Hvis du ikke kan lese denne e-posten, klikk her

Funka


Oppdatert nr 5 - 2020
 

Aktuelt fra Funka
Illustrasjon av en Laptop , fingre som gjør et V-tegn og en glødelampe

Følg våre gratiswebinarer i vår!

Akkurat nå skjer det meste på nett, noe som betyr at digital tilgjengelighet er viktigere enn noen gang. For å holde dette viktige temaet varmt, kommer Funkas eksperter til å dele praktiske tips og råd og svare på spørsmål – helt gratis! Vi ønsker alle velkommen til Funkawebinar onsdager klokken 13:00 – 13:30.

Personer som tar et kurs via PC. Foto

Knallbra kurstilbud på nett!

I hele mai tilbyr vi heftige rabatter på våre Online-kurs: du har sjansen til å ta med en kollega for halvparten av prisen og neste kollega du inviterer deltar gratis. Ikke gå glipp av denne muligheten til å spre kunnskap om universell utforming i organisasjonen din.

En person som bruker en nettbrett. Foto

Anskaffelser – en nøkkel til økt universell utforming

Når leverandører gjør det riktig i begynnelsen og leverer universell utforming fra start av, blir alt mye bedre. Men for å klare det, må du stille tydelige krav. Vi lærer deg hvordan!

Bøker i en bokhylle på et bibliotek. Foto

Bibliotek Värmland i Sverige velger Funka

Biblioteker er bare en av mange viktige offentlige tjenester som må oppfylle kravene I EUs webdirektiv. Bibliotek Värmland i Sverige lot ikke vente på seg med å hente inn ekspertise på universell utforming for å sikre at nettstedet deres fungerer for alle.

Person med nedsatt funksjonsevne som arbeider på en PC. Foto

Å involvere brukere

Når mennesker med funksjonsnedsettelser er med på å finne nye løsninger, stille krav og testing, blir sluttresultatet bedre for alle. I et nytt forskningsprosjekt skal Funka prøve å bidra til bedre brukerinvolvering.

To personer som streamer på et nettbrett. Foto

Funka gransker SVT Play

Stadig flere ønsker å få appene sine gransket med tanke på universell utforming. Funka har jobbet med SVT i ulike kanaler i mange år, blant annet gransker vi hvordan SVT Play’s apper lever opp til kravene.

Illustrasjon på bokstaven T samt to tekstlinjer

Månedens tips - mai: Teksting av forhåndsinnspilt video

Video er et fantastisk virkemiddel for å nå ut til brukerne. Video foretrekkes ofte fremfor tekst og hele 25 % av den voksne befolkningen sliter med å ta til seg skriftlig tekst. Bruk av vdeo er derfor viktig.

Tre sporsmål
Lars Qvart. Foto

Tre spørsmål til Lars Qvart, jobber med kommunikasjonsstrategi hos det svenske Skatteverket (tilsvarer Skatteetaten i Norge)

Hva bør man tenke på når det gjelder kriseinformasjon?

Hvis jeg får komme med tre råd, er det første ikke å glemme dine egne ansatte. Den interne kommunikasjonen er minst like viktig som den eksterne. Sørg for at dine ansatte kjenner til all informasjonen som finnes i organisasjonen din. Da føler de seg både tryggere og mer delaktige. Hvis krisen drar på, er det de som kommer til å være dine budbringere. For det andre, ha en jevn informasjonsflyt. Selv om det ikke er noe nytt å fortelle, fortell i det minste det. Gi beskjed om når du tror at neste informasjon kommer, eller når du kan besvare et visst spørsmål. Det bidrar til å skape trygghet for din kommunikasjon. Til slutt synes jeg du bør tenke på målgruppene dine. Vi er gode til det i hverdagen, men det hender vi glemmer det i krisesituasjoner. Hvilke er dine målgrupper, hvordan når du dem best og hva er deres behov? Differensier kommunikasjon for å gjøre den så effektiv som mulig i forhold til målgruppen. Og hva slags forhold har du til de ulike målgruppene? Stoler de på deg? Har de vært i lignende situasjoner før? Som vanlig gjelder det at jo mer detaljert kunnskap du har om de ulike målgruppene, desto mer effektiv blir kommunikasjonen din.

Hvordan balansere man hastighet opp mot universell utforming i en krise (om nødvendig)?

Jeg må absolutt velge hastighet. Å være rask ut med informasjon er en av hjørnesteinene i krisekommunikasjon. Hvis du er rask i begynnelsen skapes det rom for å hjelpe de med spesielle behov.

Hvordan jobber dere i det svenske skatteverket med kriseinformasjon i forhold til personer med lese- og skrivevansker?

Vi har ingen spesiell krisekanal. Stort sett bruker vi de samme vanlige kanalene. Det vil si at hvis du for eksempel har problemer med å lese, eller hvis du har et annet behov, så blir du først henvist til skatteopplysningen. Der får du muligheten til å snakke med en person. Vi har veletablerte prosedyrer for å alltid holde de som jobber på skatteopplysningen oppdaterte om alt som skjer i etaten. Nå er de fleste av våre kriser som rammer enkeltpersoner, som COVID-19, ganske saktegående hendelser. Vi anser at man har tid til å ringe skatteopplysningen eller besøke et servicekontor.

Andre nyheter
Et 3D-printet rullestolkomponent i produksjonsprosessen. Foto

Prosjekt med 3D-printede rullestoler blir hjelpemiddel i utviklingsland (engelsk tekst)

Prosjektet med 3D-printede rullestoler har skapt et reelt løft knyttet til hjelpemiddelsforsyningen i utviklingsland.

James McKenzie. Foto

Studenter håper å kunne gi synshemmede en mer komplett filmopplevelse (engelsk tekst)

Synstolking for synshemmede i filmer og sendinger er et komplisert håndverk, fordi du må lytte til svært små pauser i dialogen og å velge riktig substantiv, verb og adjektiv for å beskrive alt som skjer, fra fysiske handlinger og ansiktsuttrykk til kostymer, innstillinger og sceneendringer.

Harvard University. Foto

Harvard University skal tekste videoene på nettstedet sitt (engelsk tekst)

Etter en lang juridisk kamp, har Harvard inngått en avtale med National Association of the Deaf i USA, tilsvarende døveforbundet i Norge. Universitetet må nå iverksette tiltak for å øke nivået av universell utforming på innhold publisert på deres offisielle nettsted og andre medieplattformer.
Denne mailen sendes med IdRelay