilimaa, verksamhetsutvecklare och personalekonom vid Försäkringskassans HR-avdelning. Därefter samtalar Anders Stålsby från Arbetsgivarverket och Jakob Hellman från Vinnova om erfarenheterna av det policylabb med design thinking som metod som Arbetsgivarverket genomförde tillsammans med flera statliga myndigheter under våren 2019.

Läs hela nyheten och anmäl dig på vår webbplats

Afterworkseminarium 3/12: Finns det plats för staten i statliga platsannonser?

2019-11-28KALENDERN

På höstens sista afterworkseminarium, som Förvaltningsakademin arrangerar i samarbete med oss på Arbetsgivarverket, pratar vi om platsannonser. Vilken bild är det som förmedlas i platsannonser inom staten? Hur presenteras myndigheternas uppdrag och roll – och vilka förväntningar förmedlas till potentiella statsanställda?

Läs hela nyheten och anmäl dig på vår webbplats

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats. Nyhetsbrevet finns också på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Nya regler i LAS medför ändringar i flera avtal

» Läs fler Arbetsgivarverket informerar på vår webbplats

 
Remisser

» ILO:s konvention (190) och rekommendation (206) om Ending violence and harassment in the world of work

» Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23)

» Yttrande över promemorian "Bättre polisutbildning för civilanställda"

» Läs fler remisser på vår webbplats

 
Avtal & Skrifter

» Läs våra avtal och skrifter på vår webbplats

 
Utbildningar, seminarier & workshops

» Afterworkseminarium: Finns det plats för staten i statliga platsannonser? 3/12

» Lunchföreläsning: Design thinking som metod för innovation 4/12

» Se fler möten och seminarier på vår webbplats

 
Kontakt

» Kontakta redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay