Webbversion | Skicka vidare
Högskolan Väst
Nyheter från Forum för skolutveckling - Högskolan Väst
Forum för skolutveckling är Högskolan Västs regionala utvecklingscentrum (RUC), ett forum för samverkan inom utbildning och forskning och organiserar kompetensutveckling för skolor, kommuner och organisationer i form av uppdragsutbildningar, föreläsningsserier och kompetensutvecklingsdagar.

På gång!

Som vanligt är det mycket på gång inom Forum för skolutveckling. Forumrådet har haft två träffar med delvis nya deltagare. Nätverket för samordnare inom Skolverkets uppdrag att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever har fortsatt att träffas under ledning av Forum för skolutveckling. I nätverket deltar samordnare från följande kommunala skolhuvudmän: Vänersborg, Uddevalla, Trollhättan, Tanum, Strömstad, Sotenäs, Orust, Munkedal, Mellerud, Lysekil, Lidköping, Kunskapsförbundet, Färgelanda och Dals Ed.

 

Vi vill gärna slå ett slag för en ny utbildning "Kommunikation i förskolan med dockan som hjälpmedel". Se under "Utbildningar"!

 

Med önskan om en god jul och ett gott nytt år!

UTBILDNINGAR

Kompetensutveckling 2018

Högskolan Väst erbjuder ett antal kurser för lärare. Här är ett urval av aktuella kurser för våren 2018 med sen antagning.

 • Kommunikation i förskolan med dockan som hjälpmedel, KFD100

  Kursen handlar om dockan som ett mångsidigt hjälpmedel i förskolans och förskoleklassens arbete med barns språk-och kommunikationsutveckling. En docka är ett föremål som i sin form kan representera varierande innehåll och genom sitt agerande framkalla barnens tankar, känslor och viljan att tala, samtala, samspela och skapa.

  I kursen tillverkas och används tre typer av dockor – tråddockan, stavdockan och handdockan med respektive speltekniker. Kursen behandlar de grundläggande spelformerna monolog, dialog och dans samt dockans möjligheter att som redskap stimulera barns kommunicerande och lärande.

  Läs mer här!

 • SSA120 Svenska som andraspråk för lärare, grundnivå (1-30hp)

  Kursen i Svenska som andraspråk för lärare vänder sig till dig som redan arbetar inom skola och utbildning och upplever ett behov av att lära dig mer om svenska som andraspråk. Målet med kursen är att du utifrån vetenskapligt och didaktiskt perspektiv ska utveckla ämneskunskaper i svenska som andraspråk för undervisning inom skola och utbildning. I kursen behandlas aktuell forskning som är relevant för läraruppdraget och din undervisningsvardag knyts till kursens olika moment.

  Kursen innehåller sex delkurser om vardera 5 hp, där följande kurser ingår:

  - Migrationsprocesser, nyanlända och flerspråkighet
  - Språkstruktur och det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv
  - Andraspråksutveckling och lärande
  - Litteracitetsutveckling
  - Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
  - Utvärdering och bedömning

  Läs mer här!

Handledning av lärarstudenter

Kursens vänder sig till dig som är eller vill verka som handledare under studenternas verksamhetsförlagda utbildning (VFU).
Kursen går på kvällstid, två träffar på Campus övriga träffar är på distans. 

Läs mer om kursen och hur du ansöker

 
 

APL-utvecklarutbildning för yrkeslärare

Utbildningen omfattar fem utbildningstillfällen (heldagar). Mellan träffarna sker eget arbete i den egna verksamheten. Efter genomförd utbildning får deltagarna ett intyg. Utbildningen är kostnadsfri!

Läs mer om kursen och hur du ansöker

 
 

Lärarlyftet

Kurserna är uppdragsutbildningar inom ramen för Lärarlyftet på uppdrag av Skolverket som endast kan sökas av lärare som har huvudmannens godkännande. Läs mer här!

Förskolekurser i kommunen

Kurserna, som tidigare fanns inom Förskolelyftet, är ortsförlagda och kan på det sättet tydligare kopplas direkt till de lokala behoven.
Kommunala och enskilda huvudmän söker kurserna var för sig eller tillsammans.

 • Dokumentera kvaliteten

 • Leda kvalitetsarbete

 • Utmana och stödja

 • Naturvetenskap och teknik

 • Flerspråkighet

Huvudmän som vill anordna en kurs för sina anställda kontaktar lärosätet för att i samråd komma överens om startdatum, studiefart och antal deltagare för kursen. Kurserna är på 7,5 högskolepoäng.

Kontaktpersoner på Högskolan Väst: Helena Nilsdotter Brown

AKTUELLT

 

 

 

 
 

MIK-dag

Art is the container for free thinking – det är temat för årets stora heldagskonferens om medie- och informationskunnighet, MIK-dagen.

Den 30 januari 2018, Biograf Bergakungen, Göteborg

Läs mer om programmet här!

MIK-dagen är en heldagskonferens om medie- och informationskunnighet som arrangeras av Kultur i Väst.

 
 
INFORMATION OM FORUM FÖR SKOLUTVECKLING

Forumrådet

Till Forum för skolutveckling hör ett sakkunningt råd.

Rådet är sammansatt utifrån att det ska inkludera olika verksamheter/skolformer, organisationsnivåer/funktioner, kompetens och erfarenher, kommuner och huvudmän.

En presentation av forumrådet finns här!

LÄNKAR

Nyheter och aktuellt om Forum för skolutveckling
Läs mer om Högskolan Väst

Du får det här nyhetsbrevet för att du är alumn och/eller partner.

Vill du tipsa någon om detta nyhetsbrev? Klicka här.

HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
www.hv.se
webmaster@hv.se 

KONTAKT
Helena Nilsdotter Brown, 0520-22 37 91, helena.nilsdotter-brown@hv.se

Följ oss:

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på LinkedInFölj oss på Instagram