Hvis du ikke kan lese denne e-posten, klikk her

Funka


Oppdatert nr 1 - 2019
 

Aktuelt fra Funka
En dommerhammer og en lovbok. Foto

Skjerpede krav til universell utforming

EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner blir en del av norsk lov, trolig fra og med 1. juli 2019. Dette innebærer innstramminger knyttet til eksisterende krav i regelverket.

En person som bruker et nettbrett ved EUs hovedkontor i Brussel. Foto

EN301549 er harmonisert!

Nå er det klart! EN-standarden med krav til universell utforming av IT-produkter og tjenester har fått offisiell status i forhold til EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner. Vi forklarer hvordan dette henger sammen.

Ett kontor med flera bildskärmar. Foto

Nødvendige forskjeller og unødvendige problemer

Vi har sammenlignet hvordan eksperter fra forskjellige land tolker krav til universell utforming innenfor rammene av et EU-finansiert prosjekt som nå går mot slutten. Resultatet ble en åpen læringsplattform.

En person som bruker en smarttelefon. Foto

Økt kunnskap om e-helse

EU-prosjektet IC-Health er nå avsluttet. Med fokus på barn, ungdommer, gravide, ammende, eldre og diabetikere, har prosjektet utviklet kurs for å øke kunnskapen om helseinformasjon på nett.

En boligblokk. Foto

Tilgjengelighetskonkurranse hos Stockholmshem

Funkas Ebba Myrsten, deltok i juryen som blant annet bedømte nivået av universell utforming i eiendomsporteføljen til det kommunale boligselskap, Stockholmshem.

En gruppe som arbeider ved sine datamaskiner. Foto

Sertifisering av innkjøpere

For å hjelpe innkjøpere å anskaffe universelt utformede IKT-løsninger, utvikler bransjeorganisasjonen IAAP nå en sertifisering for innkjøpere. Du må gjerne bidra til innholdet ved å svare på en viktig undersøkelse.

Madeline svømmer gjennom en tunnel fylt med vann. Skjermbilde.

Spill for alle

Funkas Danne Borell forteller om spill som tar universell utforming på alvor, og hvordan jobben som ekspert på universell utforing påvirker alt i livet.

Tre sporsmål
Emilia Ojala, Viena Rainio og Johanna Koskela. Foto

Tre spørsmål til Emilia Ojala, Viena Rainio og Johanna Koskela, WAD-teamet ved det finske Regionforvaltningsverket, den myndigheten som er ansvarlig for tilsyn av EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner i Finland.

Hvilke deler er viktigst for at lovgivingen skal bli vellykket; støtte eller kontroll?

Vår rolle som støttespiller og informasjonsgiver er utvilsomt den mest fremtredende, spesielt nå som hele begrepet «universell utforming på nett» er relativt ukjent for mange her i Finland, og fordi deler av loven krever at vi definerer visse nasjonale forskrifter. Vi vil hjelpe offentlige organisasjoner med å skape universell utforming i deres digitale tjenester. For å nå dette målet, kommer vi til å informere om hva universell utforming på nett handler om, og hvordan man oppnår dette rent praktisk. Med andre ord streber vi etter å øke både den generelle bevisstheten og komme med spesifikke råd, først og fremt knyttet til lovens krav. Vi planlegger også å presentere gode eksempler for å hjelpe andre å oppnå universell utforming på nett.

At vi fokuserer på informasjon betyr selvfølgelig ikke at vi glemmer vår overvåkingsoppgave: vi har begynt å se på mulige verktøy og metoder for å sjekke tilgjengeligheten på nett. Å planlegge hvordan kontrollen skal foregå i praksis, vil være en av våre hovedoppgaver til neste år. Vi håper på et nært samarbeid med våre kolleger i Europa på området. Vi tror at vi alle møter de samme utfordringene, og derfor kan vi lære av hverandre og dele beste praksis. Kravene til EN301549 gir noe rom for tolkning, og vårt ønske er å få en felles forståelse av disse i Europa. Vi er ivrige etter å få i gang diskusjoner med våre partnere i andre EU-land.

Går den finske lovgivningen noe lenger enn minstekravene i EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner?

Ja, for eksempel omfattes enkelte tjenestesektorer som anses som uunnværlige for innbyggerne. Kravene til universell utforming gjelder derfor også for finans- og forsikringsbransjen, samt post-, energi- og transporttjenester i Finland.

Hva anser du som den største utfordringen knyttet til å gjøre det finlandske samfunnet mer tilgjengelig for alle?

Vi tror at det finnes utfordringer på ulike nivåer. Menneskers holdninger er sannsynligvis det viktigste aspektet: de som arbeider i offentlig sektor må tilby universelt utformede tjenester og innhold til alle mennesker. Dette er essensielt om vi virkelig skal oppnå et mer universelt utformet samfunn. Og da er det naturligvis også behov for praktisk informasjon og rådgivning for å gi organisasjonene verktøyene de trenger for å jobbe med universell utforming på nett.

Andre nyheter
Reporter tester ut smartbriller under en teaterforestilling. Foto

Smartbriller med tekstfunksjon gir døve personer økt teateropplevelse (engelsk tekst)

Londons Nasjonalteater har lansert smartbriller med tekstfunksjon for at døve og hørselshemmede skal kunne dra bedre nytte av forestillingene deres.

Person som bruker en bankautomat. Foto

Pakistans Sentralbank gjør bankautomater tilgjengelige for synshemmede (engelsk tekst)

Pakistans regjering oppfordrer nå landets sentralbank til å iverksette tiltak for at banksystemet, spesielt bankautomatene, skal bli tilgjengelige for blinde og synshemmede.

Mann i løpeutstyr. Foto

Nike tegner proffkontrakt med løper med Cerebral parese (engelsk tekst)

Nike tegner proffkontrakt med løperen Justin Gallegos. Han tilhører løpeklubben ved University of Oregon, og nå er han Nikes første toppidrettsutøver med cerebral parese.
Denne mailen sendes med IdRelay