Hvis du ikke kan lese denne e-posten, klikk her

Funka


Oppdatert nr 4 - 2020
 

Aktuelt fra Funka
Illustrasjon av en Laptop , fingre som gjør et V-tegn og en glødelampe

Følg våre kostnadsfrie webinarer i vår!

Akkurat nå skjer det meste på nett, noe som betyr at digital tilgjengelighet er viktigere enn noen gang. Derfor kommer Funka til å kjøre to kostnadsfrie webinarer i uken for å holde et særdeles viktig tema varmt: universell utforming av informasjon.

Illustrasjon av en animert rakket.

Månedens tips – april: Animasjoner for alle

Et bevegelig bilde kan formidle en følelse på en helt annen måte enn et statisk bilde eller en tekst. Og hva må du gjøre for å oppnå et godt nivå av universell utforming? Funka kommer med tips og råd knyttet til animasjoner.

Webutviklere vid sine bildeskjermer. Foto

Forskningsresultat: støttemateriell rundt publiseringssystemer

Mens vi venter på å igjen kunne gjennomføre våre populære kurs og konferanser der vi forteller om våre ferskeste forskningsfunn, vil vi å slå et slag for de rapportene som vi regelmessig publiserer. Blant annet ga vi nylig ut støttemateriell for deg som skal velge publiseringssystem.

Personer i et møte rundt ete bord. Foto

Implementeringen av EUs webdirektiv forsinket i Norge

Sammen med Island, Liechtenstein og Sveits kommer Norge til å implementere EUs webdirektiv noe senere enn planlagt. I mellomtiden utvikler Norge en sentral funksjon for den kommende tilgjengelighetserklæringen.

En webredaktør som arbeider. Foto

Integrert støtte for universell utforming for redaktører

Ved å integrere universell utforming i publiseringssystemene, kan webredaktører publisere tilgjengelig innhold, uten selv å være eksperter på universell utforming. Funka har fått midler til å utvikle bedre maler med integrert universell utforming i EpiServer.

Skolebarn i et klasserom. Foto

Når universell utforming er en selvfølge

Mange av våre kunder fokuserer på kravene i loven, men ikke alle. For den svenske organisasjonen, Lærmiddelforfatterne, er det en selvfølge at informasjon skal fungere for alle, selv om denne type organisasjon ikke omfattes av loven i Sverige. Funka re-designer nettstedet til forfattere av læringsmidler med universell utforming i fokus.

Tre sporsmål
Veronica Magnusson Hallberg. Foto

Tre spørsmål til Veronica Magnusson Hallberg, Generalsekretær hos den svenske Downforeningen - tilsvarende Norsk Nettverk for Down Syndrom, NNDS.

Hvordan syns du håndteringen av kriseinformasjon har fungert så langt når det gjelder målgruppene dine?

Vi har merket oss at våre medlemmer med Downs syndrom, og andre med intellektuelle funksjonsnedsettelser, sliter med å forstå kriseinformasjonen. Nesten ingenting av informasjonen finnes i lettlest versjon. Og informasjonen som retter seg mot støttepersoner er svært mangelfull, den mangler for eksempel bildestøtte som assistenter, foresatte og helsepersonell kan dra nytte av på omsorgsboliger og i ulike bofelleskap. Dette resulterer i at mye viktig samfunnsinformasjon ikke når frem til våre medlemmer på en god måte. Og selve innholdet i informasjonen er veldig uklart rundt risikogrupper og hva som for eksempel gjelder hvis akuttmottakene må gjøre prioriteringer. Det gjør at man blir bekymret. Og skoleledelsen følger heller ikke alle anbefalingene som kommer fra myndigheter og skolevesenet. Det skaper et slags «Catch 22» for ansatte ved spesialskoler for personer med Downs syndrom, ettersom skolene holder stengt på feil grunnlag og du blir tvunget til å være hjemme uten å få kompensasjon.

Hvilke muligheter har barn med intellektuelle funksjonsnedsettelser knyttet til valg av skole?

I teorien har alle med intellektuelle funksjonsnedsettelser rett til å gå på barneskolen, men i praksis er dette ikke tilfelle. Det er vanskelig å få god støtte i grunnskolen, og ofte enda vanskeligere å få støtte på fritiden. Dette betyr at mange velger spesialskoler, selv om det egentlig ikke er det du vil ha.

Man har også rett til å velge en annen spesialskole enn den som er nærmest, men i praksis har man da ikke krav på skoleskyss, og da er det ikke lenger et fritt valg.. Valg av skole er i mange tilfeller et økonomisk problem for familien, med det burde ikke være slik. I tillegg er det slik at hvis du registrerte et barn i spesialskolen, så er det opp til rektor å bestemme om det dels blir integrert skolegang, noe som betyr at grunnskoleelever får sin undervisning i grunnskolen, og dels hvis barnet skal lese emner og fagområder. Foreldre har ingen bestemmelsesrett her. Så å påstå at barn med intellektuelle funksjonsnedsettelser har fritt skolevalg, er ikke sant slik vi ser det.

Hva er de viktigste sakene for medlemmene deres når det gjelder digitalisering?

Vi ser at digitalisering gir gode muligheter, men det er viktig at det finnes universelt utformede løsninger. Så langt har universell utforming som regel handlet om fysiske funksjonsnedsettelser, som hørsels- og synshemming, mens tiltak for personer med intellektuelle utfordringer i praksis er så og si ikke-eksisterende. Det er hovedsakelig språket som er vanskelig for disse gruppene, og i de delene der menneskelig støtte er nødvendig, mangler det i stor grad. Vi ser også at våre målgrupper ikke tas i betraktning når tjenester digitalisers. Det siste eksemplet var da den svenske e-helsemyndigheten (tilsvarende e-helse i Norge) innførte restriksjoner på resepthåndtering, noe som førte til at foresatte for barn over 13 år ikke lenger fikk tilgang til barnets resepter. Barnet må da enten klare å bruke Bank-ID selv eller gi foreldrene fullmakt. "Løsningen" blir da at vergen fikser en e-ID for sitt barn og bruker den selv, og da har den helt avrundet formålet med reformen, det vil si å beskytte personvernet til de unge som for eksempel lever under æresundertrykkelse.

Andre nyheter
Tegnspråk. Foto

Tegnspråk populært som fremmedspråk (engelsk tekst)

Når du tenker på fremmedspråk i skolen, tenker du sikkert på spansk, fransk eller tysk. Men noen elever velger tegnspråk.

Rullestolbrukere på en bussrampe. Foto

Nye universelt utformede busser skaper optimisme (engelsk tekst)

Ett kollektivtransportselskap i Rwanda har innført busser som er universelt utformede.

En blind person med hvit stokk. Foto

Egypt tar initiativ for å ansette personer med funksjonsnedsettelse (engelsk tekst)

Initiativet, kalt "Hayah", har som mål å utvide sosial støtte for personer med funksjonsnedsettelse ved å skape jobbmuligheter.
Denne mailen sendes med IdRelay