Webbversion

 

Nummer 22017-03-30

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Arbetsgivarverket kritiskt i remissvar till omlokalisering av statliga myndigheter

2017-03-23NYHET

Erfarenheter från tidigare omlokalisering av statliga myndigheter visar på effektivitetsförluster och kostnadsökningar. Det tar tid för omlokaliserade myndigheter att komma tillbaks till tidigare kapacitet, även i de fall då flytten sker till väl fungerade arbetsmarknader.

Eventuella omlokaliseringar av myndigheter behöver därför ske till orter där det finns goda möjligheter att hitta efterfrågad arbetskraft. Det handlar oftast om orter där lärosäten, myndigheter och företag kan samverka i det som brukas benämnas som "klusterbildningar". Det säger Torbjörn Eklund, ansvarig för förvaltningspolitiska frågor och den som skrivit Arbetsgivarverkets remissvar.

Läs hela nyheten på webbplatsen

Löneskillnader minskar och individanpassade villkor ökar

2017-03-21NYHET

Arbetsgivarverkets årliga rapport "Löneutveckling på det statliga avtalsområdet" ger en översiktlig bild av antal anställda, lönestruktur och löneutveckling inom det statliga avtalsområdet.

- Unikt för staten är att det är jämn könsfördelning, lika många kvinnor som män som tecknar enskilda överenskommelser. Män väljer i större utsträckning att byta semesterdagar mot högre lön, medan kvinnor väljer det motsatta. Det är även större andel män som växlar lön mot framtida pension, säger Malin Sundeby utredare.

Läs hela nyheten och ladda ner rapporten på webbplatsen

Lunchföreläsningar med tema innovation och arbetsgivarpolitik

2017-03-02NYHET

Under 2017 erbjuder Arbetsgivarverket en öppen föreläsningsserie med syftet att ge dig som medlem inspiration och fördjupning. Den första föreläsningen hölls 14 februari på temat "Utveckla statlig verksamhet genom gamification". Nästa föreläsning hålls 4 april. Roger Vilhelmsson, chefsekonom på Arbetsgivarverket, visar då hur utvecklingen mot flexibla anlitandeformer har sett ut och varför digitaliseringen kan vara en orsak. Hedda Mann, biträdande chefsjurist på Arbetsgivarverket, belyser vilka arbetsrättsliga regelverk som aktualiseras för statliga arbetsgivare.

Läs mer om föreläsningarna på webbplatsen

På plats på Framtidsmässan

2017-03-28NYHET

Torsdagen den 6 april deltar Arbetsgivaverket och projektet "Profilera staten som attraktiv arbetsgivare" för första gången på en studentmässa i Frescatihallen vid Stockholms universitet. Framtidsmässan är en plats där studenter får möjlighet att träffa med presumtiva arbetsgivare inom den offentliga sektorn. Omkring 3 000 studenter väntas besöka mässan.

Läs hela nyheten på webbplatsen

Mentorprogram inom staten bygger kulturbroar

2017-02-27NYHET

Arbetsgivarverkets mentorprogram får bra gensvar av både mentorer och adepter. Programmet ger möjligheter till både språkutveckling och ökad kunskap om arbetsmarknaden. En avslutningsträff kommer att hållas i april. Samtidigt pågår planeringen för en fortsättning av programmet till hösten.

Läs hela nyheten på webbplatsen

Sjukfrånvaron i staten fortsätter att öka

2017-03-06MEDLEMSNYHET

Sjukfrånvaron i staten fortsätter att öka och förstärker därmed den trend som pågått sedan 2011. Den totala sjukfrånvaron i tidsanvändningsstatistiken för 2016 är 4,0 procent. Det innebär en ökning av sjukfrånvaron på 0,1 procentenheter jämfört med 2015. Ökningstakten av sjukfrånvaron har därmed minskat.

Läs hela nyheten på medlemssidan

Start för utvecklingsprogram om innovation och arbetsgivarpolitik

2017-03-30INFORMATION

Idag torsdag startar utvecklingsprogrammet om innovation och arbetsgivarpolitik. Programmet vänder sig till Arbetsgivarverkets medlemmar som har mellan 75 och 1 000 anställda och syftar till att ge medlemmarna inspiration, kunskap och möjlighet till erfarenhetsutbyte kring hur arbetsgivarpolitiken kan bidra till ökad innovationskraft i verksamheten.

Läs mer på om programmet vår webbplats

Kvinnor i staten på frammarsch

2017-03-08NYHET

Jämställda arbetsplatser utvecklar den statliga sektorns effektivitet och attraktivitet. En överblick kring Arbetsgivarverkets statistik visar förändringarna år från år mot ökad jämställdhet i staten. En majoritet av de statsanställda, 52 procent, är kvinnor och 48 procent män. Sedan 2010 har andelen kvinnor varit större än andelen män och skillnaden har stadigt fortsatt att öka. Förändringen är ett resultat av att kvinnor utgör en allt större andel av de som har en högskoleutbildning.

Läs hela nyheten på webbplatsen

Praktik i staten - första steget in på arbetsmarknaden

2017-02-27NYHET

För att göra det så enkelt som möjligt har vi samlat information, introduktionsmaterial, stöd, reportage, länkar och annat som kan vara bra och intressant att veta när det gäller praktik i staten. Arbetsgivarverket har också tagit fram ett webbaserat handledarstöd för de som tar emot praktikanter.

Läs hela nyheten på webbplatsen

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som bland annat skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Läs Arbetsgivarverket informerar på webbplatsen

 
Remisser

» En ny organisation för etikprövning av forskning

» För Sveriges landsbygder  - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd

» Läs alla remissvar på webbplatsen

 
Avtal & Skrifter

» Löneutveckling på det statliga avtalsområdet 2015-2016

» Arbetsgivarverkets författningar 2017

» Arbetsgivarverkets årsredovisning 2016

» Läs alla avtal och skrifter på webbplatsen

 
Utbildningar, seminarier & workshops

» Utbildningsseminariet om omlokalisering den 6 april

» URA 27 april

» Aktivt medarbetarskap i verksamheten den 11 maj

» Lokal lönebildning 29-30 augusti

» Se alla våra aktiviteter i kalendern

 
Kontakt

» Frågor eller tips? Kontakta redaktionen.

 
 


Detta mail skickas med IdRelay