Webbversion

 

Nummer 62020-06-25

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Minskad arbetskraftsbrist i statlig sektor efter kraftig inbromsning av konjunkturen

2020-06-24NYHET

Efter flera år med mycket hög arbetskraftsbrist inom statlig sektor minskar nu bristen i spåren av konjunkturnedgången som följt på spridningen av Coronavirus. Det visar Arbetsgivarverkets nya konjunkturbarometer.

– Briststalen har med undantag från våren 2019 ökat de senaste åren men nu ser vi ett trendbrott. Resultatet följer utvecklingen på arbetsmarknaden efter att Coronakrisen kraftigt pressar Sveriges ekonomi, säger Roger Vilhelmsson chefsekonom och rapportförfattare.

Läs hela nyheten och rapporten på vår webbplats

Ny webbsida samlar information om PSA-avtalet

2020-06-25MEDLEMNYHET

Webbsidan har tagits fram i samarbete mellan Arbetsgivarverket, OFR, Saco-s och Seko och riktar sig både till arbetsgivare och arbetstagare.

Läs hela nyheten och kolla in nya webbsidorna på vår webbplats

Frågor och svar om avtalsrörelsen

2020-06-02MEDLEMNYHET

På vår webbplats finns nu ett antal frågor och svar om avtalsrörelsen. För att ta del av dessa behöver du vara inloggad på medlemssidorna. Frågorna och svaren fylls på allteftersom. 

Läs mer och ta del av frågorna och svaren på vår webbplats

Nytt poddavsnitt - effektivisera och utveckla statlig verksamhet med stöd av tjänstedesign

2020-06-24NYHET

Gästar oss i detta avsnitt gör Caroline Enevold, chef på kundutvecklingsenheten på Kronofogden och Susanne Lundmark, rådgivare inom tjänstedesign och behovsdriven utveckling samt medgrundare till Savvy Design Collaborative. Samtalsledare är Robert Cloarec och ämnet vi samtalar om är tjänstedesign - vad är det och varför ska vi använda det i statliga verksamheter?

Läs mer och lyssna på podden på vår webbplats

Lönestatistik för mars 2020

2020-06-10MEDLEMSNYHET

Lönestatistik avseende mars 2020 finns nu publicerad på vår webbplats.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Arbetsgivarverket positiv till nytt regelverk kring arbetslöshetsförsäkringen

2020-06-16NYHET

För Arbetsgivarverket är det viktigt att arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring. Den ska ge stöd och trygghet när en person är mellan arbeten men också ge incitament att söka nytt jobb. Ur det perspektivet är det rimligt att ersättningen påverkas av den arbetssökandes förutsättningar på arbetsmarknaden. Det säger Sofie Andersson, utredare på Arbetsgivarverket med fokus på arbetsmarknadspolitik.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Utredningen om moderniserad arbetsrätt presenteras

2020-06-01NYHET

Utredningen om en moderniserad arbetsrätt anpassad efter dagens arbetsmarknad (LAS-utredninen) offentliggjordes i början av juni. I referensgruppen har Arbetsgivarverkets chefsjurist Hedda Mann företrätt de statliga arbetsgivarnas intressen. De delar av förslaget som kan påverka de centrala statliga kollektivavtalen är enligt Hedda Mann att kravet på tillräckliga kvalifikationer i 22 § fjärde stycket LAS vid turordning inom ramen för turordningskretsen tas bort, vilket är en lättnad för arbetsgivaren.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Statsepidemiolog och överbefälhavare sommarpratar

2020-06-22NYHET

Bland årets sommarpratare finns flera som jobbar eller har jobbat statligt. Vill du också jobba statligt? Du vet väl att alla lediga statliga jobb finns samlade i vår sökmotor?

Läs hela nyheten på vår webbplats

Arbetsgivarverket flyttar - webben stängs tillfälligt

2020-06-10MEDLEMSNYHET

Arbetsgivarverket flyttar 3-5 juli till nya lokaler och vi kommer då tillfälligt att stänga ner vår webbplats. Vid behov av rådgivning under den här tiden kontaktar du som vanligt din rådgivare via mejl eller telefon.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats. Nyhetsbrevet finns också på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Internationellt - nya belopp för merkostnadstillägg i URA från 1 juli 2020

» Läs fler Arbetsgivarverket informerar på vår webbplats

 
Remisser

» Tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt

» Tillfälliga bestämmelser om viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19

» Arbetsgivarverkets synpunkter avseende remiss Validering - för kompetensförsörjning och livslångt lärande

» En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag

» Inkomstpensionstillägg

» Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19

» Fler remissvar finns på vår webbplats

 
Avtal & Skrifter

» Konjunkturbarometern för den statliga sektorn - en uppdaterad prognos för 2020

» Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män

» Läs fler rapporter, avtal och skrifter på vår webbplats

 
Utbildningar, seminarier & workshops

» Håll koll på utbildningar, möten och seminarier i vår Kalender

 
Kontakt

Kontakta redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay