Hvis du ikke kan lese denne e-posten, klikk her

Funka


Oppdatert nr 8 - 2019
 

Aktuelt fra Funka
Fullpakket seminar under Funkas Tilgjengelighetsdager. Foto

Early bird-pris på Funkas Tilgjengelighetsdager 2020

Nå kan du melde deg på Tilgjengelighetsdagene 1.-2. april 2020! I år åpner vi registreringen ekstra tidlig og tilbyr ytterligere rabatt for deg som er rask. Akkurat nå ligger prisene på 8 500 kroner per person for offentlig sektor, 12 500 kroner for kommersiell sektor og 3 300 kroner for ideelle organisasjoner.

Folk i bevegelse. Foto

Funka på Sitevisiondagene

Funka snakker på Sitevisiondagene i Oslo den 24. oktober – kom og hør Erik fortelle om de skjerpede lovkravene som snart er på vei inn i norske lovkrav.

EUs og Norges flagg. Foto

Webdirektivet innføres utenfor EU

EUs Webdirektiv skal innføres i Norge, noe som er en interessant prosess ettersom kommersiell sektor omfattes av dagens lovkrav. Funka er en av de høringsinstanser som kommenterer forslagene til implementasjon.

En databruker med nedsatt syn. Foto

Gode nyheter for skjermleser-brukere

Endelig kan flere hjelpemiddelsbrukere få oppdateringer på sine egne språk direkte. Vi kan nå feire for forbedret universell utforming!

En lärare som läser för en elev i rullstol. Foto

Kriterier for kognitiv tilgjengelighet

Sammen med Specialpedagogiska Skolmyndigheten, tilsvarende Statped i Norge, og Swedish Standards Institute, skal Funka ta fram testbare kriterier knyttet til kognitiv tilgjengelighet som kan tjene som grunnlag for fremtidig lovgivning. Nå har vi fått midler til å gjennomføre steg to av dette spennende prosjektet.

To personer som arbeider ved en data. Foto

Den svenske tilsynsmyndigheten DIGG velger Funka

På oppdrag for den svenske Myndigheten for digital forvaltning, tilsvarende DIFI i Norge, som har ansvaret for å kontrollere hvordan ulike organisasjoner oppfyller EUs Webdirektiv, undersøker Funka automatiske verktøy for test av universell utforming.

Et kontor. Foto

Funkas Oslokontor ekspanderer

Funka vokser med ytterligere to eksperter med mastergrad i universell utforming av IKT ved vårt Oslokontor. I tillegg har vi inngått et samarbeid med Torfinn Opedal som bistår med viktige erfaringer i våre kurs ettersom han selv ble blind i voksen alder og måtte lære å leve på en ny måte.

Tre sporsmål
Dr Sharon Black og Dr Carlos de Pablos-Ortega. Foto

Tre spørsmål til Dr. Sharon Black og Dr. Carlos de Pablos-Ortega, ved University of East Anglia i Norwich, Storbrittania

Hvordan henger språk og universell utforming sammen ved University of East Anglia, UEA?

Hos UEA inngår språk og universell utforming i grunnutdanningen for moderne språk, media og oversetting respektive oversetting og tolking. Vi tilbyr to moduler til studentene der de utforsker spørsmål om universell utforming både innen ett språk og mellom språk. I en av modulene undersøker studentene hvordan teksting og synstolking fungerer, og i den andre utforsker de ulike tekniske verktøy som gir støtte ved ulike typer av tolking.

Dr. Sharon Black og Dr. Carlos de Pablos-Ortega underviser i medietilgjengelighet, men også spansk, lingvistisk, oversetting og tolking. Carlos driver SAAM, et prosjekt der studenter hjelper ideelle organisasjoner med teksting av film. Sharon har tidligere ledet Belfast-teamet ved Queen’s University i Erasmus-prosjektet ACT, med hensikt å definere en yrkesprofil og skape en utdanning for rollen ”ansvarlig for universell utforming” innen det kunstneriske området. Akkurat nå driver begge, sammen med Funka og Mediehuset det Erasmusfinansierte forskningsprosjektet DA4You, som fokuserer på utdanning i medietilgjengelighet og demokratispørsmål for ungdommer.

Hva anser dere å være det viktigste spørsmålet knyttet til universell utforming akkurat nå?

Vi tror at ett av de viktigste spørsmålene for fremgang med tanke på universell utforming alltid er å øke kunnskap om disse spørsmålene. Gjennom de siste årene har vi sett en økt utvikling av verktøy for universell utforming av IKT, samtidig som brukerne opplever at enkle funksjoner fortsatt er utilgjengelige. Vi må fortsette å jobbe hardt for å øke medvitenheten blant alle som er involvert i webutvikling og webdesign og som skaper innhold om hvor viktig det er å sikre universell utforming. Innen kulturområdet opplever vi en større forståelse for universell utforming i fysisk miljø, mens funksjoner som ikke er permanente (som for eksempel teksting eller synstolking) risikerer å glemmes bort. Det finnes et stort behov for å skape miljøer som er genuint inkluderende for personer med ulike forutsetninger.

Hvilke nye teknikker som eksempelvis AI, VR eller AR tror dere kommer til å forandre uu-verden i nær fremtid?

Det finnes mange spennende innovasjoner innenfor disse områdene, som vi anser å ha stort potensiale for personer med nedsatt funksjonsevne, ikke bare når det gjelder universell utforming av IKT, men også for å forbedre menneskers livskvalitet på mange måter. En spennende utvikling innen ett av våre spesialområder – teksting – er nye måter å tekste videoinnhold som skapes for 360°-opplevelser.

NGO:s bildtextprojekt SAAM

EU-finansierat projekt ACT

Andre nyheter
Det taktile og vibrerende plagget. Foto

Taktile og vibrerende smartplagg for hørselshemmede musikkelskere (engelsk tekst)

Plagget består av en vest og bånd som festes rundt håndleddene og anklene. Musikk sendes trådløst til de de ulike plaggene, som deretter konverterer signalene til vibrasjoner som gjør det mulig å føle musikk – på huden!

En person som bruker en datamaskin. Foto

Smithsonian museet med ny teknologi innen området universell utforming (engelsk tekst)

Synshemmede gjester på Smithsonian museet i Washington, D. C vil snart få mer ut av museumsbesøket gjennom innovativ og banebrytende teknologi knyttet til universell utforming. Aira-teknologien blander kunstig intelligens med så kalt utvidet virkelighet.

En buss med rampe. Foto

Singapore utvikler transportløsninger for eldre (engelsk tekst)

I likhet med Japan må Singapore forbedre tilgjengeligheten for sin store og aldrende befolkning ved å utvikle bedre transportmuligheter.
Denne mailen sendes med IdRelay