Webbversion

 

Nummer 22016-03-29

Nytt från Arbetsgivarverket

 

De statliga verksamheterna presenterar ett gemensamt arbetsgivarerbjudande

29 marsNYHET

Arbetsgivarverkets medlemmar har tagit fram ett gemensamt arbetsgivarerbjudande för den statliga sektorn. Erbjudandet identifierar ett antal kärnvärden som är grundläggande för de statliga verksamheterna och de utvecklingsmöjligheter som både nuvarande och blivande statligt anställda erbjuds.

Läs hela nyheten på webbplatsen.

Goda exempel kan visa vägen mot minskad sjukfrånvaro

18 marsNYHET

Sjukfrånvaron ökar på arbetsmarknaden som helhet, även i de statliga verksamheterna. Men fokus på vad som håller medarbetarna friska och att dela goda exempel mellan olika verksamheter kan vara steg på vägen mot lägre sjuktal.

Läs hela nyheten på webbplatsen.

Arbetsgivarverkets tidsanvändningsstatistik 2015

3 marsNYHET

Arbetsgivarverket producerar årligen tidsanvändningsstatistik vilken visar hur årets möjliga arbetstimmar fördelar sig på arbetad tid och olika typer av frånvaro. Det senaste årets statistik, som avser kalenderår 2015, visar på en fortsatt hög ökningstakt av sjukfrånvaron.

Läs hela nyheten på webbplats.

Överenskommelser som reglerar anslutningen av OFR/S,P,O till pensionsavtalet PA 16

8 marsNYHET

Två överenskommelser som reglerar anslutningen av OFR/S,P,O till PA 16 finns nu tillgängliga på Arbetsgivarverkets webbplats.

Läs hela nyheten på webbplatsen.

Hög reallöneutveckling

2 marsNYHET

Lönerna ökar i högre takt än priserna. Arbetsgivarverkets rapport Löneutveckling på det statliga avtalsområdet visar att löneutvecklingen för perioden september 2014 till september 2015 är 2,3 procent vilket är helt i linje med löneutvecklingen inom det privata näringslivet.

Läs hela nyheten på webbplatsen.

Fortsatt högre löneutveckling för kvinnor inom statlig sektor

8 marsNYHET

Löneskillnaden mellan män och kvinnor i staten har mer än halverats sedan år 2000, en av förklaringarna är en långsiktigt högre löneökningstakt för kvinnor än för män. En utveckling som fortsatte under förra året.

Läs hela nyheten på webbplatsen.

En ny arbetsmiljöstrategi behöver fokusera på det hälsofrämjande

22 marsNYHET

Regeringskansliet höll fredagen den 11 mars ett seminarium om den nya arbetsmiljöstrategin. I en paneldebatt med arbetsmarknadens parter och statssekreterare Irene Wennemo betonade Arbetsgivarverket vikten av fokusera på hälsofrämjande faktorer.

Läs hela nyheten på webbplatsen.

Arbetsgivarverket och övriga parter i samråd med regeringen inför EU-toppmöte

17 marsMEDLEMSNYHET

Sprid kunskap om svenska modellen i EU, det var statsminister Stefan Löfvéns budskap till centrala arbetsmarknadens parter vid samrådet i tisdags inför statsministrarnas vårtoppmöte i Bryssel i veckan.

Läs hela nyheten på medlemssidan.

Nya ledamöter i medlemsråd 1

16 marsMEDLEMSNYHET

Cecilia Carenfelt från Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet (sektor 3) och Marlen Sibbel Becker från Vinnova (sektor 2) har utsetts till nya ledamöter i medlemsråd 1.

Läs hela nyheten på medlemssidan.

Nya NOR-föremål

21 marsMEDLEMSNYHET

NOR-föremålen har utökats med en vas och glasskultur.

Läs hela nyheten på medlemssidan.

Utmärkelse inom employer branding till Lantmäteriet

22 marsNYHET

Lotta Sjöberg, personalspecialist vid Lantmäteriet, har tilldelats utmärkelsen Årets Employer Branding Manager för sitt arbete med att profilera Lantmäteriet som en attraktiv arbetsgivare.

Läs hela nyheten på webbplatsen.

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som bland annat skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Utmärkelsen NOR: nytt ramavtal för kristallskål/konstglas

» Borttagande av den bortre tidsgränsen inom sjukförsäkringen och vad det innebär för utbetalning av sjukpenningtillägg enligt villkorsavtalen

» Läs fler Arbetsgivarverket informerar på webbplatsen.

 
Remisser

» Yrkesprogramutredarens slutbetänkande Välja yrke (SOU 2015:97)

» Ledningsutredningens betänkande (SOU 2015:92)

» Några frågor om politisk sekretess (Ds 2016:2)

» Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning (Ds 2015:58)

» Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

» Ny museipolitik (SOU 2015:89)

» Gestaltad livsmiljö (SOU 2015:88)

» Begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017

» Läs fler remissvar på webbplatsen.

 
Avtal & Skrifter

» Rapport: Löneutvecklingen på det statliga området 2014-2015

» Studentmedarbetare i staten - ett ömsesidigt utbyte

» Läs fler avtal och skrifter på webbplatsen.

 
Utbildningar, seminarier & workshops

» 12, 21 och 26 april: Partsgemensamt seminarium kring utvärdering av RALS-T

» 26 april: Utbildning, URA - villkor vid olika former av utlandsuppdrag

» 28 april: Utbildning, BESTA - befattningsklassificering för statistik

» 10-11 maj: Utbildning, Att teckna lokala kollektivavtal

» 24-25 maj: Utbildning, Lokal lönebildning

» Se fler aktiviteter i kalendern

 
Kontakt

» Kontakta redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay