Hvis du ikke kan lese denne e-posten, klikk her

Funka


Oppdatert nr 2 - 2020
 

Aktuelt fra Funka
Personer upplever Virtual Reality. Foto

Funka i Europaparlamentet

På vegne av Europaparlamentets tverrpolitiske gruppe for funksjonshemmede (Disability Intergroup) arrangerer Funka og Universitat Autònoma de Barcelona et halvdags seminar den 17. mars. Spennende forelesere presenterer den seneste forskningen innen web- og mediatilgjengelighet og viser frem ny teknologi. Seminaret holdes på engelsk. Registrering og mer informasjon (på engelsk)

Deltagare vid ett IAAP Nordic-seminarium. Foto

IAAP Nordic inviterer til konferanse

Den 31. mars holder den nordiske lokalavdelingen til bransjeorganisasjonen for profesjonelle innen universell utforming, IAAP Nordic, sin årlige konferanse i Kista, utenfor Stockholm. Sørg for å bli medlem du også, da kan du delta på konferansen - helt gratis!

En person som skriver på ett tangentbord. Foto

Chatboter for alle?

Funka har undersøkt hvordan chatbotter fungerer for personer med nedsatt funksjonsevne. Bufdir finansierte undersøkelsen som nå er klar og resultatet er åpent for alle.

En webbutvecklare i arbete. Foto

Funka hjelper nystartet ungdomsorganisasjon i Sverige

Sammen med barn og unge med tale- og språkforstyrrelser, utvikler vi et nytt nettsted med høye krav til universell utforming. Samarbeidet finansieres gjennom prosjektmidler fra Allmänna Arvsfonden, en svensk myndighet som finansierer nyskapende prosjekter rettet mot barn, ungdommer og voksne med funksjonsnedsettelse.

En blind person som ska stiga på ett tåg. Foto

Utdanning - universell utforming i reiselivsnæringen

For at alle mennesker, uansett evner og forutsettinger, skal kunne reise og oppleve ting på like vilkår, må reiselivsnæringen få et høyere nivå av universell utforming. Nå er vi i gang med å ta frem et utdanningsopplegg for ledere og ansatte.

Ett team av webbutvecklare i arbete. Foto

Universelt utformede læremidler

Gjennom opplæring i universell utforming håper NDLA å kunne ta de første skritt mot læremidler som fungerer for alle. Funka bidrar med kompetanse og gode eksempler.

En person som använder en smartphone. Foto

App for universelt utformede arrangementer

Stadig flere idretts- og kulturarenaer bruker digitale løsninger for å øke tilgjengeligheten for alle. Got Event har utviklet en app som åpner opp muligheter for å få flere til å besøke deres fasiliteter.

Tre sporsmål
Alejandro Moledo del Río. Foto

Tre spørsmål til Alejandro Moledo, policykoordinator for den europeiske paraplyorganisasjonen for brukerorganisasjoner, EDF

Hvordan syns du at EUs webdirektiv har fungert så langt fra et brukerperspektiv?

For å skaffe oss et bedre bilde av brukernes bevissthetsnivå knyttet til viktige aspekter ved lovgivningen, spesielt med tanke på tilgjengelighetserklæringen og tilbakemeldingsfunksjonen, gjennomførte vi en undersøkelse med brukere med nedsatt funksjonsevne. Resultatene fra undersøkelsen ble publisert samme dag som alle nye nettsteder i offentlig sektor i hele EU, hadde frist på seg til å oppfylle de nye kravene til universell utforming.

Undersøkelsen viste at offentlig sektor ikke dra nytte av lovens verktøy, og at brukerne enten ikke er klar over eller i stand til å utøve sine rettigheter. Her er det et enormt uutnyttet potensial. De som omfattes av direktivet må innse at:

  • Tilgjengelighetserklæringen er ment for brukerne, ikke eksperter eller EU-kommisjonen
  • Erklæringen skal være lett å finne og enkel å forstå
  • Den skal gjøre kommunikasjonen mellom brukere og nettstedansvarlige bedre, slik at tiltak kan iverksettes for å løse ulike tilgjengelighetsproblemer

Vil du si lit om en annen interessant rapport dere har tatt frem; ”Plug and Pray”?

Det handler om at "Plug and Play" som visstnok skal være så enkelt, ikke er så enkelt for alle likevel. For personer med funksjonsnedsettelser handler det noen ganger mer om å plugge inn, forså å håpe og be om at det fungerer. Den viktigste lærdommen fra Plug and Pray-rapporten er at samarbeid mellom ulike interessenter; teknologibransjen, akademia, beslutningstakere og brukerorganisasjoner, er nødvendig for at den nye teknologien skal ivareta mangfoldets behov - det finnes ingen "gjennomsnittsbrukere".

Kunstig intelligens, utvidet virkelighet, kunstig virkelighet, tingenes internett og smarthjem har et stor potensiale for at personer med funksjonsnedsettelser skal kunne leve mer selvstendige liv. Teknologien kan bidra til at flere kan delta i informasjonssamfunnet på like vilkår, men det er også en risiko for at den skaper barrierer og ytterligere forsterke diskrimineringen vi opplever i hverdagen.

Det er beslutningstakernes og IT-bransjens ansvar å sørge for at nye løsninger som tas i bruk, faktisk lever opp til det inkluderingsnivået vi ønsker i samfunnet. Hvis et verktøy basert på kunstig intelligens diskriminerer mennesker med nedsatt funksjonsevne, bør det ikke brukes – så enkelt er det.

Hva syns du er viktigst i EUs kommende strategi for funksjonshemmede?

Vi forventer oss en strategi for funksjonshemmede som fokuser på rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne, med navnet: ”European Disability Rights Agenda 2020-2030”. Det krever både resurser og nødvendige politiske strukturer for å kunne gjennomføre den, inklusive:

  • Ansvarlige enheter i alle EU-kommisjonens virksomhetsområder
  • En bedre bemannet og mer innflytelsesrik enhet innom kommisjonen knyttet til de kommende strategiarbeidet
  • En tverrinstitusjonell metode som gjør det mulig for kommisjonen, parlamentet og ministerrådet å kvalitetssikre en enhetlig og adekvat implementering av FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Vi trenger en strategi som belyser konvensjonen, artikkel for artikkel, og som sørger for at FN-komitéens anbefalinger fra 2015 blir gjennomført.

Spørreundersøkelse om brukernes kunnskap om EUs webdirektiv (engelsk tekst), åpnes i nytt vindu - The results were presented to the Commission and Member States

Andre nyheter
Lekeplassen, Magical Bridge. Foto

En lekeplass for alle, uansett evner og forutsettinger (engelsk tekst)

Da Olenka Villarreal fra Palo Alto, California ikke klarte å finne en universelt utformet lekeplass for sin funksjonshemmede datter, startet hun opp et prosjekt for å bygge en.

En demonstrasjon som viser hvordan den stående rullestolen fungerer. Foto

Indisk initiativ lanserer en “Stående rullestol” til en overkommelig pris (engelsk tekst)

Rullestolen gjør det mulig for personer med funksjonsnedsettelser å skifte mellom stående og sittende stilling på egenhånd.

Personer i rullestol. Foto

Portugal har blitt tildelt prisen: universelt utformet turistdestinasjon (engelsk tekst)

I år var det første gang World Tourism Organisation (WTO) delte ut prisen - Universelt Utformet turistdestinasjon, og Portugal var det første landet som fikk den gjeve utmerkelsen.
Denne mailen sendes med IdRelay