Webbversion | Skicka vidare
Högskolan Väst
Nyheter från LINA

Maj 2017

Ännu ett läsår kan snart läggas till handlingarna. Under 2017 har det hänt en hel del på AIL-fronten, vilket innehållet i nyhetsbrevet illustrerar. Det finns en massa annat som ser lovande ut och som vi hoppas ska bära frukt framöver, men det är för tidigt att tala om än. Nu behöver alla vila och återhämta sig. Vägen till kunskap är aldrig rak och den går heller inte att styra. Just därför är samverkan över gränser och mellan människor och organisationer så viktigt. Arbetsintegrerat lärande är inte business as usual inom akademin - AIL är ett helt nytt sätt att se på kunskap och kunskapsproduktion - vilket vi på Högskolan Väst är stolta över att ha regeringens uppdrag att utveckla vidare.

GLAD SOMMAR!

DIGITALISERING - ett av LINAs starka forskningsområden

"Digitalisering ska tillföra ett mervärde och en nytta"

Digitaliseringen leder till nya utmaningar och möjligheter för lärande i arbetet. Villkoren förändras också ständigt genom ny teknik och det skapar behov av kompetensutveckling och nya verksamheter genom digitala innovationer.

I intervjun ovan möter du Annska Sigridur Islind, doktorand i informatik på Högskolan Väst, en av de aktiva i projekt DigitaL som berättar lite mer om syftet med projektet och vad som händer just nu.

Om projekt DigitaL

Digitalt gränslös dag med fokus på kompetens

– När vi utbildar för morgondagens behov gäller det att veta vad som efterfrågas. Systemen måste kunna anpassas till snabb förändring, konstaterar Thomas Winman som forskar om bland annat lärande på Högskolan Väst.

Thomas Winman var en av föredragshållarna på ”Digitalt gränslöst” den 24 april – en halvdag om hur digitalisering påverkar företag och organisationer. Läs hela nyheten

Om e-lärande på arbetsplatser

Att skapa tid för att fylla på med nya kunskaper samtidigt som man arbetar kan vara en svår ekvation. Christian Östlund har forskat om hur man designar IT-system för att lyckas med arbetsintegrerat lärande. Grattis Christian!
Läs hela nyheten

 
 

Digitaldag för lärare

En Digitaldag för lärare hölls under april månad i samarrangemang med Länsförsäkringar Älvsborg. Lärare från Trollhättans kommun, från förskola till åk 9 fanns på plats för att inspireras och för att ta del av ny forskning inom digitalisering. 

 

- Vi vill stärka samarbetet med skolorna i vår omgivning. Sådana här dagar är till för att att dela med oss av forskning, diskutera och få nya uppslag på samarbetet och önskad utveckling från professionen. Vi hoppas på gemensamma forskningsprojekt där vi tillsammans med lärare kan genomföra utvecklingsprojekt och forskning. Vi ser skolorna i området som en långsiktig och viktig AIL-partner i intressanta och viktiga forskningsfrågor, säger Lars Svensson, verksamhetsledare för LINA.

LINA delaktiga i stor internationell forskningskonferens

20-årsjubilerande Uddevalla Symposium arrangeras denna gång i Trollhättan på Högskolan Väst 15-17 juni. Fokus är som alltid regional utveckling och entreprenörskap. Denna gång finns också ett särskilt AIL-spår som LINA ansvarar för: Work Integrated Learning in a Digital Society (LINA)

Om AIL-spåret och andra "Special sessions"

Om Uddevalla Symposium

Unik samverkansforskning tillsammans med hemtjänstpersonal

Under ett lunchseminarium i våras på Högskolan Väst var temat interaktiv forskning, eller samverkansforskning som det också kan kallas. Utmärkande för denna typ av forskning är att många aktörer kan vara engagerade exempelvis brukare, och att det sker en gemensam lärandeprocess.

Universitetslektorerna Margaretha Herrman och Lena Nilsson belyste ett LINA-finansierat exempel av interaktiv forskning, nämligen utveckling av hemtjänsten i centrala Trollhättan.

-I Trollhättans stad har man infört ett värdegrundsarbete och utbildar all personal som arbetar inom hemtjänsten. Man ville veta om utbildningsinsatsen fått genomslag, om den bidragit till kunskaper som håller över tid. Samtidigt blev det en granskning av egna verksamheten, berättar Margaretha Herrman.

Hemtjänstpersonalen har deltagit som medforskare och det är de som har genomfört intervjuerna med de 19 brukarna och allt arbete runt omkring, som exempelvis analys och rapportskrivning.

Margaretha och Lena har följt personalgruppen under drygt två års tid, och de har varit ett stöd till personalen i arbetet med bland annat metodarbetet och att sätta ord på, att ”vetenskapliggöra”, vad personalen ger uttryck för när de beskriver sitt arbete och händelser i praktiken.

-Det fanns en stor tveksamhet bland personalen till en början, tilliten och självförtroendet har kommit efterhand. Personalen är stolt över att det blev en fin rapport, berättar de båda lektorerna – som nu fått en förfrågan att skriva en forskningsartikel om arbetet.

Resultatet av den interaktiva forskningen är rapporten: ”Äldreomsorgens nationella värdegrund. Reflektioner över äldre brukares nöjdhet och hemtjänstens villkor”.

Välfärdsverkstaden - om mötet med nyanlända

Under våren 2017 har verksamheten inom ramen för Välfärdsverkstaden tagit ny fart. Upprinnelsen till föreläsningsserien var att personalen som arbetar med nyanlända upplevde att man saknade kunskap om kultur och kulturmöten, vilket försvårar integrationsarbetet. Vårens tre föreläsningar summeras. Läs hela nyheten

 
 

Ny bok

En av de verksamma forskarna i LINA har nyligen utkommit med en ny bok - Studie av förändring, i rörelse av Eddy Nehls (också redaktör för detta nyhetsbrev). Boken är författarens sätt att beskriva kulturvetenskap och hans förslag på hur man kan studera förutsättningar för förändring utan att låsa fast och bestämma något som per definition måste vara öppet. 

Till boken

Internationellt besök

Kollegor vid Waterloo University i Kanada, Maureen Drysdale & Margaret McBeath presenterade vid ett besök på högskolan resultat från en rykande färsk studie kring känsla av sammanhang, social media och kamratstöd.

Studien visade att studenter som läser i AIL- program löper en högre risk att drabbas av en lägre känsla av sammanhang och därmed bli mer sårbara för psykisk instabilitet. Tidigare och samtida forskning visar att socialt stöd och kamratstöd kan förbättra det psykologiska välbefinnandet och hjälpa studenter i övergången mellan akademi och yrkesliv.

Högskolan Väst genom Kristina Johansson kommer under våren 2017 samla in data från Högskolan Västs studenter.

 
 
LÄNKAR

Läs mer om forskningsmiljön LINA

Du får det här nyhetsbrevet för att du är med i vår e-postlista.

Vill du tipsa någon om detta nyhetsbrev? Klicka här.

HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
www.hv.se
webmaster@hv.se 

REDAKTÖR
Eddy Nehls
eddy.nehls@hv.se
070-6022527

Följ oss:

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på LinkedInFölj oss på Instagram