Hvis du ikke kan lese denne e-posten, klikk her

Funka


Oppdatert nr 1 - 2020
 

Aktuelt fra Funka
Funkas Tilgjengelighetsdager, logo

Funkas Tilgjengelighetsdager - nå er programmet publisert!

Årets viktigste konferanse nærmer seg, du har vel sikret deg plass? Du kan se frem til spennende foredragsholdere, interessante foredrag, hjelpemiddelsutstilling, spillehjørne og nettverksmuligheter.

Personer på kurs. Foto

Kurs i universell utforming – skreddersydd for deg eller over nett

Benytt våren til å øke kompetansen din rundt universell utforming! Vi gjennomfører populære kurs i hvordan du publiserer universelt utformet innhold, hvordan du oppfyller lovkravene, hvordan å skape PDF-dokumenter som fungerer for alle, og mye mer! Selvfølgelig har vi også introduksjonskurs for de som trenger å få det grunnleggende på plass først. Vi kan komme til deg eller kjøre kurset over nett – det er du som bestemmer. De nettbaserte kursene er på svensk.

En rullestolbruker som deltar på et møte. Foto

Funker fortsatt rådene for funksjonsnedsatte i Sverige?

I en ny rapport undersøker Funka hvordan personer med funksjonsnedsettelser involveres i politiske beslutninger i Skåne fylkeskommune, Sverige. Er de tradisjonelle rådene for funksjonsnedsatte godt nok, eller er det på tide å tenke nytt?

Dataworkshop for seniorer. Foto

Inkluderende utdanning - en potensiell bro over det digitale gapet

Sammen med europeiske tjenesteleverandører, universiteter og nettverk, kommer Funka til å ta frem utdanningsmateriell og manualer som skal gi økte IT-ferdigheter til personer med funksjonsnedsettelser og eldre. Forskningsprosjektet finansieres av EU-kommisjonen.

To personer gjennomfører Funkas innlevelsesøvelser som synshemmede. Foto

Innlevelsesøvelser for trafikkontoret, Stockholms kommune

Å teste ut hvordan universell utforming fungerer i praksis, er en effektiv måte å spre kunnskap og bevissthet på. Ved å hele tiden ha inkludering i bakhodet, kan Stockholms kommunen bygge for fremtiden.

Fotballaget, MIK Sound. Foto

Fotball for alle

Sveriges første fotballag for spillere med synshemming ønsker å forandre verden. De startet på en liten og glatt multisportsarena og nå nylig vant de en stor pris.

Tre sporsmål
Raouf Sormunen. Foto

Tre spørsmål til Raouf Sormunen, ekspert på universell utforming hos Funka og Certified Professional in Web Accessibility (CPWA) gjennom den globale bransjeorganisasjonen for eksperter på universell utforming, IAAP.

Du er en av de få som kan skilte med tittelen «CPWA». Kan du fortelle litt om hva det betyr?

Det betyr at jeg er har bestått sertifiseringsprøven som beviser at jeg har en god forståelse knyttet til brukerne og deres behov, lovgivning som støtter deres krav på universelt utformede nettsteder og e-tjenester og rundt eksisterende modeller for hvordan personer med funksjonsnedsettelser blir betraktet på samfunnsnivå. Jeg behersker også den tekniske delen av universell utforming, altså det utviklerne må gjøre for at brukerens behov ivaretas på nettsteder og e-tjenester.

Som mangeårig ekspert på PC-baserte hjelpemidler, hvordan vil du beskrive utviklingen innen hjelpemidler de siste årene?

Akkurat som på mange andre IT-områder, ser vi at trenden heller mot mindre, trådløse og dermed mer mobile hjelpemidler. Hjelpemidlene blir stadig mer mainstream - og dermed mindre stigmatiserende - da de ikke lenger er store og klumpete. Et område som har funnet veien inn i hver manns hjem er talestyrte ”smarte” enheter, som høyttalere, TV-er, klokker eller fjernkontroller. Tjenester som Siri, Google Home eller Alexa er ikke spesifikke hjelpemidler, men snarere inkluderende universelt utformede produkter og tjenester. Kunstig intelligens for innsamling og prosessering av data, og for prediksjon av brukermønstre, er sannsynligvis neste store trend.

Når du tester universell utforming ute hos våre kunder og samarbeidspartnere, ser du noen problemområder som utpeker seg akkurat nå?

Ja, to problemområder synes jeg skiller seg ut. Det første er ønsket om å oppfylle lovkravene knyttet til EUs webdirektiv - som sannsynligvis innlemmes i norsk lov sommeren 2020 - ettersom dette kun bidrar til å oppnå et minimumsnivå av universell utforming. I stedet for å sikre at løsningen virkelig er universelt utformet, nøyer man seg med å oppfylle de lovpålagte minimumskravene. Det andre problemet er at universell utforming ser ut til å bli fullstendig glemt i det man går fra web til webapplikasjoner for mobil. Enklere krav som sjeldent er et problem når det gjelder nettsteder, dukker nå opp igjen i mobile web-applikasjoner.

Andre nyheter
To personer som snakker tegnspråk med hverandre på en cafe. Foto

Tradeblock Cafe i Melbourne drives av personer som snakker tegnspråk (engelsk tekst)

Tradeblock Cafe har som mål å bekjempe fordommer ved å oppfordre hørende gjester til å kommunisere med de ansatte på australsk tegnspråk.

En person som bærer hjelpemiddelet AlterEgo. Foto

Prosjekt AlterEgo (engelsk tekst)

AlterEgo er et bærbart hjelpemiddel og grensesnitt som gjør det mulig for mennesker å snakke på en naturlig måte - uten å åpne munnen - kun ved å artikulere ordene internt.

Et barn som leker med legoklosser med punktskrift. Foto

Lego lanserer legoklosser med punktskrift (engelsk tekst)

Lego har laget en ny type legoklosser med bokstaver og tall fra punktskriftalfabetet, slik at blinde og synshemmede barn kan lære seg å lese mens de leker.
Denne mailen sendes med IdRelay