Ser nyhetsbrevet konstigt ut
 
 


Nyhetsbrev september 2016
Så har sommaren då släppt taget därute och hösten är här. Här på högskolan pågår arbetet för fullt. Forskarutbildningen som varit igång sedan 2011 har i dagarna begåvats med en ny doktor, och fler är på väg. AIL-forskningen på Högskolan Väst är även på andra sätt och med stormsteg på väg in i en ny fas av både konsolidering och utveckling, vilket innehållet i detta nyhetsbrev illustrerar. Arbetsintegrerat lärande ligger i tiden och dialogen med det omgivande samhället kan och får aldrig upphöra. Tveka därför inte att kontakta forskarna om ni har frågor, vill samverka eller är i behov av att få något beforskat. Tillsammans bygger i framtidens (kunskaps)samhälle.
 

Bild

Ny forskning om utveckling av professionell kunskap i arbete med samhällsorientering för nyanlända
I en ny avhandling från Högskolan Väst studeras hur olika former av professionell kunskap utvecklas och kommer till uttryck i kommuners arbete med samhällsorientering för nyanlända.
- Kunskap och lärande har alltid varit viktigt för utveckling av samhällets välfärdsinstitutioner, men det är kanske nu mer än tidigare nödvändigt att snabbt lära nytt, säger Marie Westerlind, Högskolan Väst.
Läs mer
 

Bild
Håkan Nunstedt, Högskolan Väst, summerar dagarna vid den avslutande samlingen.

Intensifierat forskningssamarbete mellan Østfold och Högskolan Väst
Sedan tidigare finns ett samarbetsavtal mellan Högskolan Väst och Høgskolen i Østfold och en mängd samarbete pågår redan, främst inom utbildningssidan. Nu är det dags att också sätta fokus på forskningssamarbete och hur det kan utvecklas. Många beröringspunkter finns som de båda aktörerna ser nytta av att arbeta gemensamt med.
Läs hela artikeln
 


Guru på lärande gästar högskolan
Professor Ference Marton har under många år studerat lärandet och hur man bäst kan lära sig. Detta genom att utveckla teorier om hur denna process går till - från fenomenografi till variationsteori. Under föreläsningen kommer vi att få ta del av dessa teorier och hur de utvecklats genom åren. Alla varmt välkomna!

Anmälan och mer information
 

Bild

GRATTIS Kristina!
Kristina Johansson, biträdande verksamhetsledare för LINA-miljön, har nyligen blivit docent i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande.

I docentföreläsningen i början på september fokuserade Kristina på sin forskning om de studerandes övergång mellan akademi och arbetsliv samt hur lärandet sker inom AIL som utbildningsdesign. Föreläsningen koncentrerades på följande forskningsfrågor - hur konstitueras kunskap och lärande inom högre utbildning resp. i arbetslivet, - hur ser studentgruppen av idag ut, - hur kan vi få studenter att tänka teori när de är i praktik och vice versa.

Stort grattis till Kristina!
 

 
Läs mer om forskningsmiljön LINA
 
Du får det här nyhetsbrevet för att du är med i vår e-postlista.
För att avregistrera dig 
Vill du tipsa någon om detta nyhetsbrev? Klicka här.
 
 


Höstens seminarier
9 nov
LINA-dagen

10 nov
Creativity Money Love: Learning for the 21 st Centuary

24 nov
Hur utvecklar vi portfolio för att det ska bli ett bra verktyg för AIL!

29 nov
Mobile devices in a Contemporary perspective

8-9 dec
VILÄR-konferens

 

Bild

Forskning om marknadsföring i sociala medier
Karin Högberg, en av våra doktorander, tittar i sitt avhandlingsarbete på hotellorganisationers användning av sociala medier i sin marknadsföring. Karin har hållit sitt mittseminarium och hunnit halvvägs i sin forskarutbildning. Målet för Karin är att kunna bidra med kunskap och förståelse kring implementering och lärprocesser kopplade till marknadsföring via sociala kanaler.

 


Två nya gästprofessorer har rekryterats
Yrjö Engström och Annalisa Sannino är båda nyanställda som gästprofesorer i arbetsintegrerat lärande. De är båda också verksamma vid University of Helsinki och betraktas som mycket framstående inom AIL-forskningen.

 

Bild

LINA-forskare i podcast!
Nyligen släpptes det senaste avsnittet av ForskarFredagpodden - denna gång med forskaren Lena Pareto. Hon samtalar med radioprofilen Morgan Larsson kring livet som forskare, vad som driver henne och om sin forskning kring hur IT-design kan stödja hur vi människor tänker.
Lyssna här

 


Ny bok om AIL
För några år sedan arrangerades en seminarieserie på högskolan som hette Samtal om AIL. Eddy Nehls, som höll i det seminariet, har nu skrivit en bok som är ett slags teoretisk vidareutveckling av grundtanken med seminariet. I boken Samtal om samtal om kultur resoneras kring frågor som på olika sätt berör arbetet med AIL och där diskuteras förutsättningar för vidareutveckling av ett sant arbetsINTEGRERAT lärande.
Till boken

 
 
 
HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
www.hv.se
info@hv.se
 

REDAKTÖR
Eddy Nehls
eddy.nehls@hv.se
070-6022527
 Detta mail skickas med IdRelay