Hvis du ikke kan lese denne e-posten, klikk her

Funka


Oppdatert nr 8 - 2020
 

Aktuelt fra Funka
Illustrasjon av dokumenter, en klokke og en glødelampe

Vi fikser dine PDF-dokumenter!

Ikke bare nettsteder, men også PDF-dokumenter skal være universelt utformede. Send dem til oss, så sørger vi for at de oppfyller lovkravene. Det går fort og smidig, og du slipper å bekymre deg for at du kanskje har glemt noen små detaljer.

Illustrasjon av en bærbar datamaskin, en hånd som gjør V-tegn og en glødelampe

Funkas Fredagswebinarer starter igjen! (Svensk tekst)

Mer enn 6000 personer deltok på våre gratiswebinarer i våres, en serie vi startet da vi ikke kunne møte våre kunder på noen annen måte på grunn av pandemien. Vi følger opp suksessen med en rekke webinarer om aktuelle temaer og starter allerede fredag 18. september med en kort introduksjon til universell utforming på nett.

Deretter publiserer vi datoer og temaer fortløpende. Høstens webinarserie vil omfatte praktiske spørsmål om teknologi, design og innhold, ta opp den nyeste forskningen innen universell utforming og forklare kompliserte spørsmål som politiske spørsmål, standarder og lovgivning. Webinarene foregår på svensk.

En webredaktør som jobber. Foto

Vil du lære mer om integrert funksjonalitet for universell utforming i publiseringssystemer?

Nå har du sjansen til å påvirke, teste ut og bidra til innovative løsninger for neste generasjons publiseringssystemer! Få økt kunnskap og inspirasjon ved å delta i ett av Funkas spennende forskningsprosjekt.

En synshemmet PC-bruker. Foto

Brukere som eksperter – nå starter kurset

Kan erfaringer med dårlig universell utforming konverteres til ekspertise? Dette skal Funka og Furuboda folkehøgskole undersøke i et nytt svensk prosjekt. Målet: Et kurs i webtilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne, testet i virkeligheten.

Illustrasjon av et tekstdokument og en glødelampe

Månedens tips – september: slik fungerer EUs webdirektiv

EUs webdirektiv er veldig smart skrudd sammen, med tre ulike deler eller perspektiver som skal sikre at regelverket gjør en reell forskjell. Fortsatt er det ikke fastsatt noen dato for når direktivet skal innlemmes i norsk lov, men det kommer til å skje.

Et EU-flagg og en dommerklubbe. Foto

Lovkrav på universell utforming - et stort eller lite steg for menneskeheten?

Funkas Susanna Laurin lurer på hvordan ulike sektorer oppfatter lovens krav og hvordan det vil gå når privat sektor får sine helt egne lovkrav på universell utforming i EU.

Tre sporsmål
Sam Evans. Foto

Tre spørsmål til Samantha Evans, ansvarlig for sertifisering hos den internasjonale bransjeorganisasjonen for eksperter på universell utforming, IAAP

Hvordan påvirker profesjonell sertifisering bransjen som jobber med universell utforming?

Sertifisering gir fordeler for både selskaper og organisasjoner, samt for eksperter på universell utforming. Bedriftene kan bli mer synlige ved at de viser engasjement, og ved at de investerer i kontinuerlig faglig utvikling innen universell utforming blant de ansatte gjennom å IAAP-sertifisere de.

Eksperter på universell utforming kan vise til verifisert kompetanse som oppfyller internasjonale standarder, både i form av ferdigheter og kunnskap. Når sertifiseringen supplerer CV-en med erfaring, illustrerer den den enkeltes engasjement og faglige interesse for inkludering og likebehandling.

Hvor mange er sertifisert for øyeblikket?

Våre sertifiseringsprogrammer vokser raskt, til tross for COVID-19. Det er nå 1567 CPACC-sertifiserte i 58 land. Nesten 500 personer har sertifisert seg med CPACC det siste året, den raskeste veksten siden programmet startet for fire år siden. Sertifisering omfatter politikk, strategi, lovgivning, funksjonsnedsettelser og menneskerettigheter. Det er 512 WAS-sertifiserte i 32 land, her ser vi en rask økning alt ettersom behovet for kvalifiserte eksperter på universell utforming fortsetter å vokse hver dag, ikke minst innenfor EU. Det er morsomt å se hvordan flere og flere stillingsannonser nevner CPACC og WAS som meritterende kvalifikasjoner, vi har dokumentasjon fra et dusin land og mange hundrevis av annonser.

Hva er neste steg i serien av sertifiseringer som IAAP tar frem?

Våre neste IAAP-sertifiseringsprogram vil fokusere på bygd miljø og dokumenter. Vi forventer at interessen blir svært stor, spesielt gitt kravene til universell utforming av dokumenter i EUs webdirektiv. COVID-19 har økt interessen for og bevissthet rundt universell utforming av IKT, ved å fremheve det digitale skillet. Vi er stolte av å se våre sertifiserte eksperter kurse, gi råd og argumentere for å fremme bevissthet og økt kunnskap om universell utforming og inkludering rundt om i verden.

Andre nyheter
Bærbart hjelpemiddel i form av briller. Foto

Bærbar teknologi for synshemmede (engelsk tekst)

Det britiske selskapet, GiveVision, skaper bærbar hjelpeteknologi i samarbeid med Sony. Hensikten er å hjelpe synshemmede å "gjenopprette" synet.

Steven Spohn. Foto

Livet rundt AbleGamers COO Steven Spohn (engelsk tekst)

Steven Spohns arbeid med universell utforming innen spillverdenen har bare så vidt begynt.

En designer på jobb. Foto

Futuristiske og inkluderende kjøretøy (engelsk tekst)

Du skjønner at fremtiden er her og nå når du ser designkonseptet MÜV.
Denne mailen sendes med IdRelay