Webbversion | Skicka vidare
Högskolan Väst
Nyheter från Forum för skolutveckling - Högskolan Väst
Forum för skolutveckling är Högskolan Västs regionala utvecklingscentrum (RUC), ett forum för samverkan inom utbildning och forskning och organiserar kompetensutveckling för skolor, kommuner och organisationer i form av uppdragsutbildningar, föreläsningsserier och kompetensutvecklingsdagar.

På gång!

Vårterminen 2017 har varit mycket händelserik för Forum för skolutveckling.
Forum för skolutvecklings sakkunninga råd påbörjade en ny tvåårsperiod och vi hälsar de nya medlemmarna varmt välkomna. Under hösten kommer vi på vår hemsida att presentera medlemmarna och deras arbete.

 

Vi uppdaterar vår hemsida med aktuella utbildningar, kompetensutvecklingssatsningar, spännande öppna föreläsningar och andra nyheter. För att ni lättare ska nås av denna information har vi under våren 2017 kommit igång med nyhetsbrevet och har som plan att det ska komma ut två gånger per termin.

Fortsätt att vara prenumerant och håll dig uppdaterad. 

 

Under våren har många skolhuvudmän hört av sig till oss för att samverka kring olika satsningar och flera uppdrag har startats, vilket vi är mycket glada över. Skolverket har fortsatt att tilldela oss en rad nationella instser, se nedan. 

 

Nu önskar vi er en riktigt fin sommar!

UTBILDNINGAR

Kompetensutveckling för lärare som arbetar med nyanlända.

Högskolan Väst erbjuder flertalet utbildningar för lärare som arbetar med nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska. 

 

 • Nyanlända elevers skolframgång
  Kompetensutveckling för arbetsgrupper som arbetar med nyanlända elever och som tillhör samma huvudman eller skolenhet.

 

 • Studiehandledning på modersmål
  Utveckla din kompetens i att erbjuda flerspråkiga och nyanlända elever studiehandledning av hög och likvärdig kvalitet.

 

 • Det globala klassrummet
  Introduktion till svenska som andraspråk för lärare som undervisar i olika ämnen i skola och vuxenutbildning. Kursen ger orientering och förståelse för hur lärare bättre kan ta sig an den heterogena lärandemiljön där normer och värderingar möts och utvecklas samt ger verktyg att använda i undervisning för att stärka flerspråkiga och nyanlända elevers förutsättningar för lärande.

 

 • Kurser i svenska som andraspråk
  Ges inom ramen för Lärarlyftet

För anmälan och mer information om de olika utbildningarna

Lärarlyftet ll 2017 - Komplettera din behörighet

Ansökan till Lärarlyftet är öppen för sen anmälan.

Läs mer om kursutbud och hur du ansöker.

 
 

Handledning av lärarstudenter

Kursens vänder sig till dig som är eller vill verka som handledare under studenternas verksamhetsförlagda utbildning (VFU).
Kursen går på kvällstid, två träffar på Campus övriga träffar är på distans. 

Läs mer om kursen och hur du ansöker

 
 

APL-utvecklarutbildning för yrkeslärare

Utbildningen omfattar fem utbildningstillfällen (heldagar). Mellan träffarna sker eget arbete i den egna verksamheten. Efter genomförd utbildning får deltagarna ett intyg. Utbildningen är kostnadsfri!

Läs mer om kursen och hur du ansöker

 
 

Förskolekurser i kommunen

Kurserna, som tidigare fanns inom Förskolelyftet, är ortsförlagda och kan på det sättet tydligare kopplas direkt till de lokala behoven.
Kommunala och enskilda huvudmän söker kurserna var för sig eller tillsammans.

 • Dokumentera kvaliteten
 • Leda kvalitetsarbete
 • Utmana och stödja
 • Naturvetenskap och teknik
 • Flerspråkighet

Huvudmän som vill anordna en kurs för sina anställda kontaktar lärosätet för att i samråd komma överens om startdatum, studiefart och antal deltagare för kursen. Kurserna är på 7,5 högskolepoäng.

Kontaktpersoner på Högskolan Väst: Helena Nilsdotter Brown och Pia Östh

Handledarutbildning inom Läslyftet i förskolan

Högskolan Väst kommer att ge utbildning för handledare inom Läslyftet i förskolan.
Läslyftet i förskolan är en kompetensutvecklingsinsats för förskollärare som bygger på kollegialt lärande med stöd av handledare. Insatsen syftar till att ge förskollärare utvecklade möjligheter att utmana och stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling samt ta tillvara barns intresse för texter, bilder och skriftspråk.

Handledarutbildning för förskollärare vars huvudmän beviljats statsbidrag

Läslyftet i förskolan bygger på kollegialt lärande med stöd och inspiration från en handledare. Du som har blivit utsedd av din huvudman att gå handledarutbildningen inom Läslyftet i förskolan erbjuds en utbildning vid ett lärosäte. Utbildningen består av en kombination av föreläsningar, gruppdiskussioner samt praktiska övningar i att handleda. 

För mer information om Läslyftet i förskolan på Skolverkets webbsidor

AKTUELLT

Låna en forskare

Inom ramen för Europaarrangemanget ForskarFredag (https://forskarfredag.se/) i september varje år har Högskolan Väst liksom föregående år beslutat att erbjuda skolor i Trollhättan och Vänersborg, årskurs 3-9, att få besök av en forskare, eller som vi kallar det Låna en forskare.
Det är ett sätt för elever att i unga år få möjlighet att få veta att forskare är helt vanliga människor som har ett spännande jobb. Forskaren kan tala om:
Vad gör en forskare?
Varför blir man forskare?
Vad kan man forska om? · Vad innebär det att forska?
Varför började jag forska?
Hur/varför valde jag mitt ämne?
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?


Start v 39 (25 sept) och fem veckor framåt (v 39-43)
Tidslängd: Cirka 30 minuter + 10 minuter för frågor.
Observera att det är viktigt att lärare och elever som besöks är involverade och förberedda på att de får besök från en forskare på Högskolan Väst. Läraren bör också stanna kvar i klassen under tiden. 

 

Intresseanmälan

Om ni är intresserade att ta emot en forskare i er klass, anmäl intresse i formuläret senast den 18 augusti: https://www.hv.se/forskning/forskarfredag/ 
Respektive lärare anmäler sin klass.Vi försöker i möjligaste mån uppfylla önskemålen i formuläret (tid och forskningsområde) och tar kontakt med aktuell lärare i slutet av augusti för att planera detta i detalj.OBS! "Utlåning" sker i mån av tillgängliga forskare och vi kan inte garantera alla intresserade ett besök.

 

Arbetsmarknadsdagen 4 oktober

Den 4 oktober är det dags för Högskolan Västs andra upplaga av lärarprogrammens Arbetsmarknadsdag: Lärarprofessionen i dag och i morgon.

Det är en del förändringar i år jämfört med förra året; bland nyheterna kan nämnas att vi i år valt att ge miniworkshops/miniseminarier under tematiseringar som korrelerar med pågående kurser – sessioner som vi hoppas att ni, alla våra verksamhetsrepresentanter, hjälper oss att fylla! Detta betyder att studenterna tar del av era insatser som del av pågående campuskurs.
Läs mer om tematiseringarna 

Precis som förra året välkomnas verksamheter att kostnadsfritt presentera sig och sina verksamheter – först till kvarn gäller även i år till följd av utrymmesbegränsning.

Gå in redan i dag och anmäl dig och din verksamhet/kommun till Arbetsmarknadsdagen – på anmälan kan ni registrera er för mässmonter och miniworkshop. 
Sista anmälningsdag: 4 september
Till anmälan

Inom kort kommer ni också kunna vara med och ge förslag på verksamhetsnära forskning inför studenternas examensarbeten.

 

SEMINARIER ÖPPNA FÖR ALLMÄNHETEN

Hållbarhetsdag - Tema Agenda 2030


Boka in 12 oktober redan nu.

Högskolan Västs centrumbildningar bjuder gemensamt in till en dag om hållbarhet.

 

Program presenteras senare. Håll utkik!

Läs mer om Agenda 2030 och Sveriges arbete med att nå de 17 globala målen för hållbar utveckling

 

 

 
 

MIK-dag - Tema Källkritik och sociala medier

Tillsammans med Kultur i Väst och MIK-akademin bjuder Forum för skolutveckling in till en temadag om källkritik och sociala medier.

Den 14 november på Högskolan Väst.

Program presenteras efter sommaren.

Håll utkik!

 
 

LINA

Lärande i och för det nya arbetslivet

Den forskning som bedrivs inom LINA handlar till exempel om kompetens i förändring. Vad händer i det nya arbetslivet idag? Vilka krav ställs på människors kompetens? Vad är det egentligen vi lär oss i arbetslivet?

LINA har öppna seminarier - läs mer

 
 

BUV

Den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön (BUV) vid Högskolan Väst samlar forskning om barns och ungdomars lärande, utveckling, hälsa och livsvillkor såväl i institutionella miljöer som i hemmet och på fritiden.

BUV har öppna seminarier - läs mer

 
 

Forum för skolutvecklings sakkunninga råd

Externa ledamöter:
Daniel Engelin - Rektor, Utbildningsförvaltningen, Trollhättan kommun
Daniel Jonlund - Rektor, Folkuniversitets gymnasium
Lisa Kullgren - Biträdande verksamhetschef, Grundskolekontoret, Uddevalla kommun
Christina Sikström - Rektor, Sandersdalsskolan, Uddevalla
Susann Magnusson - Skolsköterska, ledning, Uddevalla kommun
Anette Nilsson - Rektor/förskolchef, Grästorps kommun
Hans-Joachim Ackerman - Utvecklingsledare, Vänersborgs kommun
Lars Jansson - Utbildningschef, Orust kommun
Maria Hildefors - stf. förbundsdirektör, Kunskapsförbundet
Malin Windestål Rapp - Lärare, Lidköping kommun
Beata Szwoch - Kvalitetschef, Nya skolan

Interna ledmöter
Eva Åhlund Ask - Programansvarig, Förskollärarprogrammet
Kajsa Grönkvist - Programansvarig, Yrkeslärarprogrammet

Forum för skolutvecklings representanter
Helena Korp - Vetenskaplig ledare
Helena Nilsdotter Brown - Föreståndare
Pia Östh - Föreståndare

 

LÄNKAR

Nyheter och aktuellt om Forum för skolutveckling
Läs mer om Högskolan Väst

Du får det här nyhetsbrevet för att du är alumn och/eller partner.

Vill du tipsa någon om detta nyhetsbrev? Klicka här.

HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
www.hv.se
webmaster@hv.se 

KONTAKT
Helena Nilsdotter Brown, 0520-22 37 91, helena.nilsdotter-brown@hv.se
Johanna Larsson, 0520-22 36 14, johanna.larsson.2@hv.se 

Följ oss:

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på LinkedInFölj oss på Instagram