Hvis du ikke kan lese denne e-posten, klikk her

Funka


Oppdatert nr 4 - 2019
 

Aktuelt fra Funka
Kurs hos Funka. Foto

Dra på kurs denne våren!

I mai har du muligheten til å lære deg mer om EUs Webdirektiv, hvordan du skaper universelt utformede PDF-dokumenter, om UX og design og grunnleggende universell utforming. Kursene gjennomføres online på svensk. Meld deg på allerede nå!

En person som skriver på data og på papir. Foto

I Sverige skriver bare halvparten klarspråk

Veldig få svenske myndigheter og kommuner undersøker om brukerne forstår den informasjonen de publiserer. Resultatet av Funkas årlige undersøkelse er nedslående.

En rullestolbruker som gransker universell utforming. Foto

Kurs for personer med funksjonsnedsettelser

Det trengs flere som gir råd og støtte rundt universell utforming nå som etterspørselen øker som følge av lovendringene. Personer med funksjonsnedsettelser er en ressurs som brukes alt for lite. Det tenker vi å endre på.

En forkjølet person bruker en smarttelefon. Foto

Direktoratet for e-helse velger Funka

Helseinformasjon er viktig for alle. Derfor har direktoratet valgt å tegne en bistandsavtale med Funka for å sikre et høyt nivå av universell utforming i sine mange populære digitale tjenester.

Funkas kontor. Foto

Funka fortsetter å vokse

Nå gjennomfører vi en stor satsing på produktutvikling, nye tjenester, forskning og innovasjon. Vi ønsker vår nye daglige leder Marie Wirkestrand velkommen til Funkas fantastiske verden og presenterer Susanna Laurin i sin nye rolle som Forsknings- og innovasjonssjef.

Tegnspråkkurs. Foto

Tegnspråk, teksting og synstolking

Vi har skrevet en liten manual om tegnspråk, teksting og synstolking. Hva er det som gjelder og når? Hvilke brukere har behov for hva? Finnes det noen unntak? Hva gjør man? Det forsøker vi å svare på.

Tre sporsmål
Roberto Scano. Foto

Tre spørsmål til Roberto Scano, Ekspert på universell utforming, som jobber med standarder, retningslinjer og lover i Italia siden 2002.

Italia er det første landet som publiserer oversettelser av både EN301549 v.2.1.2 og WCAG 2.1. Hvordan lyktes dere med dette og hvorfor er oversettelser viktige?

Vi publiserte den offisielle oversettelsen av den siste versjonen av EN 301549 (kalt UNI EN 301549: 2018) i slutten av november 2018 og – først i EU – tilgjengelig for gratis nedlastning fra et nasjonalt standardiseringsorgan. Vi publiserte også den første offisielle WCAG 2.1-oversettelsen den 13. september 2018. Jeg har samordnet arbeidet, på samme måte som jeg gjorde med arbeidet av oversettelsen av WCAG 2.0. Det er viktig at hvert land har disse viktige spesifikasjonene og standarder på lokalspråket, med en offisiell oversettelse. Konsekvent terminologi gir en bedre forståelse av de tekniske kravene. Vi startet med oversettelsen av WCAG 2.1 allerede i juni 2018, noe som også hjalp W3C ettersom vi oppdaget noen redaksjonelle feil i den engelske versjonen. I september 2018 startet vi på oversettelsen av EN-standarden i den italienske tekniske komitéen for e-tilgjengelighet der jeg er ordfører. At oversettelsen er fritt tilgjengelig og gratis for nedlasting gir en god støtte til den italienske tilsynsmyndigheten AGID. Basert på oversettelsen kan de utvikle nasjonale retningslinjer for alle som omfattes av Webdirektivet, som også kan brukes av leverandører av IT-produkter og tjenester.

Hvordan kan vi spre kunnskap om og bruken av standarder på universell utforming?

Vi må skape bevissthet og deretter lære opp, først og fremst utviklere. De trenger å forstå at universell utforming er et designprinsipp, et ufravikelig behov for alle produkter for både den offentlige og private sektoren. Universell utforming ses ofte på som en ”funksjon”, som krever utviklingstid og dermed høyere kostnader. Vi må få bort denne tankegangen, og i stedet få med prinsippene om "universell utforming by default", ettersom hvert IKT-produkt eller tjeneste kan utvikles med støtte for universell utforming. EN og andre lignende initiativ rundt om i verden (EN-standarden benyttes også utenfor EU, eksempelvis Sør-Amerika og Australia), innebærer at IT-leverandører må følge samme standard. Store leverandører har allerede gjennomført forandringer for å gi bedre støtte for universell utforming i sine produkter. For noen år siden var det vanskelig å tilby teksting ettersom vi måtte hente tekst og synkronisere den med bildet manuelt. Nå finnes det mange tjenester som YouTube for video, Skype for lyd / videosamtale etc. som har integrert og automatisk teksting… de kan selvfølgelig bli bedre, men jeg tror at disse tjenestene vil forbedres med støtte av nye teknikker som AI. Det samme gjelder for nettsteder, der det finnes mange initiativ rettet mot bedre CMS med innebygget støtte for universell utforming. Jeg tror at vi endelig går i riktig retning: en IT-standard for universell utforming som ikke bare benyttes av offentlig sektor, men som bør benyttes av samtlige sektorer, ettersom personer med nedsatt funksjonsevne er konsumenter på lik linje som alle andre.

Både EN og WCAG sine standarder er gratis, men det er fremdeles mulig å kjøpe dem. Hvordan havnet vi i denne situasjonen?

Jeg tror at det bare er EU-kommisjonen som kan gjøre noe med dette. Italia har vist at det er mulig å dele standarder som har sosial verdi kostnadsfritt. Det trengs en bedre harmonisering mellom EUs medlemsstater. For eksempel selger British Standards Institution BSI den engelske versjonen av EN301549, som er samme tekst som ETSI publiserer gratis. EU skal underlette at standarder kan skaffes gratis, og at det finnes finansiering for å garantere oversettelser. Men svaret fra EU-kommisjonen i dette emnet hjelper virkelig ikke. For meg er spørsmålet enkelt: imatrielle rettigheter eller fri tilgang? På en eller annen måte må standardisering finansieres, men bruken av standarder må også være enkel.

Nyttige lenker:

UNI EN 301549:2018
Den italienske oversettelsen av EN301549 v. 2.1.2

Authorised WCAG 2.1 translation to Italian
Autorisert oversettelse av WCAG 2.1 til italiensk

WCAG 2.1 editorial errata
WCAG 2.1 redaksjonelle kommentarer

European Commission answers the Parliamentary question, 21 February 2019
EU-kommisjonens svar på spørsmål til Parlamentet 21. februar 2019

Andre nyheter
Microsofts daglige leder, Satya Nadella, sammen med Zyrobotics daglige leder, Dr. Johnetta MacCalla, og teknologisjef, Dr. Ayanna Howard. Foto

Universell utforming og artifisiell intelligens (engelsk tekst)

Microsoft investerer 25 millioner dollar i AI-verktøy til sine utviklere. Det femårige prosjektet har til hensikt å øke graden av universell utforming for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Test av headset på en blikksporingsprototype. Foto

Kommunikasjon via ny blikksporingsteknologi (engelsk tekst)

Personer med talevansker og sterkt bevegelseshemmede kan få hjelp til å kommunisere med hjelp av en ny type blikksporingsteknologi.

Rachel Straughn-Navarro, ved Spencer Museum, leder en taktil utstillingsomvisning. Foto

Museum satser på universelt utformede utstillinger (engelsk tekst)

Spencer kunstmuseum ved Universitet i Kansas, USA, tar i bruk lydbeskrivelser, taktile omvisninger og punktskriftkart for å gjøre utstillingene mer tilgjengelige for synshemmede museumsgjester.
Denne mailen sendes med IdRelay