Hvis du ikke kan lese denne e-posten, klikk her

Funka


Oppdatert nr 11 - 2018
 

Aktuelt fra Funka
En person som holder en lys sløyfe. Foto

Funkas julegaver: gode tilbud til deg som har penger igjen på årets budsjett!

I årets nissesekk finner du popelære tjenester og produkter som vi tror passer mot årets slutt. Finnes det virkelig noe mer fornuftig å bruke årets siste budsjettpenger på, enn å gjøre ditt nettsted bedre for enda flere?

Flere EU-flagg som vaier utenfor hovedkontoret i Brissel. Foto

Ett skritt nærmere den europeiske tilgjengelighetsloven!

Etter flere år med diskusjoner ble Europaparlamentet og Ministerrådet endelig enige om en uttalelse om Europakommisjonens forslag til en europeisk tilgjengelighetslov. Sannsynligheten for at loven faktisk publiseres i år har steget betydelig.

Australia på en globus. Foto

Funka i Australia

Australia implementerer samme krav på universell utforming som i EU, nemlig den europeiske standarden EN301549, som obligatoriske krav til offentlige anskaffelser. Funkas Susanna Laurin, en av ekspertene bak standarden, gir den australske regjeringen støtte i denne prosessen.

En person som betaler med kort på datamaskinen. Foto

Designrevisjon klarner opp Klarnas bilde på brukerperspektivet

Et viktig prinsipp for banken Klarna er å se verden fra brukerens perspektiv. For å gjøre det enklere for alle kundene sine, leide de derfor inn Funka for å granske deres design basert på gjeldende standard.

En person som benytter seg av digital teknologi for å forbedre helsen. Foto

Funka i EU-prosjekt for bedre digitale løsninger innen helse

Funka er en stolt partner av DigitalHealthEurope, et EU-finansiert prosjekt som skal støtte spredning av digitale løsninger for person-sentrert integrert omsorg i Europa.

Webdesignere i arbeider. Foto

KPA Pension velger Funka for å sikre universell utforming

Da det svenske pensjonsforetaket KPA Pension så behovet for å sjekke status på universell utforming på sine nettsteder, var det naturlig å hente inn Funka for å gjennomføre ekspertgranskinger.

To glade personer som gir hverandre high five. Foto

Daglig leder har ordet: Takk for i år!

Enda et år med universell utforming går mot slutten. Funkas daglige leder, Susanna Laurin, slår et slag for positive tilbakemeldinger og ros til alle som ønsker å gjøre ting rett.

Tre sporsmål
Christopher Lee. Foto

Tre spørsmål til Christopher Lee, leder for IAAP, International Association of Accessibility Professionals

Hvilke planer har IAAP for 2019, og ser du noen store utfordringer knyttet til spørsmål rundt universell utforming?

IAAPs fokus er å samle fagfolk fra hele verden, innen området universell utforming, for å sammen definere, fremme og forbedre yrket. Som ny leder for IAAP håper jeg å kunne utvide vårt sertifiseringsprogram og vårt nettverk av sertifiserte kursarrangører, og på den måten bidra til å møte organisasjonens mål. En annen prioritering for 2019 er å støtte våre regionale avdelinger i deres arbeid med å fremme IAAPs oppdrag i ulike deler av verden.

Vi fokuserer også på en stor utfordring gjeldene universell utforming av IKT, nemlig anskaffelser av universelt utformede IKT-tjenester. Alle organisasjoner som gjør anskaffelser trenger veletablerte strukturer og rutiner for å kunne gjøre vellykkede anskaffelser av universell utforming. IAAP jobber nå hardt for å fremskaffe en sertifisering for innkjøpere som vil bli lansert i løpet av 2019.

Du er også koordinator for IAAPs webinarserie om universell utforming innen universitet og høgskoler: ”Å implementere et rammeverk for universell utforming på campus". Hvorfor er dette temaet så viktig?

Konseptet bak webinarene er å tilby universiteter og høgskoler spesifikk og skreddersydd informasjon og ressurser, slik at de har en metodikk knyttet til universell utforming som fungerer innenfor de strategiske rammene som omgir høyere utdanning. Alt for ofte reagerer utdanningsinstitusjonene på klager rundt dårlig universell utforming, i stedet for å unngå at klagene oppstår. Webinarene, som går over ni måneder, gir praktisk informasjon og teknisk støtte for å hjelpe universiteter å bli mer fremgangsrike og å lære av hverandre. Det handler om å skape rammeverk for arbeid knyttet til universell utforming av IKT, som er spesifikk for hver institusjons spesielle behov. Utdanningsinstitusjonen som har valgt å implementere interne nettverk og støtte for universelt utformet IKT, har en betydelig større sjanse til å:

  • redusere kostnader knyttet til universell utforming ved å jobbe mer effektivt og konsekvent
  • lykkes med anskaffelser av tilsyn av universell utforming
  • jobbe sammen med leverandører for å øke og opprettholde universell utforming i forvaltningsfasen
  • overføre kunnskap om universell utforming til de ansatte
  • utvikle et internt nettverk av sertifiserte eksperter på universell utforming
  • dra nytte av synergieffekter som kan oppstå gjennom ressursdeling mellom utdanningsinstitusjoner

Alt dette er faktorer som universiteter bør overveie når de utvikler sin strategi for universell utforming av IKT, slik at de forenkler utvikling av teknologi, anskaffelser og implementering. Vi samarbeider også med IAAP Nordic for å kunne tilby en tilsvarende serie som passer for nordiske universitet og høgskoler.

Hva ser du som neste store trend innen universell utforming og hjelpemidler?

Neste store trend innen teknologifeltet, som vil ha stor betydning for personer med nedsatt funksjonsevne, er verken soft- eller hardware, men en artifisiell intelligens (AI). De store leverandørene satser store ressurser på utvikling av og forskning rundt AI, særlig knyttet til universell utforming på nett. I en fersk publikasjon fra MIT, med tittelen "AI for Web Accessibility: Is Conformance Evaluation A Way Forward" løfter forfatterne fra WC3 opp flere eksempler på hvordan AI kan hjelpe personer med nedsatt funksjonsevne, for eksempel:

  • AI-stemmegjenkjenning: Google planlegger å tilby automatisk teksting av YouTube-videoer gjennom stemmegjenkjenning, som kan hjelpe personer som trenger undertekster.
  • AI-basert tekstbehandling, som tilbyr automatiske sammendrag basert på informasjonsutvinning og tekstutdrag, kan hjelpe personer med kognitive funksjonsnedsettelser.
  • AI-automatiske Alt-tekster: Facebooks automatiske Alt-tekstfunksjoner kan være til hjelp for sterkt svaksynte.

AI har et enormt potensial for personer med nedsatt funksjonsevne, men det er fortsatt behov for mer forskning!

IAAPs nettside om sertifisering (på engelsk), åpnes i nytt vindu

Andre nyheter
Debra Cole guider på tegnspråk på Metropolitan Museum. Foto

Økt tilgjengelighet på Metropolitan Museum med tegnspråklige guideturer (engelsk tekst)

Metropolitan Museum of Art har jobbet hardt for å nå ut til et nytt publikum på nett. Nå har du muligheten til å få en guidet omvisning på amerikansk tegnspråk via Facebook Live.

Kvinne i rullestol med førerhund. Foto

OK, briller: Jeg kan ikke gå, så hjelp meg å utforske! (engelsk tekst)

Med Google Glass kan personer med nedsatt funksjonsevne få mulighet for et mer selvstendig liv. Brillene kan kompensere for utilstrekkelig evne og forenkle hverdagen.

Fords smarte vindu. Foto

Fords smarte vinduer gjør det mulig for blinde å "føle" utsikten (engelsk tekst)

Ford har utviklet en prototypeteknologi, kalt ”Feel the View”, som gjør det mulig for blinde passasjerer å "føle" det de ikke kan se utenfor bilvinduet.
Denne mailen sendes med IdRelay