FOI Rymd för Försvar och Säkerhet
Omvärldsbevakning nr 3 - 2013
 
  
 

Nyheter
Utvalda händelser under 2013

 


Laserkommunikation i rymden ger ökad bandbredd
Alphasat är den största europeiska telekommunikationssatelliten som någonsin har byggts och skall utöka Inmarsats kapacitet, satelliten sköts upp den 25 juli. Alphasats laserkommunikationsterminal demonstrerade under november månad att det går att identifiera mål på marken och att peknoggrannheten är bra nog för att träffa en punkt på jorden från mer än 36 000 kilometer bort (i rymden).
Nästa fas går ut på att länka ihop satelliten med markstationen och överföra data däremellan. Laserterminalen kan hantera datahastigheter på 1,8 Gbit/s. Laserkommunikation kommer att ha stor betydelse för utvecklingen av European Data Relay System (EDRS) som är ett system för att förkorta tidsfördröjningen av stora mängder data.

Läs mer om laserkommunikationsterminalen på Alphasat

Läs mer om Alphasat

Läs mer om EDRS

Bild
Alphasats laserkommunikationsterminal, copyright ESA.


EDA ger upp ansträngningarna kring gemensam militär satellitkommunikation

EDA delar in satellitkommunikation i tre olika kategorier utifrån användningsområde: MILSATCOM, GOVSATCOM och CIVSATCOM. Den militära satellitkommunikationen (MILSATCOM) ska uppfylla garanterad tillgång för användarna och det ställs höga säkerhetskrav på systemen. EDA lämnar nu åt medlemsländerna att själva ta hand om sina intressen av MILSATCOM. Däremot vill EDA starta upp en användargrupp för GOVSATCOM. För CIVSATCOM har EDA redan startat upp European Satellite Communication Procurement Cell (ESCPC) för en förenklad upphandling av kommersiella kommunikationstjänster för militära behov. Följande länder deltar i ESCPC: Frankrike, Italien, Polen, Rumänien, England, Belgien, Finland och Luxemburg.

Läs mer om EDAs ambitioner för satellitkommunikation

Mer information om ESCPC

Läs mer om ambitionssänkningen
Bild


USA vill förändra arkitekturen på sitt militära rymdprogram
Den 21 augusti släppte amerikanska Air Force Space Command ett så kallat white paper med titeln Resiliency and Disaggregated Space Architectures. Definitionen på “disaggregation” är “the dispersion of space-based missions, functions or sensors across multiple systems spanning one or more orbital plane, platform, host or domain.” Med andra ord så handlar det om att ta den kapaciteten som har packats in ett antal högpresterande satelliter och sprida ut den på många fler plattformar. Hotbilden ser annorlunda ut idag med fler aktörer i rymden och mer rymdskrot, att förlora en militär satellit skulle allvarligt påverka USAs försvarsstruktur, både förmågemässigt och ur ett kostnadsperspektiv. Strukturen skulle inte vara lika sårbar med ett nätverk av fler satelliter som kan ersätta stora tunga satelliter. Denna inriktning skulle även stödja amerikansk industri då produktionen blir mer kontinuerlig, det skulle också skapa fler möjligheter till teknisk utveckling då man vill komma ifrån de stora systemen som har en livslängd på upp till 14 år.

Läs mer i amerikanska flygvapnets white paper

Bild
Illustration av DARPAs F6, ett system för att demonstrera hur en monolit kan ersättas av kluster av satelliter, copyright DARPA.


Arianespace utmanas av SpaceX
SpaceX är ett privat företag som grundades 2002 med det ultimata målet att möjliggöra för människor att leva på andra planeter. Den tredje december lyckades SpaceX att för första gången placera en satellit i geostationär överfartsbana med sin bärraket Falcon 9. Arianespace får nu konkurrera med SpaceX om kontrakt för kommande uppskjutningar av mindre satelliter till geostationär bana. Arianespace har länge varit ledande med mer än 50 % av marknaden för kommersiella uppskjutningar.

Läs SpaceX press release

Bild
Falcon 9, copyright SpaceX.


Turkiet har byggt och skjutit upp sin första övervakningssatellit

Den 19 december 2012 sköts Turkiets första högupplösande övervakningssatellit, Gökturk-2, upp med en kinesisk bärraket. Turkiets statsminister Recep Tayyip Erdogan: “In the past we did send satellites to space but Gokturk-2 has proven that we are now a country with a claim in this field. We are rising to position ourselves as one of the 25 countries which are capable of producing their own satellites.” Några dagar senare rapporterades det att Turkiet hade fått ner sina första bilder med en upplösning på 2,5 meter.

Högupplösta bilder från Gökturk-2

För teknisk information om Gökturk-2
Bild


Förenade Arabemiraten har utökat sin spaningskapacitet från rymden

Den 21 november sköts Förenade Arabemiratens andra övervakningssatellit, DubaiSat-2, upp. Upplösningen ligger på en meter till skillnad från DubaiSat-1 där upplösningen ligger på 2,5 meter. Utvecklingen av satelliten har genomförts med hjälp av Sydkorea. Samarbetet med Sydkorea fortsätter med satelliten DubaiSat-3 som skall ha en optisk upplösning på 0,7 meter och beräknas skjutas upp 2017.

Läs nyheten om uppskjutningen av DubaiSat-2

Teknisk information om DubaiSat-2

Se den första publicerade bilden från DubaiSat-2
Bild


Indiens första steg till ett eget satellitnavigeringssystem

Den 1 juli fick Indien upp sin första navigationssatellit IRNSS-1, det är den första av sju satelliter som skall ingå i konstellationen IRNSS, Indian Regional Navigation Satellite System, vilken är tänkt att nå full kapacitet 2014.

Press release från ISRO

Videoinslag som visar den lyckade uppskjutningen
Bild


Sydkoreas utökar sin övervakningsförmåga med högupplösande radar

Den 22 augusti sköts Sydkoreas första radarsatellit (SAR, Synthetic Aperture Radar) Arirang-5/Kompsat-5 upp med en rysk bärraket. Även då detta är Sydkoreas elfte satellit så är detta den första radarsatelliten som Sydkorea har utvecklat på egen hand. SAR-sensorn har en upplösning på en meter i spot-moden och är designad för en livstid på fem år.

Ett videoinslag om satelliten och uppskjutningen

Tekniska detaljer om Arirang-5/Kompsat-5
Bild

Framtid
Offentliga planer

 


Kommande utredning om en sammanhållen svensk nationell rymdstrategi
Regeringen redovisade den 14 juni sin bedömning av Riksrevisionens rapport Svensk rymdverksamhet - en strategisk tillgång? och av de remissyttranden som har skickats in. I skrivelsen redovisas att Regeringen nu förbereder direktiv till en kommande utredning med uppgift att med ett strategiskt och långsiktigt perspektiv ta fram ett brett förankrat förslag till en sammanhållen nationell strategi för svensk rymdverksamhet. Vidare så stöder Regeringen, genom aktivt deltagande från Regeringskansliet och berörda myndigheter, det pågående arbetet inom EU med att utveckla en europeisk förmåga till rymdlägesbild med syfte att utveckla förmågan att skydda rymdinfrastrukturen. Regeringen stöder också det pågående arbetet inom EU och FN med att utveckla en internationell rymdkod samt riktlinjer för hållbart nyttjande av yttre rymden.

Läs regeringens bedömning av Riksrevisionens rapport

Läs FOIs rapport om rymdlägesbild i Sverige

Läs FOIs rapport om Sverige och rymdkoden

Bild


Turkiet satsar på en oberoende tillgång till rymden

Under de sista tio åren har Turkiet satsat stort på att bygga upp en egen förmåga till att designa och utveckla satelliter, i och med utvecklingen av Gökturk-2 har de även bevisat att de i dagsläget har denna förmåga. Turkiet har samtidigt offentligt meddelat deras ambitiösa plan: att utveckla och skjuta upp 17 satelliter mellan 2012-2020. Bland dessa nämns SAR och optiska sensorer, early warning-system och satellitkommunikationssystem. Turkiet har även tagit första steget till att utveckla ett eget bärraketprogram för att fullt ut få en oberoende tillgång till rymden.

Läs mer om Turkiets ambitioner

Läs mer om Turkiets begynnande bärraketprogram
Bild


Sydafrika satsar ytterligare 160 MSEK på en nationell övervakningssatellit

I Sydafrikas tioåriga innovationsplan återfinns ett ambitiöst rymdprogram: ett oberoende högupplösande nationellt utvecklat satellitövervakningssystem, att ha skjutit upp en bärraket från Sydafrikanskt territorium och en nationell kommunikationssatellit är ett par av utmaningarna som nämns. Ett sydafrikanskt företag MARCOM har en pågående utveckling av bärraketer, Cheetah-serien, avsedda för att placera ut satelliter i bana. Ministern för forskning och utveckling, Derek Hanekom, har även avslöjat att Sydafrika satsar ca 160 MSEK på en nationell övervakningssatellit ZA-ARMC-1, motsvarande franska Spot-6-systemet, med beräknad uppskjutning 2016/2017. Se faktaruta för Sydafrika längst upp.

Ett videoinslag om satelliten ZA-ARMC-1

Mer information om Sydafrikanska MARCOM och deras bärraketer

Sydafrikas tioåriga innovationsplan
Bild


Space in Africa, for Africa and by Africans

Afrikanska unionens arbetsgrupp för rymdfrågor som skapades för ca ett år sedan har kommit överens om ett utkast till en afrikansk rymdpolicy och ett ramverk för att ta fram en rymdstrategi under 2014. En av principerna i policyn är just: ” Space in Africa, for Africa and by Africans”. Deltagande länder i arbetsgruppen är: Algeriet, Kamerun, Kongo, Egypten, Ghana, Kenya, Nigeria, Namibia, Sydafrika och Tanzania.

Press release av afrikanska unionen

Läs utkastet till den afrikanska rymdpolicyn
BildOmvärldsbevakningen kommer att distribueras ut ett par gånger per år via e-post. Sprid det gärna till era kollegor.
För tidigare nyhetsbrev kontakta rymd@foi.se

Omvärldsbevakning tas fram på uppdrag av Försvarsmakten och informationen är endast baserad på öppna källor. För att prenumerera på Omvärldsbevakning klicka här.

Vid synpunkter på innehållet kontakta rymd@foi.se 

Vi ansvarar inte för länkar som leder till andra webbplatser.

 

Fakta


Sydafrika

1999: Sydafrikas första mikrosatellit, SUNSAT, för jordobservation, missionen slut 2001.

2009: SumbandilaSat, mikrosatellit för jordobservation, slutade fungera efter en solstorm 2010.

2010: SANSA, South African National Space Agency skapas.

2013: Sydafrikas första cubesat för forskning, Tshepiso (ZACUBE-1).

Totalt antal satelliter: 3 st.

Antal operativa satelliter idag: 1 st (Tshepiso).


 

FOI:s publikationer


2013

Aspekter på On-Orbit Servicing
Eva Bernhardsdotter, 2013, FOI-R--3640--SE

UNIDIR:s konferens om säkerhet i rymden 2013
Eva Bernhardsdotter, 2013, FOI Memo 4548

Teknisk prognos- Rymd
Christer Andersson, Börje Asp, Fredrik Marsten Eklöf, Sandra Lindström, Lars Ulander, 2013, FOI Memo 4541

Reserapport Space and Missile Defense Conference 2012
Eva Bernhardsdotter, 2013, FOI Memo 4509

Reserapport MilSpace 2013
Kristofer Hallgren, 2013, FOI Memo 4510

Sök FOI:s publikationer på FOI:s webbplats, eller kontakta registrator@foi.se vid intresse.


 

Kommande evenemang


2014

6th annual conference on EU Space Policy
28-29 januari 2014, Bryssel, Belgien

MilSatCom Middle East & Africa
24-25 februari 2014, Dubai, Förenade arabemiraten

Satellite 2014
10-13 mars 2014, Washington, USA

Military Space
31 mars-1 april 2014, London, England

SpaceOps 2014
5-9 maj 2014, Pasadena Convention Center, Pasadena, California, USA

30th Space Symposium
19-22 maj 2014, The Broadmoor, Colorado Springs, Colorado, USA

9th ESA round table on micro and nano technologies for space applications
10-13 juni 2014, Lausanne, Schweiz

Small Satellite Constellations: Strength in Numbers
2-7 augusti 2014, Logan, Utah, USA

Space & Missile Defense Symposium
11-14 augusti 2014, Huntsville, Alabama, USA

World Satellite Business Week
8-12 september 2014, Paris, Frankrike

Hosted Payload Summit
15 oktober 2014, Washington, USA


2015

Paris Air Show
15-21 juni 2015, Le Bourget Exhibition Centre, Paris, Frankrike

CEAS 2015 Air & Space Conference ”Innovative Europe
Länk här


 
 

 Detta mail skickas med IdRelay