Webbversion

 

Nummer 22020-02-27

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Frågor och svar om Corona-viruset i samband med resor

2020-02-27NYHET

Arbetsgivarverket publicerade för någon vecka sedan arbetsrättslig information med anledning av coronaviruset. Denna information berörde bland annat frågor om samverkan med arbetstagarorganisationerna, möjligheten att återta beviljad semester, att arbeta hemifrån och omfördelning av arbetsuppgifter.

Vi har de senaste dagarna fått frågor om vad som arbetsrättsligt gäller för arbetstagare som rest till länder där smittan finns. Detta har vi sammanställt i ett antal frågor och svar som finns på vår webbplats.

Läs mer på vår webbplats

Läs också tidigare information: Arbetsrättslig information med anledning av det nya coronaviruset

Fel i lönesystem rörande löneväxling

2020-02-27MEDLEMSNYHET

Förra veckan informerade Statens servicecenter och Arbetsgivarverket gemensamt i ett mejlutskick om att ett fel har identifierats i lönesystemen. Felet rör den som har ett bruttolöneavdrag på grund av löneväxling och därutöver blir frånvarande. Nu har Arbetsgivarverket sammanställt ytterligare information kring detta.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Tisdagsklubben 31/3: Medialisering av den offentliga verksamheten – när medier styr

2020-02-27KALENDER

En tisdag i månaden under våren 2020 fortsätter Arbetsgivarverkets samarbete med Förvaltningsakademin på Södertörns högskola i form av nya seminarier. Tisdagen den 31 mars är det dags för andra tillfället och denna gång är det professor Josef Pallas som föreläser på temat Medialisering av den offentliga verksamheten – när medier styr. Josef Pallas föreläser om vilken roll medier har i den svenska offentliga förvaltningen och hur de under den senaste tiden har ändrat karaktär.

Läs mer och anmäl dig på vår webbplats

Arbetsgivarverket i samtal om regeringens nya arbetsmiljöstrategi

2020-02-06NYHET

För någon vecka sedan deltog Arbetsgivarverket tillsammans med övriga parter på arbetsmarknaden i dialogen med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark om regeringens nya arbetsmiljöstrategi. Arbetsgivarverkets generaldirektör Gunnar Holmgren och arbetsmiljöspecialist Tarja Nevala framhöll vikten av ett friskt och hållbart arbetsliv för möjligheten att jobba längre, hur digitaliseringen påverkar arbetslivet och det ökande problemet med hot och våld mot statliga tjänstemän.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Stort intresse för att jobba statligt på Systemvetardagen

2020-02-16NYHET

Polisen, Kronofogden, Skatteverket, FRA och Pensionsmyndigheten deltog tillsammans med Jobba statligt på Systemvetardagen i Kista utanför Stockholm i början av februari. På årets Systemvetardag deltog 54 olika organisationer och över 1500 studenter besökte mässan där värdefulla kontakter knöts inför framtiden.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Svensk modell för lönebildning i staten presenterades i Slovenien 

2020-02-06NYHET

Slovenien arbetar med att förändra lönebildningen inom offentlig sektor och bjöd in representanter från Sverige och andra EU-länder att berätta om lönesättning inom statlig verksamhet. Arbetsgivarverket representerades av Robert Cloarec. Han berättar att både anställningsformer och lönebildning för statsanställda inom EU ofta ser annorlunda ut än i den svenska modellen.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats. Nyhetsbrevet finns också på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Frågor och svar om Corona-viruset i samband med resor

» Arbetsrättslig information med anledning av det nya coronaviruset

» Läs fler Arbetsgivarverket informerar på vår webbplats

 
Remisser

» Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2019:18)

» Yttrande avseende remiss Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (ingångsavdrag)

» Ett bättre premiepensionssystem

» Yttrande över betänkande Ökad statlig närvaro i Härnösand (SOU 2019:33)

» Läs fler remisser på vår webbplats

 
Avtal & Skrifter

» Årsredovisning 2019

» Läs våra avtal och skrifter på vår webbplats

 
Utbildningar, seminarier & workshops

» Agera rätt vid omställning

» Frukostmöte för medlemschefer: Inför årets avtalsrörelse

» Tisdagsklubben: Medialisering av den offentliga verksamheten – när medier styr

» Analyskraft - verktyg för löneanalys

» Se fler utbildningar, möten och seminarier i vår Kalender

 
Kontakt

» Kontakta redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay