Hvis du ikke kan lese denne e-posten, klikk her

Funka


Oppdatert nr 9 - 2019
 

Aktuelt fra Funka
En person som arbetar vid en dator. Foto

Rabatt - Vi sikrer universell utforming i dine PDF-dokumenter!

Benytt anledningen nå til å sikre at dokumentene dine er tilgjengelige for alle – fram til 15. november tilbyr vi priser fra 150,- per side. Du kan sende inn så mange dokumenter du vil, benytt sjansen nå.

En person som sitter vid en fjällsjö. Foto

Turistforeningen velger Funka

Turistforeningen har hentet inn Funka for å gjennomføre en gransking for å sikre at nettstedet ut.no oppfyller Likkestillings- og diskrimineringslovens krav på universell utforming.

Enn äldre person som använder en dator. Foto

Den internasjonale eldredagen

FNs internasjonale eldredag feires den 1. oktober. For oss er dette en dag hvor vi fokuserer noe mer på å koble sammen universell utforming og seniorspørsmål. I år velger vi å feire Århus litt ekstra.

En person som tar betalt på ett kafè. Foto

Funkas og Stockholms kommune i forsknings- og testsamarbeid

Å arbeide tett med brukere med ulike behov er kjernen i alt vi gjør. Langsiktig samarbeid knyttet til brukere med forskjellige evner fremmer fantastiske muligheter for økt kunnskap.

Studenter som arbetar vid datorer. Foto

Universell utforming - en selvfølgelig del av IT-utdanningen

I et nytt, spennende EU-finansiert prosjekt, jobber vi med ledende universiteter for å sikre at fremtidige fagfolk innen web og IT får lært seg universell utforming på nett – umiddelbart.

EU byggnad i Bryssel. Foto

Opprop for økt fokus på FN-konvensjonen

EUs funksjonshemmingsenhet må flyttes for at FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne gjennomføres, hevder brukerbevegelsen og ti EU-parlamentarikere.

En amerikansk domstol. Foto

Høyesterett i USA reiser ikke spørsmålet om webtilgjengelighet

Saken om Domino' s pizza vil bli avgjort i lavere instans. Dette betyr at den amerikanske anti-diskrimineringsloven fortsatt gjelder for Internett, noe som anses som en suksess.

Tre sporsmål
Maite Fernando. Foto

Tre spørsmål til Maite Fernando, fil. dr og daglig leder for Kveloce, et spansk innovasjonsselskap

Hva synes du er mest spennende på teknologifronten akkurat nå?

Det er utvilsomt kunstig intelligens, KI, som har et fantastisk potensial til å påvirke våre liv, samtidig som det er en utfordring. Det at vi kan forutsi spesifikke helsemessige forhold øker for eksempel våre muligheter til å tilpasse helsetjenester. Som igjen gjør at vi kan definere effektive forebyggende tiltak. Dessuten er KI, sammen med den enorme datamengden som kan samles inn, med på å forenkle flere viktige prosesser på samfunnsnivå. Gjennom matematiske modeller kan vi bedre forstå kompliserte menneskelige, sosiale og psykologiske prosesser som kobles til teknologiutviklingen. Dette er spesielt viktig når vi evaluerer innovasjonens rolle i velferdssektoren. Samstundes oppstår det naturligvis mange etiske spørsmål, og det er viktig å ta fram internasjonale avtaler for å sikre at KI lever opp til etiske, menneskelige rettigheter og generelle gode prinsipper.

Hvordan kan digital innovasjon forbedre sosial integrasjon?

Vi ser mange eksempler på dette. Smartteknologi kan forenkle kommunikasjon med og mellom personer med ulike behov og forutsettinger. Sosiale medier kan også designes inkluderende. Digital innovasjon kan i tillegg imøtekomme spesifikke behov for å gi den enkelte økte inkluderingsmuligheter. Brukersentrert design og Co-Creation må være på plass for at digital innovasjon virkelig skal bli inkluderende (eller kanskje enda viktigere - bli en skikkelig digital innovasjon).

Finnes det noen spesiell løsning du ønsker at blir utviklet de neste fem årene?

Med tanke på alle valgene som pågår nå skulle jeg ville se digitale løsninger som støtter demokratiet, det som av og til kalles for e-demokrativerktøy. De må være velutviklede, validerte og selvfølgelig må de bli brukt. Godt utformede løsninger er viktige for å gi rettferdig og nøyaktig informasjon til innbyggerne før de går til stemmeurnene. Spesielt skulle jeg ville se verktøy som kan bekjempe feilinformasjon, falske nyheter og målrettede manipuleringskampanjer. Dessuten forventer jeg at jeg i løpet av de neste fem årene får tilgang til et bredt utvalg av verktøy som muliggjør gjennomføringen av EUs lover om inkludering og universell utforming. Hvis jeg får ønske meg noe mer, skulle jeg gjenre ha sett at man analyserte hvordan disse inkluderende teknologiene påvirker oss.

Andre nyheter
Xbox Adaptive Controller. Foto

Nettstedet gjør det mulig for gamere med funksjonsnedsettelse å lage universelt utformede spill (engelsk tekst)

I et forsøk på å hjelpe utviklere med å lage spill som er tilgjengelige for gamere med funksjonsnedsettelser, har veldedighetsorganisasjon AbleGamers laget et nytt nettsted for samarbeid. Der kan spillere med funksjonsnedsettelser bidra, gi tilbakemeldinger og delta i utviklingsprosessen.

Generert tekst fra Parrotron talekonvertering. Foto

Ny forskning rundt forbedring av verbal kommunikasjon for personer med talevansker (engelsk tekst)

De fleste tar for gitt at de blir hørt og forstått når de snakker. Men for de millioner av mennesker som lever med talevansker forårsaket av fysiske eller nevrologiske tilstander, kan kommunikasjon med andre være vanskelig.

Chisato Minamimura sin digitale forestilling. Foto

Digitalt soloshow om døve som overlevde Hiroshima og Nagasaki (engelsk tekst)

I 2020 er det 75 år siden atombombene rammet Hiroshima og Nagasaki. For å rette oppmerksomheten mot døve som overlevde bombene, har danser og koreograf Chisato Minamimura, satt opp en digital soloopptreden kalt, Scored in Silence.
Denne mailen sendes med IdRelay