Webbversion

 

Nummer 42020-04-29

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Välkomna satsningar i vårbudgeten för att statliga verksamheter ska kunna möta coronapandemins effekter

2020-04-15NYHET

Den 15 april överlämnade regeringen den så kallade vårbudgeten till riksdagen. För att på sikt kunna hantera effekterna av coronapandemin vill regeringen i år höja utgiftstaket i statsbudgeten med 350 miljarder kronor. Detta är, menar Arbetsgivarverket, en viktig reform för att kunna säkra statlig verksamhet under en tid av påfrestningar för samhället.

Förutom förslaget om ett höjt utgiftstak görs också i vårpropositionen och vårändringsbudgeten många andra välkomna satsningar på statliga verksamheter, exempelvis på Arbetsförmedlingen och CSN.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Arbetsgivarverket har också sammanställt en fördjupad information från olika politikområden av generellt intresse för dig som är statlig arbetsgivare.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Uppräkningen av förvaltningsanslagen har under flera år varit relativt svaga och trenden fortsätter 2021. 

Läs hela nyheten på vår webbplats

Tänk på det här när du jobbar hemifrån

2020-04-08NYHET

Vi är många som har bytt ut kontoret mot köksbordet i dessa dagar. Även om långt ifrån alla arbetsuppgifter lämpar sig för hemarbete är det många statliga medarbetare som kan ställa om till att arbeta hemifrån. Variation och pauser är ledorden för den som arbetar hemifrån, säger Arbetsgivarverkets arbetsmiljöexpert Tarja Nevala

Läs hela nyheten på vår webbplats

Förändringar i villkorsavtalen med anledning av smittspridningen av coronavirus

2020-03-31NYHET

Parterna på det statliga avtalsområdet har kommit överens om förändringar i villkorsavtalen som syftar till att underlätta kompetensförsörjningen under pågående smittspridning i samhället.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Frågor och svar om coronaviruset

2020-04-29NYHET

Arbetsgivarverket sammanställer och uppdaterar löpande frågor och svar med arbetsrättslig information för statliga arbetsgivare med anledning av spridningen av coronavirus. Observera att nya frågor och svar tillkommer och att befintliga frågor och svar kan ändras, datum anges därför efter varje fråga.

Här hittar du alla frågor och svar

Nya poddavsnitt - hjärnvänliga arbetsplatser och unga nyanställda

2020-04-23NYHET

Du lyssnar väl på vår poddserie? De två senaste avsnitten handlar om smarta och hjärnvänliga arbetsplatser samt hur vi introducerar unga nyanställda medarbetare. 

Vad är hjärnvänliga arbetsplatser och hur skapar man en arbetsmiljö som funkar för alla? Gästar oss i detta avsnitt gör Mirja Johansson, specialist i neuropsykologi och klinisk psykologi på Arbetsmiljöverket och Cecilia Söderström, HR-chef på Vasakronan.

Lyssna här

I nästa podd samtalar vi om unga nyanställda i staten, vilka förväntningar de har på arbetslivet och hur vi som arbetsgivare kan möta detta på ett bra sätt. Gästar oss i detta avsnitt gör Sofia Lindgren, enhetschef för HR och arbetsmiljö på Försäkringskassan och Sofie Andersson, utredare inom arbetsmarknad och utbildning på Arbetsgivarverket.

Lyssna här

Ta del av våra webbutbildningar

2020-04-06NYHET

Arbetsgivarverket erbjuder flera möjligheter att utbilda sig och fördjupa sina kunskaper digitalt. Vi vill bland annat påminna om de webbaserade utbildningarna - det finns en för ledare i staten och en om medarbetarskap.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats. Nyhetsbrevet finns också på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Frågor och svar om coronaviruset (uppdateras löpande)

» Läs Arbetsgivarverket informerar på vår webbplats

 
Remisser

» Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen

» Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19

» Med tillit följer bättre resultat (SOU 2019:43)

» Vissa sjukpenningförmåner och ersättningar till arbetsgivare för kostnader för sjuklön

» Fler remissvar finns här

 
Avtal & Skrifter

» Läs våra avtal och skrifter på vår webbplats

 
Utbildningar, seminarier & workshops

Just nu är det flera av våra möten och utbildningar som har pausat.

» Håll koll på utbildningar, möten och seminarier i vår Kalender

 
Kontakt

» Kontakta redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay