Webbversion

 

Nummer 32020-03-26

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Chefsjurist Hedda Mann: Tre sätt att snabbt klara kompetensförsörjningen när smittspridning pressar verksamheten

2020-03-19NYHET

Statliga myndigheter kan, till följd av smittspridning, snabbt behöva säkerställa att det finns kompetens på plats som säkrar verksamheten. Arbetsgivarverkets chefsjurist Hedda Mann kommenterar på vår webbplats tre sätt.

Utan inbördes rangordning så handlar det om att arbetsleda personal, låna in medarbetare från annan myndighet eller nyanställa personal.

– Arbetsgivaren har rätt att arbetsleda befintlig personal så länge anställningen inte förändras i grunden, det vill säga inom ramen för arbetsskyldigheten. Tolkningen av vad som ryms inom denna ram bör kunna vara extensiv i nuläget, så länge arbetstagaren har kvalifikationer för arbetet och förändringen är tillfällig, säger Arbetsgivarverkets chefsjurist Hedda Mann.

Läs hela nyheten på vår webbplats 

Frågor och svar om coronaviruset

2020-03-26NYHET

Arbetsgivarverket sammanställer och uppdaterar löpande frågor och svar med arbetsrättslig information för statliga arbetsgivare med anledning av spridningen av coronavirus. 

Här hittar du alla frågor och svar

Karensavdrag slopas tillfälligt

2020-03-12NYHET

Regeringen har aviserat att tillfälligt slopa karensavdraget för sjuklön och sjukpenning. Arbetsgivarverket har inte fått närmare information om hur detta är tänkt att fungera. Inte heller Försäkringskassan har mer information att lämna.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Arbetsgivare och fack inom industrin skjuter upp avtalsrörelsen

2020-03-20NYHET

Industrins parter meddelade fredagen den 20 mars att de enats om att förlänga sina avtal till den sista oktober utan några förändringar. Hur detta påverkar avtalsrörelsen inom det statliga avtalsområdet är ännu för tidigt att säga. Flertalet av de statliga avtalen löper ut den 30 september.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Fel i lönesystem rörande löneväxling – viktigt med en överenskommelse

2020-03-20MEDLEMSNYHET

I slutet av februari 2020 informerade Statens servicecenter och Arbetsgivarverket om att ett fel har identifierats i lönesystemen. Felet rör den som har ett bruttolöneavdrag på grund av löneväxling och därutöver blir frånvarande. För att rätta detta fel behöver arbetsgivare och den enskilde gemensamt komma överens om en hantering.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Högre löneutveckling i staten för chefer som är kvinnor än för chefer som är män

2020-03-16NYHET

Chefer som är kvinnor hade en något högre löneutveckling än chefer som är män, det visar Arbetsgivarverkets rapport "Löneutvecklingen på det statliga avtalsområdet".

– Ser vi tillbaka på löneutvecklingen på lång sikt kan vi konstatera att anställda i staten haft en positiv reallöneökning i över 20 år något som i stort sett också gäller hela arbetsmarknaden, säger Mårten Pappila, rapportförfattare.

Läs rapporten och hela nyheten på vår webbplats

Sjukfrånvaron i statlig sektor fortsätter sjunka

2020-03-11MEDLEMSNYHET

För tredje året i rad minskar den totala sjukfrånvaron i statlig sektor. Det visar ny statistik från Arbetsgivarverkets tidsanvändningsstatistik avseende år 2019.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Trafikverkets satsning på film gick hem

2020-03-24MEDLEMSNYHET

När Trafikverkets rekryteringsbehov ökade valde man att satsa på film, humor och digitalt.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Jobba statligt väckte intresse bland ingenjörer

2020-03-13MEDLEMSNYHET

I början av mars deltog Jobba statligt för första gången på ett event för yrkesverksamma ingenjörer – en yrkesgrupp där det råder stor efterfrågan på arbetsmarknaden. Jobba statligt stod med Trafikverket som höll ett intressant föredrag om elvägar i Sverige.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Prenumerera på uppdateringar - få nyheten direkt i din mejlkorg

2020-03-20MEDLEMSNYHET

Du har väl inte missat att du kan prenumerera på uppdateringar och ny information som publiceras på Arbetsgivarverkets webbplats? Anmäl dig idag och få första aviseringen imorron.

Läs mer om hur du kommer igång på vår webbplats

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats. Nyhetsbrevet finns också på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Frågor och svar om coronaviruset (uppdateras löpande, senast uppdaterad 2020-03-26) 

» När övergår en allmän visstidsanställning till en tillsvidareanställning?

» Fler Arbetsgivarverket informerar hittar du här

 
Remisser

» Säkerhetsprövning av domare

» Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål

» Bättre studiestöd för äldre

» Fler remissvar finns här

 
Avtal & Skrifter

» Löneutveckling på det statliga området 2018-2019

» Läs våra avtal och skrifter på vår webbplats

 
Utbildningar, seminarier & workshops

Just nu är det flera av våra möten och utbildningar som har pausat. 

» Håll koll på utbildningar, möten och seminarier i vår Kalender

 
Kontakt

» Kontakta redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay