Webbversion | Skicka vidare
Högskolan Väst
Nyheter från BUV
SEMINARIER VÅREN 2018

Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön på Högskolan Väst bjuder in till seminarier våren 2018! Seminarierna hålls på Högskolan Väst. Deltagande är gratis.

 

VÄLKOMMEN!

Vardagsliv och skolgång för barn och ungdomar i det svenska asylmottagandet

Seminariet inleds med en beskrivning av det svenska asylmottagandet och den oförutsägbarhet som präglar utfallet av asylprövningen. Därefter följer en presentation av hur skolan enligt forskning utgör en central arena för asylsökande barn och ungdomar. Frågor som kommer att lyftas utifrån forskningen är vilken roll skolan har för asylsökande barn och familjer, vilka utmaningar som finns i mottagandet samt olika aspekter av lärares arbete med elever som är asylsökande. Därefter samtalar vi om hur barns skolgång och framtidsutsikter villkoras på olika sätt under asylprocessen.

 

Forskare: Malin Svensson

När: 18 januari kl. 13-15
Lokal:
 H310, Högskolan Väst
Anmälan: senast den 15 januari till claudia.preisig@hv.se

Alla är välkomna!

Unga vuxna män och sexuell hälsa

Emerging adulthood är en utvecklingsperiod som för flertalet unga innebär ett relationssökande med fler sexuella kontakter i jämförelse med andra perioder i livet. Att utforska relationer och sexualitet som ung vuxen innan en stadigvarande relation etableras är ett nytt socialt mönster (Arnett, 2016). Sexuell hälsa och relationer är ett område där kvinnor traditionellt tagit ett större ansvar. Studier visar att skälen till att unga män i mindre utsträckning väljer att söka hjälp vid behov handlar om ett socialt ideal, där män förväntas vara tysta om svårigheter som handlar om känslomässiga och/eller sexuella problem (Tyler & Williams, 2013). Något som också kan vara förklaringen till att forskning inom området blivit mer begränsad. I seminariet presenteras pågående studier om unga mäns sexuella hälsa, med fokus på relationen mellan sexuella svårigheter, erfarenheter av sexuell utsatthet och emotionellt välbefinnande.

 

Doktorand: Bo Helsing
När: 5 feb, kl. 10-11.30
Lokal: Humboldt (E433), Högskolan Väst
Anmälan: senast den 31 januari till claudia.preisig@hv.se

 

Doktorandseminarium - Enbart personal vid Högskolan Väst är välkomna!

Föreläsning Nationalism och sociala relationer – familjen och nätverket

Helen Lööw, docent i historia, föreläser om högerextremism, sociala relationer och nätverk. Trollhättans stad, Samordnare mot våldsbejakande extremism och den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön (BUV) bjuder in till en gratis föreläsning på ovanstående högst aktuella temat.

 

Dagen riktar sig till alla som i sitt yrke kan möta denna problematik t.ex. personer som jobbar inom skola, socialtjänst, polismyndigheten, hälso-sjukvården med flera. Men även intresserade personer i allmänhet är mycket välkomna.

 

Föreläsningen kommer bland annat ta upp våldspreventiva arbetet och spridning av exempelvis rasistisk propaganda samt attityder till demokratin bland skolelever. Samt reflektion och problematisering kring förövarna bland annat med fokus på genus, socioekonomisk bakgrund, familjen och nätverken.

 

Medverkande:

Heléne Lööw, docent i historia och har varit överintendent och chef för Forum för levande historia. Nu forskar hon uteslutande på nazistiska och nationalistiska rörelser.

När: 27 februari kl. 13-15
Lokal: F105, Högskolan Väst
Anmälan: Hittar man här.

 

Alla är välkomna!

Föräldraresursen

FöräldraResursen är ett föräldrastöd i Uddevalla kommun som under två år följdes av två forskare. Syftet med studien var att undersöka implementeringen av det nya föräldrastödet. Resultaten visar att uppstarten av föräldrastödet kantades av problem, men att man överkom dem med tiden. De svårigheter som bland annat framkom var när olika verksamheter, i detta fall Socialtjänst och elevhälsan i skolan, ska samverka så kommer de yrkesverksamma in i samarbetet med olika förutsättningar och föreställningar. Trots de yrkesverksammas bild av en trög uppstart så visade intervjuerna med föräldrar som fått stöd att de var nöjda med FöräldraResursen arbete. Föräldrarna tyckte till exempel att den flexibilitet som fanns i stödet var ett stort plus då man vill ha hjälp omgående när man känner att föräldraskapet blir svårt.

 

OBS vi bjuder på smörgåslunch!

 

Forskare: Sevtap Gurdal

När: 08 mars, kl. 11.45-13
Lokal:
Padua (I424), Högskolan Väst
Anmälan:
senast den 5 mars till claudia.preisig@hv.se. Ange i anmälan om du vill ha någon form av specialkost.

 

Alla är välkomna!

Unga med intellektuell funktionsnedsättning och sociala medier

Mer information meddelas senare.

Doktorand: Åsa Borgström
När: 12 april, kl. 10-11.30
Lokal: Padua (I424), Högskolan Väst
Anmälan: senast den 9 april till claudia.preisig@hv.se

 

Doktorandseminarium - Enbart personal vid Högskolan Väst är välkomna!

Barnkultur

Mer information meddelas senare.

Forskare: Ylva Ågren

När: 15 maj, kl. 13-15

Lokal: Padua (I424), Högskolan Väst

Anmälan: senast den 10 maj till claudia.preisig@hv.se

 

Alla är välkomna!

LÄNKAR

Läs mer om högskolans barn- och ungdomsvetenskapliga forskning
Läs mer om barn - och ungdomsvetenskapligt magisterprogram, 60 hp
Läs mer om högskolan
Läs mer om högskolans forskning

Du får det här nyhetsbrevet för att du är med i vår e-postlista.

Vill du tipsa någon om detta nyhetsbrev? Klicka här.

HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
www.hv.se
webmaster@hv.se 

REDAKTÖR
Emma Sorbring
emma.sorbring@hv.se
0520-22 37 12

Följ oss:

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på LinkedInFölj oss på Instagram