Hvis du ikke kan lese denne e-posten, klikk her

Funka


Oppdatert nr 7 - 2019
 

Aktuelt fra Funka
En person som bruker en PC. Foto

Høstkampanje – 15 % avslag på alle våre granskinger!

Klar for flere brukere nå på høsten? Da bør du la Funkas eksperter på universell utforming og brukeropplevelse granske ditt nettsted. Ønsker du å følge lovens minstekrav, det kommende regelverket eller å bli best i klassen; våre granskinger dekker alle ambisjonsnivåer!

Flere personer som deler en pizza. Foto

Universell utforming av IKT til Høyesteretten i USA

Verdens største pizzaleverandør vil få et tiltak til universell utforming testet i den amerikanske Høyesterett. Funkas Susanna Laurin forklarer bakgrunnen.

Århus i Danmark. Foto

Europeisk konferanse om digitalisering og innovasjon innen eldreomsorg

Funka har fått i oppdrag av EU-kommisjonen å bidra til et stort europeisk arrangement i Århus i september. AAL (Ambient Assisted Living Programmet) og det Europeiske Innovasjonspartnerskapet om aktiv og sunn aldring (EIP on AHA) skal i år for første gang gjennomføre sine årlige konferanser samtidig på samme arena.

Flere personer gjennomgår opplæring på datamaskiner. Foto

If velger Funka

Funka bidrar med støtte i form av granskinger og kurs for at Ifs nettsteder skal fungere for alle brukere.

Håkan Eftring, prosjektleder og forsker hos Certec ved Lunds Tekniske Høgskole i Sverige, bruker VR-briller. Foto

Innlevelse gir innsikt – Funka i nytt spennende prosjekt

Sammen med Certec ved Lunds Tekniske Høgskole skal Funka ta fram utdanningsmateriale, Virtual Reality-opplevelser og 360°-filmer for å spre kunnskap om personer med sosiale, kommunikative og psykiske funksjonsnedsettelser.

Publikum lytter til en foredragsholder. Foto

Funka på Wikimania

Universell utforming er en viktig del av de globale bærekraftsmålene. Dette ble på nytt bemerket under Wikimania som i år ble arrangert i Stockholm. Funka holdt foredrag om dagens situasjon i Europa knyttet til universell utforming.

IAAPs 5-års jubileum. Foto

Bransjeorganisasjonen IAAP feirer femårs-jubileum!

På mindre enn fem år har den internasjonale bransjeorganisasjonen for alle som arbeider med universell utforming, IAAP, vokst til mer enn 2000 medlemmer i mer enn 40 land. I juni samlet mange av medlemmene seg i Washington DC for å feire og hedre personer som har vært spesielt betydningsfulle for organisasjonen.

Et kreativt møte. Foto

Ny europeisk standard om Design for All

Design for All, eller konseptet om universell utforming, kan hjelpe organisasjoner med å oppnå universell utforming og nå ut til flere brukere. Dette er bakgrunnen for den europeiske standarden EN17161, som ble offentliggjort i våres.

Tre sporsmål
Anett Ruszanov. Foto

Tre spørsmål til Anett Ruszanov, prosjektleder for europeiske prosjekter hos Funka

Etter nesten 10 år som prosjektleder i nettverket av regioner i Europa, ERRIN, der du har samarbeidet med Funka i ulike forskningsprosjekter, jobber du nå som prosjektleder ved Funkas forsknings- og innovasjonsavdeling. Er det noen forskjell?

Jeg begynte å jobbe med Funka i 2015 i PROEIPAHA-prosjektet, og etter dette svært fremgangsrike samarbeid fortsatte vi i to andre digitale helserelaterte prosjekter; WE4AHA og DigitalHealthEurope. Det sies at prosjektledelse ikke varierer fra organisasjon til organisasjon. Men det er langt fra sannheten: å utelukkende fokusere på et enkelt område, universell utforming, er helt nytt for meg. Jeg liker å vite at alt vi gjør har som mål å bygge ikke bare smartere, men også bedre samfunn. Derfor er Funka rett sted for meg.

Hvor stor oppmerksomhet får universell utforming av IKT på politisk nivå i EU i dag?

Mye, ville jeg sagt. Mest innlysende er selvfølgelig EUs Webdirektiv som gjelder for offentlig sektor innen EU, og som 1. juni kom opp til høring i Norge, og Europeiske Tilgjengelighetsloven som omfatter deler av privat sektor.

I tillegg har EU-kommisjonen nylig publisert en strategisk handlingsplan for det europeiske rammeprogrammet for forskning og innovasjon, kjent som Horizon Europe, for årene 2021-2027. En av fem prioriterte områder er et rettferdig Europa med fokus på sosial inkludering, helse, rettssikkerhet og grunnleggende rettigheter.

For meg er det en naturlig sammenheng mellom digitalisering, seniorspørsmål og universell utforming - og det er her Funka kan gjøre en reell forskjell. Å sikre at nettsteder og plattformer er universelt utformede er mer enn bare en teknologisk forbedring som gjør at alle mennesker kan bruke dem. Det bygger på en politisk vilje og innebærer en kulturell endring - et paradigmeskifte.

Kan du nevne noen av de viktigste tekniske nyvinningene du ser innen aktiv og sunn aldring (AHA), der du er involvert?

Digitalisering innen helse og omsorg, men også i andre sektorer, går fort. Flere og flere sofistikerte teknologier, apper, maskiner og roboter testes og tilbys brukere for å gi økt effektivitet og servicekvalitet, men også for å spare tid og penger. Det er fantastisk hva menneskeheten klarer å utvikle, men vi må aldri glemme den menneskelige siden ved teknologien. Det er viktig at både etiske og inkluderende retningslinjer samt lovgivning også henger med i svingene. I april i år ble etiske retningslinjer for kunstig intelligens (KI) publisert av en ekspertgruppe på høyt nivå i EU-kommisjonen. Det skal bli spennende å se hvordan anbefalingene fungerer i virkeligheten.

Andre nyheter
En smarttelefon med et tilkoblet neuromorf-kamera. Foto

Ecomode-prosjektet hjelper synshemmede med hendelsesdrevet mobilteknologi (engelsk tekst)

Takket være integreringen av et Neuromorf-kamera, inspirert av biologisk og menneskelig syn, er det nå mulig å styre smarttelefoner og nettbrett med hjelp av stemmen eller håndbevegelser, uavhengig om det for eksempel er ukontrollert belysning og bakgrunnsstøy i miljøet rundt.

Deltagere ved Hackathon. Foto

Teknologiutvikling - både for og av personer med funksjonsnedsettelser (engelsk tekst)

Studenter og personer med funksjonsnedsettelser samarbeider om å skape innovative løsninger på problemer som funksjonshemmede møter i hverdagen.

Scott Walker. Foto

Virtuell assistanse som hjelpemiddel (engelsk tekst)

Hver dag får Scott Walker hjelp fra Alexa, Amazon's stemmeaktiverte virtuelle assistent, til å takle små og store hindringer i hverdagen. Scott Walker har cerebral parese og nedsatt bevegelsesevne.
Denne mailen sendes med IdRelay