Webbversion

 

Nummer 112019-12-19

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Statskontoret utvärderar den arbetsgivarpolitiska delegeringen 

2019-12-03NYHET

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att göra en analys av hur myndigheterna och Arbetsgivarverket, genom den arbetsgivarpolitiska delegeringen, gemensamt tar sitt arbetsgivarpolitiska ansvar.

Delegeringen infördes 1994 och det är nu den tredje gången sedan 1997 som den utvärderas. Enligt regeringsbeslutet ska utvärderingen inte omfatta någon förändring av ramanslagsmodellen eller den så kallade pris- och löneomräkningen. Inte heller lönebildningen i staten, med partsansvaret på central respektive lokal nivå för Arbetsgivarverket och dess medlemmar, ska utvärderas. Uppdraget består i att göra en analys av hur myndigheterna och Arbetsgivarverket tar sitt arbetsgivarpolitiska ansvar.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Ändring i Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor utomlands (URA) vid graviditet

2019-12-17MEDLEMSNYHET

Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR/S,P,O och Seko har träffat överenskommelse om en ny 10 a § i URA-avtalet vilket ger möjlighet till arbete i Sverige inom ramen för URA vid graviditet. 

Läs hela nyheten på vår webbplats

Arbetsdomstolen fastställer längden på ett år när anställningstid ska beräknas

2019-12-05NYHET

Arbetsdomstolen (AD) har i en ny principiellt viktig dom fastställt att det vanliga antalet dagar på ett år, det vill säga 365, även gäller när anställningstid ska beräknas.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Två nya blanketter för läkarintyg

2019-12-12MEDLEMSNYHET

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har i samarbete med Arbetsgivarverket, Svenskt näringsliv och Svensk Handel tagit fram en ny läkarintygsblankett avsedd för arbetsgivare under sjuklöneperioden. SKR har även tagit fram en arbetsgivarversion av Försäkringskassans läkarintyg för sjukpenning.

Läs hela nyheten och kolla in blanketterna på vår webbplats

Lönestatistik för september 2019

2019-12-02MEDLEMSNYHET

Nu finns lönestatistiken för september 2019 på vår webbplats.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Lösningar för att lyckas med samhällsuppdraget

2019-12-06NYHET

Design thinking är ett förhållningssätt, användbart när du vill väcka din kreativitet, lösa komplexa problem eller reda ut hur ni ska möta kunder eller användarens behov. Under en lunchföreläsning tidigare i december gavs två exempel på hur statliga myndigheter använder metoden.

Läs hela nyheten och se filmen på vår webbplats

”Arbetsmarknadens Tinder” avslutade årets afterworkseminarier

2019-12-04NYHET

Samhällsnyttan är det som framträder allra tydligast i dagens platsannonser, enligt docent Therese Reitan som gjort en studie på platsannonsens utveckling under 1900-talet. Under våren 2020 fortsätter Arbetsgivarverkets samarbete med förvaltningsakademin på Södertörns högskola i form av nya intresseväckande seminarier.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Arbetsgivarpodden: Är kravet på effektivitet ett hinder för innovation?

2019-11-28NYHET

Senaste podden handlar om hur vi skapar förutsättningar för innovation. Vi pratar om hur vi kan använda ledarskapet för att främja innovation i verksamheten och hur vi kan balansera kraven på effektivitet mot behovet av innovation. Gästar oss gör entreprenören och forskaren Anders Wikström. Lyssna gärna!

Läs hela nyheten och lyssna på podden på vår webbplats

Ny ledamot i medlemsråd

2019-12-11MEDLEMSNYHET

Vi välkomnar Susanne Wallmark från Malmö universitet (sektor 4) till ny ledamot i medlemsråd 2.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Teamutveckling med resultat

2019-12-05MEDLEMSNYHET

För cirka ett år sedan startade Tullverkets redaktion ett arbete kring sin utveckling som team, med stöd av verktyget GDQ. Nu ser de resultaten! Åsa Kälvegård, rådgivare på Arbetsgivarverket och certifierad i verktyget GDQ, har följt deras utveckling som team.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Europas statsförvaltningar diskuterade tillit i ledarskapet

2019-12-06NYHET

Hur bygger vi medborgarnas tillit till sin statsförvaltning? Det var huvudfrågan, när generaldirektörerna för statliga förvaltningar i Europa, träffades i Helsingfors.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats. Nyhetsbrevet finns också på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Avgifter och skatter 2020

» Läs fler Arbetsgivarverket informerar på vår webbplats

 
Remisser

» En reformerad notarieantagning

» Läs fler remisser på vår webbplats

 
Avtal & Skrifter

» Avgifter och skatter

» Läs våra avtal och skrifter på vår webbplats

 
Utbildningar, seminarier & workshops

» Statlig arbetsrätt

» Att anställa i staten

» Agera rätt vid omställning

» Se fler möten och seminarier i vår Kalender

 
Kontakt

God Jul och Gott Nytt År!

» Kontakta redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay