Webbversion | Skicka vidare
Högskolan Väst
Nyheter från Forum för skolutveckling - Högskolan Väst
Forum för skolutveckling genomför både korta och långa utbildningsinsatser för skolor, kommuner, och organisationer.

Nyhetsbrev oktober 2018

 

Du är viktig för oss och vi behöver ditt samtycke!

Du prenumererar idag på Högskolan Västs nyhetsbrev. I enlighet med den nya Dataskyddslags-förordningen (GDPR) som trätt i kraft 25 maj 2018, måste du förnya ditt samtycke för att vi ska kunna fortsätta skicka nyhetsbrev till dig. (Om du gjorde detta redan i samband med nyhetsbrevet i augusti kan du bortse från denna information.)

 

Ja, jag vill fortsätta att prenumerera! Jag samtycker till att Högskolan Väst använder mina personuppgifter för att kunna skicka nyhetsbrev till mig.
Ge ditt samtycke här och förnya din prenumeration >>

Om du inte svarar så tas du bort från detta nyhetsbrevs utskick.

 

Så hanterar Högskolan dina personuppgifter

På vår sida om Dataskyddsförordningen (GDPR) kan du läsa mer om vilka personuppgifter och vilken information vi samlar In, och hur vi hanterar den.

Läs mer om GDPR

Höstterminen i full gång

Högskolan Väst går på högvarv så här mitt i terminen. Kurser, utbildningar och uppdrag är i full gång. Studenter som pluggar för tentor, förbereder sig för seminarier och laddar för att gå ut på VFU fyller våra lokaler. Några sitter i studiehörnorna med ljuddämpande väggar, några har hittat till biblioteket eller jobbar ihop i ett grupprum. Det är liv och rörelse i varje vrå. Samtidigt varvar naturen utanför dörren ned med en sista färgexplosion innan vintern kommer. Nedan kan du läsa mer om aktiviteter på och runt Högskolan Väst i regionen.

Foto: Johanna Bryngelsson Brusing

HÄNT PÅ HÖGSKOLAN VÄST

Lärarprogrammens professionsdag

Onsdagen den 3 oktober var det för tredje året i rad Lärarprogrammens professionsdag. Studenter på våra lärarprogram möttes denna dag av ett varierat och spännande program. Dagen inleddes med att nya studenter fick information och tips om VFU, verksamhetsförlagd utbildning, av mer erfarna studenter. De studenter som närmar sig examen fick veta mer om vad ett examensarbete är och vad som är viktigt under arbetet med detta. Sedan fick studenterna möta olika verksamheter i Albertsstråket. Förutom förskolor, fritids och skolor kunde studenterna träffa fackförbund, Fältenheten och Specialpedagogiska myndigheten i våra korridorer. Därefter erbjöds ett smörgåsbord med seminarier om utbildning och undervisning som våra samverkansparter inom VFU stod för. Det handlade bland annat om att åka ut i Europa med elever i grundskolan, hur man kan träna förmågor som behövs inför fortsatta studier med elever på gymnasiet och hur man kan arbeta med den viktiga rasten.

 

Lärarstudenter berättar om erfarenheter från VFU.

Dagen avslutades med en föreläsning med tema digitalisering ur två perspektiv. Maria Spante, forskare vid Högskolan Väst, och Tua Wigforss, lärare på Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn, talade om När ska vad digitaliseras och när ska man låta bli? samt Vad händer i klassrummet när elever använder mobilen mot eller med lärarens vilja.

Se högskolans film om professionsdagen!

Tua och Maria belyser digitalisering i skolan

PÅ GÅNG

VFU-dag

Vi är många som arbetar med och bidrar till att utbilda förskolelärare, fritidspedagoger och lärare till våra barn och ungdomar i förskolor och skolor. En del av detta arbete sker genom VFU. Att få möjlighet att under sin utbildning i lagom takt växa in i sin yrkesroll och få tid att testa sina teoretiska kunskaper under god handledning ute i verksamheterna är av stor betydelse för våra studenter.

Att få detta kugghjul att snurra, med så många inblandade, innebär både möjligheter och utmaningar. Den 31 oktober arrangerar Högskolan Väst en särskild VFU-dag för alla de som på olika sätt bidrar och är en kugge i hjulet. Dagen är tänkt både som en inspirationsdag och en dag för samverkan och erfarenhetsutbyte. Förmiddagen är gemensam där vi tar del av goda exempel från våra verksamheter. På eftermiddagen samlas handledare, samordnare och andra aktörer i mindre grupper för samtal och diskussioner runt aktuella frågor.

Högskolan kommer också att informera om nuläget angående VFU-placeringar, som bland annat innebär att studenterna i viss mån kommer att placeras två och två. Möjligheterna för våra verksamheter att önska riktade examensarbeten utifrån behov kommer också att lyftas.

Läs mer om VFU-dagens program här >>

Anmälan till VFU-dagen är fortfarande öppen och ni anmäler er via denna länk.

Stort utbud av kurser och utbildningar

Nu närmar sig den 15 oktober då det är sista ansökningsdag för ett flertal av de kurser som startar våren 19. Vi erbjuder ett brett utbud och det är bara att klicka sig vidare för att få veta mer om innehåll, upplägg, krav på behörighet och studieomfattning.

Globala klassrummet – en kurs som vänder sig till lärare som vill utveckla sin kompetens för att undervisa i det flerspråkiga klassrummet. Kursen ges på distans, men kan även förläggas till huvudmannens hemkommun om så önskas. Att få utbildningen på hemmaplan kan skapa många goda effekter för en enskild skola eller en huvudman. Låter detta intressant? Hör i så fall av er till Marie Påsse.

Även i vår kommer Högskolan Väst ge kurser i svenska som andraspråk inom ramen för Lärarlyftet. För dessa utbildningar kan huvudmannen ansöka om statsbidrag för personal som väljer att läsa.

Inom ramen för förskola finns ett flertal kurser som ges på uppdrag av Skolverket tillgängliga via Högskolan Väst. Dokumentera kvaliteten, Flerspråkighet och Naturvetenskap och teknik är några. Läs mer här!

Du som är handledare för VFU-student eller har pedagoger som tar emot våra lärarstudenter vet väl om att vi har en handledarutbildning. Vårens utbildning startar v 4 och anmälan är öppen! Även denna utbildning kan förutom på halvdistans ges ortsförlagd. Detta görs i höst tillsammans med Uddevalla kommuns grundskolor samt i Värnamo. Då kommer vi som högskola ut till er och föreläser, håller workshops och seminarier med era handledare. Det innebär at ni på hemmaplan kan organisera grupper på ett för er funktionellt sätt för att öka kvaliteten än mer.

I Värnamo ges en ortsförlagd handledarutbildning under vårterminen 2019

LÄNKAR

Nyheter och aktuellt om Forum för skolutveckling
Läs mer om Högskolan Väst

Du får det här nyhetsbrevet för att du är alumn och/eller partner.

Vill du tipsa någon om detta nyhetsbrev? Klicka här.

HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
www.hv.se
webmaster@hv.se 

KONTAKT
Marie Påsse, 0520-22 38 25,
marie.passe@hv.se 

Följ oss:

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på LinkedInFölj oss på Instagram