Webbversion
Logotyp FOI
Rymd för Försvar och Säkerhet
Omvärldsbevakning nr 3 - 2016 FOI-2014-934

 
Innehåll

Vad händer i EU?

En rymdstrategi för EU
Rymdstyrelsen har uppdaterat sin strategi
Danska försvaret får en helt egen satellit - Ulloriaq
Spanska Hisdesat avslutar kontrakt med ryska Kosmotras
Storbritannien köper ytterligare en pseudosatellit

Nya stora konstellationer i rymden

Nytt kommersiellt satellitkommunikationssystem med 700 satelliter
Boeing bygger konstellation med tusentals satelliter i låg bana
Även Australien planerar för ett rymdbaserat nätverk med 200 nanosatelliter

Internationell rymdpolitik

Ryssland aviserar ny öppen satellitdatabas
Förenade Arabemiraten tar plats på rymdarenan
Kina skjuter upp satellit som misstänks vara rymdvapen
Kina genomför lyckad tankning av satellit i omloppsbana
Indien ansluter sig till kapplöpning om återanvändbara rymdfarkoster

 

Vad händer i EU?

En rymdstrategi för EU

 

Under 2016 har Kommissionen arbetat med ett prioriterat strategiskt initiativ, att ta fram en rymdstrategi för EU. Syftet med arbetet är att redogöra för en övergripande strategisk vision för EU:s rymdverksamhet fram till och med år 2030. Detta skall samtidigt samordnas med och komplettera rymdverksamhet som bedrivs av EU-länderna individuellt och genom Europeiska rymdorganisationen (ESA). Kommissionen driver arbetet i en öppen och transparant process där alla berörda parter i EU har möjlighet att uttrycka sin åsikt, även intresserade EU-medborgare kan göra sig hörda. Konsultationer har bedrivits i olika forum under hela våren och sommaren och avslutas med en workshop den 26-28 september där intressenter bjuds in för att diskutera rymdaktiviteter i Horizon 2020.

FOI har varit med och stöttat Försvarsdepartementet med synpunkter på rymdstrategins innehåll, vilket har lämnats in via EDA, den europeiska försvarsbyrån. Sammanfattningsvis redovisade EDA en önskan att satsa på de fyra pelarna: Satkom, SSA, IMINT och PNT.

Läs mer

Rymdstyrelsen har uppdaterat sin strategi

Rymdstyrelsen presenterade i somras sin nya uppdaterade strategi för åren 2016-2020. I Rymdstyrelsens pressmeddelande framhåller generaldirektör Olle Norberg att man gör detta i avvaktan på en sammanhållen nationell rymdstrategi som man hoppas kommer ut snart. Till dess behöver Sverige en uppdaterad strategi för sin rymdverksamhet inför de beslut som kommer att tas både inom ramen för ESA och EU i höst. Rymdutredningen och dess remissvar har varit vägledande för uppdateringen av strategin som, tillsammans med tidigare inriktning, därmed kommer att utgöra grunden för Rymdstyrelsens förslag till regeringskansliet avseende Sveriges bidrag till ESAs och EUs kommande program. Däremot, påpekas i strategin, har förslag från rymdutredningen som väsentligen ligger under andra myndigheter utelämnats. Detta gäller bland annat säkerhetspolitiska aspekter av rymdverksamheten.

Rymdstyrelsen befinner sig lite i vad som skulle kunna kallas ”limbo” just nu när det gäller inriktningen för de viktiga avgöranden och nya initiativ som ska tas upp inför ESAs Ministerrådsmöte och EUs rymdstrategiarbete. Samtidigt som både Rymdutredningen och EU poängterar vikten av civil-militär koordinering och samverkan har Rymdstyrelsen inga mandat i dessa frågor.

Ladda ner den nya strategin som PDF

Danska försvaret får en helt egen satellit
- Ulloriaq

 

Exempel på fartygs positioner från danska AAUSAT3. Credit: Aalborg Universitet.

Danska Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har gjort en överenskommelse med Danmarks Tekniske Universitet om att utveckla och skicka upp en så kallad nanosatellit som ett led i övervakningen av Arktis. Satelliten kommer att utvecklas i samarbete med företaget GomSpace och förväntas bli klar för uppskjutning 2017. Satelliten har yttermåtten 30x20x10 centimeter och sägs ha en nyttolast bestående av radiomottagare som kan fånga upp positionsangivelser från flyg och fartyg.

Även danska försvaret har därmed tagit det första steget till att bli en aktör i rymden. FOI gör bedömningen att satelliten Ulloriaq (stjärna på grönländska) mer är ett sätt pröva satellitkonceptet och metodiken än att börja bygga upp ett operativt övervakningssystem för bevakningen av Arktis. Den något luddiga beskrivningen av nyttolasten antyder att det troligen är ett Automatic Identification System (AIS) som utvecklas, om än satellitens storlek indikerar att det möjligen även finns annan nyttolast ombord. GomSpace har sedan tidigare flygande och beprövad erfarenhet av AIS och SDR-tekniken bland annat genom samarbetet med Aalborg Universitet och deras AAUSAT3 mission.

FMI:s pressmeddelande om Ulloriaq

Läs mer

Spanska Hisdesat avslutar kontrakt med ryska Kosmotras

Den spanska radarsatelliten Paz stod färdig i september 2013 och finansierades av spanska försvarsministeriet. Satelliten var tänkt att skjutas upp redan i början av 2015 av ryska uppskjutningsleverantören Kosmotras, som äger bärraketen Dnepr. Efter en serie förseningar på grund av EU-sanktioner mot Ryssland till följd av Ukrainakrisen, har Hisdesat beslutat att häva kontraktet med Kosmotras. Arbete fortgår nu med att dels hitta en ny leverantör som kan skjuta upp Paz, dels försöka få en återbetalning av de 15 miljoner euro som Hisdesat hittills redan betalat ut till Kosmotras. Alternativa leverantörer är ryska statliga rymdbolaget Roscosmos, som äger Soyuz-raketen, eller amerikanska företaget SpaceX, som utvecklat Falcon-raketen. Oavsett leverantör förväntar sig Hisdesat att uppskjutningen kommer att kosta fyra gånger mer än om den hade utförts av Kosmotras.

Paz-satelliten ska användas både civilt och militärt, samt ska avbilda jorden från 514 kilometers höjd i en solsynkron bana. Tack vare att den använder sig av radar som avbildningsteknik kan den ta bilder även nattetid och genom molntäcken. Paz har en planerad livstid på fem år efter att den placerats ut i bana.

Läs mer

Storbritannien köper ytterligare en pseudosatellit

I februari köpte brittiska försvaret två Zephyr-farkoster och man har nu meddelat att man köper ytterligare en. Zephyr är en så kallad höghöjdsdrönare, eller ”pseudosatellit”, med opererativ flyghöjd på ca 20 kilometer och med en autonomi som tillåter den att stanna uppe i ca 45 dagar.

Initiala flygtester visar att konceptet fungerar och Zephyr har sedan 2010 rekordet i längsta obemannade flygtiden (14 dagar). Operativa tester planeras för 2017 då man ska visa på hur militären bäst kan nyttja förmågan samt hur överlämning av övervakning av ett område ska ske mellan två farkoster.

Pseudosatelliter är ett hett område just nu, Frankrike tillkännagav nyligen att man finansierar tester av sin Stratobus (se förra nyhetsbrevet) och amerikanska armén har avtal med Lockheed om flygtester av deras HALE-D-koncept. En hög flyghöjd kombinerat med känsliga sensorer och autonomi gör konceptet attraktiva som spaningsplattform.

Läs mer

Nya stora konstellationer i rymden

Nytt kommersiellt satellitkommunikationssystem med 700 satelliter

Världens näst största rymdkonglomerat Airbus Defence & Space (ADS) och debutanten OneWeb tillkännagav i ett pressmeddelande att samriskföretaget OneWeb Satellites (OWS) har bildats. Det nya bolaget, som ägs till lika delar av ADS och OneWeb, kommer att utforma och bygga ett nytt globalt satellitkommunikationssystem i en lågflygande bana (LEO) bestående av en konstellation med 700 mikrosatelliter. Konstellationen kommer enligt OneWeb:s affärskoncept att erbjuda höghastighetsinternet med global täckning med hjälp av mobila terminaler. OneWeb Satellites kommer också att utveckla satelliter till andra operatörer för andra framtida konstellationsbyggen. Eric Béranger, chef för Program Space Systems poängterar i pressmeddelandet att massproduktionen av totalt 900 satelliter (varav 200 är reservsatelliter) är en stor utmaning, nästa steg blir att inrätta en prototyp av en produktionslinje hos ADS i Toulouse för att testa industrialiserad serietillverkning och för att producera de första 10 satelliterna.

FOI konstaterar att det är intressant att se hur konsten att bygga satelliter har utvecklats kraftigt de senaste åren. Speciellt produktionen av kommunikationssatelliter har tidigare varit ett ingenjörsmässigt hantverk med långa ledtider för att utveckla i princip unika stora satellitkomplex. Samarbetet mellan ADS och OneWeb antyder att vi nu börjar se begynnelsen på ett annat sätt att bygga satelliter, där serietillverkning, standardisering och snabb leverans är ledord. Sannolikt innebär detta också ett tryck nedåt på satelliternas prislapp. Att denna utveckling sker i samverkan mellan en traditionell konservativ satellitbyggare och en ny liten uppstickare baserad i den ”nya” internetekonomin visar också hur rymdindustrin mognar.

Läs mer i pressmeddelandet.

Läs mer om OneWeb tjänster.

Boeing bygger konstellation med tusentals satelliter i låg bana

 

Den amerikanska flyg- och-rymdkoncernen Boeing har ansökt om tillstånd hos amerikanska telestyrelsen FCC för att bygga en konstellation med mellan 1396 och 2956 stycken kommunikationssatelliter i låg bana runt jorden. Som jämförelse består Iridium-konstellationen av 66 satelliter. Syftet med Boeings konstellation är att leverera en bredbandsanslutning i V-bandet till kunder på hela jordklotet.

Det finns redan flera planer från flera andra företag att leverera bredbandsanslutningar från rymden med hjälp av stora satellitkonstellationer, så kallat rymdinternet. Företaget OneWeb planerar en 700-satelliters konstellation i Ku och Ka-banden på samma höjder som de föreslagna Boeing-satelliterna (se nyhet ovan), och SpaceX planerar en konstellation med tusentals satelliter i Ka-bandet.

Förutom riskerna med eventuella kollisioner som kan ske när tusentals satelliter delar snarlika banor runt jorden, råder stor konkurrens mellan olika aktörer kring vissa frekvensband. Just C-bandet används för bland annat radaravbildning, rymdbaserad kommunikation i både höga (geostationära) och låga banor samt för markbaserad kommunikation. FOI noterar att Boeing, som vanligtvis bygger kommunikationssatelliter för höga höjder, planerar att bygga en konstellation i låg bana som eventuellt skulle kunna konkurrera med sina egna system. De har dock förklarat att det inte kommer att uppstå några konflikter med vare sig egna kommunikationssatelliter eller andra planerade konstellationer.

Satelliterna ska bära med sig reservsystem för att säkerställa att varje satellit kan fås att återinträda när den ska avvecklas. Det är dock uppenbart att risken ändå finns för en ökning av mängden rymdskrot. Boeing vill även att beslutsfattare ska minska begränsningarna för nyttjandet av C-bandet, även då de inte har visat upp några planer på att bygga en konstellation för det bandet. C-bandet är idag eftertraktat av leverantörer av markbaserad kommunikation, så det kan vara ett sätt för att vinna mark i en konflikt mellan rymdbaserade och markbaserade internetsystem.

Läs mer

Läs gärna Rymdbaserat internet - en revolution för kommunikationsbranchen?

Även Australien planerar för ett rymdbaserat nätverk med 200 nanosatelliter

Ytterligare ett rymdbaserat nätverk planeras, nu av den australiensiska telekomoperatören Sky and Space. Till skillnad från andra mer visionära konstellationer handlar detta om 200 nanosatelliter med fokus på att ge ekvatorområdet tal, meddelandefunktion och viss datakapacitet via satellitlänk. Enligt plan ska tre stycken testsatelliter skickas upp redan nästa år (2017) och huvuddelen av konstellationen ska börja skjutas upp 2018.

De har redan skrivit kontrakt med Virgin Galactic för uppskjutning av satelliterna och danska GomSpace för produktion av satelliterna. Uppskjutningen ska ske med Virgins LauncherOne, en ny typ av bärraket specialbyggd för uppskjutning av små satelliter. LauncherOne bygger på uppskjutning med hjälp av en Boeing 747.

Läs mer

Läs mer i Rymdbaserat internet - en revolution för kommunikationsbranchen?

Uppskjutning av LauncherOne med hjälp av en Boeing 747. Credit: Virgin Galactic.

Internationell rymdpolitik

Ryssland aviserar ny öppen satellitdatabas

Under våren 2016 har Ryssland meddelat att man avser skapa en öppen databas med banparametrar för alla operativa satelliter i rymden (vilket inbegriper amerikanska militära satelliter som Ryssland har mätt in). Syftet sägs vara att öka transparens och säkerhet i rymden. Idag är det en amerikansk databas, NORAD, som anses vara den mest heltäckande över objekt i rymden. Denna databas innehåller dock inte data över alla amerikanska satelliter. Ryssland uppmanar alla världens regeringar att bistå med nationell data i skapande av databasen i syfte att skapa en så heltäckande databas som möjligt.

FOI noterar att väldigt lite rapportering om initiativet finns tillgängligt på västerländska rymdnyhetssidor, utan det är företrädelsevis ryska källor och brittisk tabloidpress som nämner det.

Läs mer

Förenade Arabemiraten tar plats på rymdarenan

Förenade Arabemiraten etablerade rätt nyligen en nationell rymdstyrelse efter ett regeringsbeslut den 6 september 2014. Regeringen satte då upp fyra strategiska mål för Rymdstyrelsen som innebar att:

  • Organisera och utveckla rymdsektorn för att möta nationella behov, här ingår även att ta fram legala ramverk och en rymdpolicy.

  • Främja och stödja forskning och innovation.

  • Attrahera och förbereda medborgare till att bli pionjärer inom rymdforskning.

  • Säkerställa att rymdstyrelsens verksamhet är linje med omvärldens kvalitet, effektivitet och standard.

Rymdstyrelsen lyder direkt under regeringen men har både en oberoende juridisk och ekonomisk position med frihet att ta beslut och utföra det som krävs för att uppnå de strategiska målen. Det är ett ambitiöst arbete de utför, de har på kort tid (två år) tecknat avtal med en rad organisationer och länder (bl.a. Italien, Japan, Kazakstan, Kina, Ryssland, Storbritannien och USA). Det senaste initiativet är ett utbildningspaket som har köpts av Lockheed Martin för att utbilda studenter och ledare inom rymdområdet. Landet har även blivit medlem i FN:s rymdkommitté, COPUOS.

Presidenten His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan förmedlade även ambitionen tydligt i ett uttalande:

We aim for the U.A.E. to be among the top countries in the field of aerospace by 2021. We have a great belief in Allah and in the talents of our young people. We have the strongest determination, the greatest ambitions, and a clear plan to reach our targets."

Vad som avses med att vara bland de främsta länderna i världen är inte helt tydligt, men att ha en satellitflotta på runt 20 satelliter om fem år bedöms av FOI som rimligt speciellt med det målmedvetna arbete som redan nu bedrivs.

Läs mer

Kina skjuter upp satellit som misstänks vara rymdvapen

 

Den kinesiska satelliten Aolong 1, som byggdes av China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT), sköts upp den 25 juni i år. Aolong-1 (”vandrande drake” på kinesiska) har som officiellt syfte att fånga upp och ta ner rymdskrot med hjälp av en robotarm, och faller under kategorin Active Debris Removal Vehicle (ADRV). Enligt kinesiska källor är satelliten en teknologidemonstrator som ska bevisa att konceptet fungerar.

Att aktivt ta ner rymdskrot med hjälp av satelliter är komplext, eftersom det kräver kapaciteten att hitta, spåra och sedan närma sig objekt genom en serie exakta manövrar, en så kallad rendez-vous. Samma metoder kan också användas för att laga eller tanka andra satelliter, vilket då benämns on-orbit servicing.

Aolong-1:s egenskaper gör även att den kan användas som rymdvapen t.ex. genom möjligheten att manipulera andra länders satelliter, vilket har väckt oro enligt media. Satelliten är huvudsakligen militärt finansierad, vilket bör betyda att programmet också har ett militärt syfte. Kina har dessutom tidigare redan uppvisat en kapacitet till avancerad rendez-vous, när tre kinesiska satelliter manövrerade i närheten av varandra under olika perioder mellan 2013 och 2015, vilket också innefattade gripmanövrar. Även USA, Ryssland och Sverige har tidigare utfört liknande uppdrag.

Läs mer om satelliten

Kina genomför lyckad tankning av satellit i omloppsbana

Kinesiska medier meddelade i början av juli att man har lyckats genomföra en första tankning av en satellit i omloppsbana. Detta utfördes med Tianyuan-1, även kallad ZGZ shiyan zhuangzhi, som sköts upp samtidigt som satelliten Aolong-1 (se nyheten ovan).

Att tanka satelliter i omloppsbana är ett viktigt steg för att kunna förlänga livstiden på dyrbara satelliter. Det ger också helt nya möjligheter till att utnyttja satelliterna då man oftare kan ändra banparametrar vilket innebär merutnyttjande av dyra resurser. Även USA jobbar hårt på att få fram ett fungerande system, men nu verkar det som att kineserna har ett övertag. Skulle man behålla detta försprång skulle det kunna ge kinesiska rymdindustrin stora fördelar då kommersiella aktörer med satelliter i geostationär bana vill förlänga livstiden på sina satelliter.

Läs mer

Indien ansluter sig till kapplöpning om återanvändbara rymdfarkoster

Den 23 maj sköt indiska rymdstyrelsen ISRO upp en skalmodell av en återanvändbar rymdfarkost, Reusable Launch Vehicle-Technology Demonstrator (RLV-TD), till 65 kilometers höjd för att testa dess system och flygegenskaper. Målet är att modellen så småningom ska kunna skalas upp till Indiens första återanvändbara uppskjutningssystem.

RLV-TD är en av flera pågående satsningar, både privata och statliga, inom området efter att amerikanska rymdfärjorna togs ur bruk 2011. Den största fördelen med sådana system är en lägre uppskjutningskostnad jämfört med ordinarie bärraketer. Exempel på andra pågående projekt är amerikanska försvarets X-37, Blue Origins New Sheppard och SpaceX reusable rocket launching system. Hittills är det bara det kommersiella företaget SpaceX den enda aktören som har lyckats med att placera satelliter i bana och sedan åter landa första steget i bärraketen, och därmed har ett operativt återanvändbart uppskjutningssystem. Framöver återfinns möjliga rymdfarkoster med enstegsraketer (single-stage to orbit på engelska), som på papperet lovar en ännu lägre uppskjutningskostnad. Ett exempel på detta är brittiska Skylon, som beräknas kunna testflygas 2025 om utvecklingen går enligt planerna.

Mer om RLV-TD

Kontakta oss

Vid frågor om nyhetsbrevet och dess innehåll kontakta:

Sandra Lindström

Daniel Faria

FOI:s publikationer

Reserapport från Space 2016
Sandra Lindström, september 2016
FOI Memo 5801

Reserapport från konferensen “10th United nation workshop on space law - Contribution of Space Law and Policy to Space Governance and Space Security in the 21st Century"
Daniel Faria, september 2016
FOI Memo 5798

Konferensrapport UNIDIR Space Security 2016
Maths Persson, maj 2016
FOI Memo 5715

Rymdbaserat internet - en revolution för kommunikationsbranschen?
Hallgren, D. Faria, april 2016
FOI Memo 5685

Reserapport från COPUOS STSC:s 53:e möte 2016
Daniel Faria, mars 2016
FOI Memo 5650

Mot en allomfattande svensk säkerhetsarkitektur för rymden
Mikael Eriksson, Sandra Lindström, Christer Andersson, februari 2016
FOI-S--5362--SE (Särtryck ur Strategisk utblick 6)

Sök FOI:s publikationer på www.foi.se, eller kontakta registrator@foi.se vid intresse.

Kommande evenemang

KTH Space Rendevouz, Key Space Technologies
13 oktober, 2016, Stockholm

Aerospace Technology 2016
11-12 oktober, 2016, Solna

Hosted payload and smallsat summit
20 oktober, 2016, Washington

14th Reinventing Space Conference
24-27 oktober, 2016, London

Global MilSatCom 2016
8-10 november, 2016, London

APRSAF
15-18 november, 2016, Filippinerna

9th Annual Conference on EU Space Policy
1 januari, 2017, Bryssel

ESA International Security Symposium (ISS): Security and Big Data: a new challenge for Space
13-14 februari, 2017, Frascati (Rom)

7th European Conference on Space Debris
18-21 april, 2017, Darmstadt

Rymdforum
8-10 maj, 2017, Kiruna