Hvis du ikke kan lese denne e-posten, klikk her

Funka


Oppdatert nr 10 - 2019
 

Aktuelt fra Funka
En person som leser et dokument ved siden av en datamaskin. Foto

Funkas kravunderlag hjelper deg å følge loven eller bli best i klassen

Stadig flere av våre kunder har begynt å ta i bruk vårt kravunderlag. Dette er en abonnementstjeneste som hjelper deg å stille rett krav til universell utforming. Kravunderlaget inneholder suksesskriteriene i WCAG 2.1 som innlemmes i norsk lov neste år. Mange smarte funksjoner gjør det enkelt å stille krav etter ditt ambisjonsnivå – følge loven eller bli best i klassen.

Susanna Laurin, Forsknings- og Innovasjonssjef hos Funka som deler Funkas kunnskaper og erfaringer. Foto

Funka i Kenya

Med finansiering fra Verdensbanken har Funka hjulpet nasjonale og regionale aktører i Kenya. Målet er å innføre standarder og retningslinjer for universell utforming av IKT med fokus på anskaffelser.

Linus Ersson, Frida Westholm og Lars Samuelsson fra Funka. Foto

Vi er stolte og glade for at Samtrans velger Funka!

Universell utforming er en selvfølge for selskaper som har personer med funksjonsnedsettelser som sin hovedmålgruppe. Ikke minst er dette viktig når det gjelder avanserte bookingsystemer.

En synshemmet person som går med en hvit stokk. Foto

Inkludering gjennom kurs

I et nytt EU-prosjekt skal Funka samarbeide med partnere fra Slovakia og Tsjekkia for å bidra til økt tilgjengelighet for synshemmede.

En person som skriver på en bærbar PC. Foto

Stockholms kommune velger Funka

Funka gransker og bearbeider tekster samt kurser kommunikatorene i Stockholms kommune i klarspråk og forståelighet.

EU bygget i Brussel. Foto

Ny versjon av den europeisk standarden EN301549 er publisert

Nå publiseres versjon 3 av den europeisk standarden for krav til universell utforming ved offentlige anskaffelser av IT-produkter og tjenester, EN301549, med flere spennende nyheter.

Tre sporsmål
Maddalena Illario. Foto

Tre spørsmål til Maddalena Illario, koordinator ved Instituttet for helseinnovasjon i Campania, Italia

Hva syns du er viktigst når man skal utvikle regionale helsetjenester?

Å utvikle helsetjenester krever bevissthet og kunnskap om innbyggernes behov, det er den viktigste prioriteringen. Helsevesenet skal veie kollektive og individuelle behov opp mot eksisterende ressurser for å prioritere tiltakene rett. I tider med økonomisk tilbakeholdenhet må innbyggere, samfunn og fagfolk være i stand til å bruke nye løsninger, ikke minst i helsesektoren som er spesielt innovativ. Rettferdighet er vårt styrende prinsipp og kvalitetssikring av alle former for universell utforming (fysisk, kulturell, teknologisk) er nøkkelen for å oppnå bærekraftig utvikling.

Har du noen eksempler på ny teknologi, for eksempel Kunstig Intelligens, som kan bidra til bedre løsninger for innbyggerne?

Ny teknologi gjør det mulig å samle store mengder data, som involverer alt fra overvåking av fysiske tilstander til genetisk informasjon og kartlegging av virkningene ulike livsstiler har på helsen. Ved å bruke innsamlet data på en effektiv måte, kan vi skreddersy tiltak som bidrar til bedre helse. Flere faktorer kan motvirke en slik utvikling; for eksempel dårlig kommunikasjon og dataflyt mellom ulike sektorer, mangel på kunnskap om hvilke helseeffekter kollektiv datainnsamling har på individnivå samt utilstrekkelig bevis for at investeringer lønner seg for innbyggere og samfunnet.

Et eksempel på hvordan store datamengder brukes i helsevesenet er algoritmer for å identifisere helserisikoer i ulike deler av befolkningen. Dette er viktig i primæromsorgen, der de bidrar til en individualisert tilnærming til helserisikoer, forebygge dårlig helse og skaper bærekraftige, helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak.

Hva er det viktigste skrittet å ta for å sikre et inkluderende Europa?

Å sikre inkludering betyr at man må ta alle menneskers behov, alt fra fysiske til kulturelle, i betraktning. God helse er toppen av velstand og dårlig helse hindrer bærekraftig utvikling. Å sikre at alle har tilgang til helsetjenester er en av Europas største utfordringer for å sikre inkludering. Digitalisering av helsevesenet innebærer en unik mulighet til å bygge inkluderende og rettferdige samfunn. Digitale løsninger kan hjelpe alle med å få tilgang til de helsetjenestene de trenger, og digitalisering muliggjør personlig tilpasning basert på alder, funksjonsnedsettelse og kjønn. På denne måten bygges det opp en tilgjengelig, effektiv og bærekraftig helsesektor for alle. Å støtte overgangen til tilgjengelige, digitale helsetjenester er en av de viktigste skrittene EU kan ta for å forhindre isolering, stimulere til samhold og sikre inkludering.

Andre nyheter
En rullestolbruker. Foto

Studenter produserer et kart for å hjelpe personer med funksjonsnedsettelser med å komme seg ut (engelsk tekst)

Å lunsje med kolleger er en enkel sak for folk flest. Men for mennesker med funksjonsnedsettelser kan dette bli en utfordring dersom lunsjstedet der kollegene samles ikke er universelt utformet.

Japans parlament. Foto

Lovgivere med funksjonsnedsettelser ved det japanske parlamentet signaliserer holdningsendringer (engelsk tekst)

Personer med funksjonsnedsettelser i Japan sliter med å komme seg ut og å være en del av samfunnet. Men nå er optimismen stor etter at to lovgivere med funksjonsnedsettelser i valt inn i parlamentet.

En person som bruker en datamaskin. Foto

Vil kunstig intelligens gjøre klasserommet mer universelt utformet? (engelsk tekst)

Kunstig intelligens er i ferd med å åpne døren til nivåer av universell utforming som tidligere ikke var mulig og effektene kan bli positive på flere måter.
Denne mailen sendes med IdRelay