Hvis du ikke kan lese denne e-posten, klikk her

Funka


Oppdatert nr 3 - 2020
 

Aktuelt fra Funka
Funkas Tilgjengelighetsdager 1.-2. april 2020 logo

Funkas Tilgjengelighetsdager flyttes frem til den 2.-3. september 2020

Funkas Tilgjengelighetsdager flyttes frem til 2. og 3. september 2020 på grunn av Covid-19. Du som allerede er påmeldt får informasjon per e-post. Vi er glade for å kunne tilby en ny dato for at vi kan dele det aller viktigste innen universell utforming på nett.

Mæte på et kontor. Foto

Snart må ditt nettsted være universelt utformet!

Hver måned gir Funka deg tips om noe du kan gjøre for å oppnå økt nivå av universell utforming. Månedens tips handler om overskrifter, hva er egentlig greia med de?

En äldre person som får information om teknik. Foto

Funka støtter spredningen av innovative digitale helse- og omsorgsløsninger over hele Europa

I disse vanskelige tider er det viktig å lære av hverandre på tvers av sektorer og grenser, når det gjelder digital helse for eldre. Gjennom kunnskaps- og erfaringsutveksling kan kommersielle aktører, sivilsamfunnet, akademia og regjeringer i hele Europa dra nytte av innovative løsninger.

Hus ved vannet i Trondheim. Foto

Periodiske granskinger er et kvalitetsspørsmål

At kundene kommer tilbake er selvfølgelig alltid hyggelig. Men det er enda bedre når de gjør som Trondheim kommune; å suksessivt forbedre sine grensesnitt forså å sikre at resultatet blir bra ved å la oss teste løsningen mot kravene.

Webutviklere ved sine datamaskiner. Foto

Funka påvirker markedet for publiseringsverktøy

Med finansiering fra EU-parlamentet har vi fått muligheten til å bygge videre på et av våre mest innovative forskningsprosjekter. Denne gangen samarbeider vi med produsenter av publiseringsverktøy i å ta frem integreringsmodeller knyttet til funksjoner for universell utforming.

En workshop. Foto

Digitale byråer kurses i UX og universell utforming

Daresay er en av mange leverandører som har valgt Funka for å få økt kunnskap om universell utforming. Med praktiske øvelser og gode eksempler kan kursinnholdet skreddersys den enkelte kundes behov og ønsker.

En person i rullestol ved en trappa. Foto

Unge gründere utvikler ny rullestolrampe

Backrack UB er et prosjekt som tar sikte på å utvikle en bærbar og sammenleggbar rampe for rullestoler. Å kunne løse problemer med manglende tilgjengelighet kan gi deg en følelse av frihet.

Tre sporsmål
Susanna Cederquist. Foto

Tre spørsmål til Susanna Cederquist, foredragsholder og forfatter med fokus på dysleksi

Du pleier å understreke dyslektikernes sterke sider. Hva er de?

Du er ofte god på å tenke "stort". Det kan dreie seg om sammenkoblet tenkning, at du er flink til å koble ting sammen og finne sammenhenger. Og ofte har personer med dysleksi en kreativ og løsningsorientert hjerne.

Man er ofte god på 3D-tenkning, altså å forstå, tolke og tenke tredimensjonalt. Å snu og vri rundt på ting og systemer i tankene. Bildetenkning og det engelske ordet «imagination», blir hyppig brukt for å beskrive og fremheve styrker ved det å ha dysleksi. Selv holistisk tenkning trekkes frem, at du som dyslektiker ofte er rask og har lett for å dekode helheter og å tolke mønstre.

Det trengs mer forskning på området, men allerede finnes det mange interessante funn som peker på forskjellene mellom dysleksi og ikke-dysleksi, som ikke omfatter lese- og skriveområdet. Ulike måter å tenke og fungere på gjør lesing og skriving vanskelig, samtidig som andre områder blir enklere å håndtere.

Hva kan kommunikasjonsarbeidere gjøre for å hjelpe personer med dysleksi på best mulig måte?

En tekst må gjøres lett tilgjengelig på minst to måter, både visuelt og audioelt. Å kunne lytte til innholdet, ørelesing, er spesielt viktig fra et dysleksiperspektiv. Med dagens hjelpeteknologi kan alle former for tekst konverteres til lyd – Talende Web og lignende hjelpemidler er gode eksempler på slik teknologi, men det handler også om selve layouten.

Hvis du som kommunikator bruker PDF-filer, brosjyrer, eller andre utskriftsvennlige formater, kan du for eksempel legge til Blipsay Lyttekoder ved siden av tekstene. Da kan leserne enkelt velge måten han eller hun leser eller lytter til innholdet på. Som kommunikator er du ofte opptatt av å nå ut med budskapet ditt til mange. Da må vi ta hensyn til våre ulike måter å ta til oss en tekst på, og da må bredden være på plass.

Tror du at de skjerpede kravene i EUs webdirektiv vil utgjøre en forskjell for personer med dysleksi?

Ja, det tror jeg. Tekstnormene står mer eller mindre sterkt i vårt samfunn, så jo mer oppmerksomme vi blir på dens innvirking, desto bedre. Fra et dysleksiperspektiv må det mer kunnskap til om hvordan dysleksi fungerer og hvilke konsekvenser det har. Et viktig likeverdighetsaspekt for tekstnormer, er universell utforming og kunnskap om de ulike måtene vi tar til oss informasjon på.

Jo mer vant vi blir til universelt utformede tekster, desto bedre. At flere og flere forbilder og modeller eksisterer, ettersom flere må tenke på universell utforming fra start av. Det er en viktig nøkkel. Noen ganger synes jeg det er litt kjedelig å måtte snakke om lover, men det er en effektiv måte å oppnå endringer, prioriteringer og skape vaner på. Vi kan "forbedre kompetansen" mye mer enn hva vi gjør i dag, for eksempel i utdanningssektoren og nettopp også innen kommunikasjon. I fremtiden håper jeg at universell utforming spiller en naturlig rolle i alt tekstarbeid.

 

Fotograf: Elisabeth Ohlson Wallin

Andre nyheter
Pascale Parenteau, Lester McGrath og Patricia Barker fra Royal New Zealand Ballet, tar i mot utmerkelsen av Creative New Zealand Chief Executive Stephen Wainwright. Foto

Royal New Zealand Ballet satser på universell utforming (engelsk tekst)

I løpet av de siste 18 månedene har Royal New Zealand ballet, RNZB, iverksatt flere initiativer for å gjøre ballett mer tilgjengelig for alle. Initiativene omfatter taktile turer og synstolkede forestillinger for blinde og svaksynte mennesker. Avslappende forestillinger for personer med sensoriske og kognitive vansker og en tegnspråktolket omvisning på RNZBs hovedkontor for døve.

Akropolis i Athen. Foto

Akropolis i Athen blir mer tilgjengelig for alle (engelsk tekst)

Akropolis i Athen, ett av verdens mest besøkte arkeologiske steder, kan snart tilby besøkende med funksjonsnedsettelser økt nivå av universell utforming takket være en ny heis.

En datamodell av et universelt utformet hjem. Illustrasjon

Spillteknologi inn i design av universelt utformede hjem (engelsk tekst)

En gruppe universitetsstudenter og noen eiendomsmeglere i Perth, Australia har samarbeidet om å designe et universelt utformet hjem med hjelp av bygg-programvare inspirert av spillindustrien. Målet er å skape økt bevissthet om betydningen av å bygge hjem som både er rimelige og universelt utformede.
Denne mailen sendes med IdRelay