Webbversion | Skicka vidare
Högskolan Väst
Nyheter från Högskolan Väst

JANUARI 2018

UTBILDNING

 

Höjt anslag ger möjlighet till nya utbildningar

I regeringens budgetproposition för 2018 tilldelades Högskolan Väst ytterligare anslagsmedel med cirka 30 miljoner, fördelat ungefär hälften på utbildning och hälften på forskning. Det innebär att flera nya utbildningar kommer kunna erbjudas från hösten 2018. Dessutom kunde man redan med start nu i januari erbjuda några längre kurspaket och ett antal kurser.

 

Läs hela nyheten

Sjuksköterskor vässar sin kompetens på arbetstid

38 sjuksköterskor inom ortopedi och kirurgi började på en ny uppdragsutbildning på Högskolan Väst i förra veckan. NU-sjukvården och andra sjukhus i Västra Götalandsregionen vill underlätta för sjuksköterskorna att vidareutbilda sig och erbjuder studier under betald arbetstid.

 

Läs hela nyheten

 
 
FORSKNING

Mindre företag i fokus för ny forskning inom additiv tillverkning

Digitalisering och additiv tillverkning pekas ut som exempel på strategiskt identifierade områden för att regionens företag skall kunna bibehålla och öka sin konkurrenskraft gentemot låglöneländer. Högskolan Väst vill nu utveckla samverkan med, och spridning av forskningsresultat till mindre företag. 

 

Läs hela nyheten

 
 

Minskar svinnet med additiv tillverkning

 

Andreas Segerstarks forskning visar helt nya möjligheter att producera motorkomponenter effektivare med additiv tillverkning med pulver (LMPD). Produktionen blir mer flexibel samtidigt som svinnet av dyra superlegeringar kan minskas med upp till 90 procent.

 

Läs hela nyheten

 
 

Han är ny programchef för KK-miljön Primus

 

Högskolan Väst har sökt en programchef för den nya strategiska forskningsmiljön inom produktionsteknik och arbetsintegrerat lärande (AIL), Primus. Det är nu klart att Lennart Malmsköld tar på sig ledartröjan för Primus.

 

Läs hela nyheten

 
 

Industridoktorander knyter internationella kontakter

USA, Tyskland, England och Kanada. Fyra doktorander åkte till fyra olika länder för att bedriva forskning. Under året har Amir Parsian, Ana Bonilla, Satyapal Mahade och Vahid Hosseini, alla doktorander på Högskolan Väst, varit i olika delar av världen för att bedriva forskning hos välkända universitet.

 

Läs hela nyheten

 
 
HÅLLBART CAMPUS

Publika laddplatser för elbilar på campus

Vid Högskolan Väst finns nu 20 platser där studenter, personal och allmänheten kan ladda sina el- eller hybridbilar. Trollhättans totalt ca 90 laddplatser innebär att vi är en av Sveriges mest laddplatstäta städer. Platserna vid högskolan är ett samarbete mellan Högskolan Väst, Kraftstaden fastigheter, Trollhättans stad och Trollhättan Energi.

 

Läs hela nyheten

 
 
ÖPPNA ARRANGEMANG

1 feb: Utbildningsmässan Utbildning Väst

Högskolan Väst arrangerar årligen en utbildningsmässa där gymnasieelever och andra intresserade i regionen bjuds in för att träffa olika högskolor, universitet och organisationer. Under mässan kan du lyssna på spännande föreläsningar och informationspass samt att det finns ett antal aktiviteter du kan prova på.

 

Mer information

7 feb: Fika med forskare:
Ny fästingburen infektion som kan ge blodproppar

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har upptäckt en helt ny fästingburen infektionssjukdom. Sedan upptäckten har ett 50-tal fall beskrivits i världen – drygt en tredjedel av dem i Sverige. Möt Christine Wennerås, professor, specialistläkare och forskare vid Göteborgs universitet.

Arrangemanget sker tillsammans med Folkuniversitetet och Bohusläns Museum.

Mer information och anmälan

12 feb: Fika med forskare:
Demokratin och Trumpismen – hur förhåller vi oss som individer och organisationer?

Akademisk frihet är att fritt forska och publicera objektiva resultat. En viktig kraft för demokrati och mot framväxande populism där förenklade fakta och ibland t o m fejkade fakta har blivit allt vanligare. Men om populismen vinner nationellt inflytande – hur självständig kan akademin då vara? Möt Fredrik Sjögren, filosofie doktor i statsvetenskap och universitetslektor, Högskolan Väst.

Arrangemanget sker tillsammans med Folkuniversitetet. 

Mer information och anmälan

27 feb: Nationalism och sociala relationer 

Helen Lööw, docent i historia, föreläser om högerextremism, sociala relationer och nätverk. Hon forskar idag uteslutande på nazistiska och nationalistiska rörelser. Föreläsningen kommer bland annat ta upp våldspreventiva arbetet och spridning av exempelvis rasistisk propaganda samt attityder till demokratin bland skolelever.

 

Dagen riktar sig till alla som i sitt yrke kan möta denna problematik t.ex. personer som jobbar inom skola, socialtjänst, polismyndigheten, hälso-sjukvården med flera. Men även intresserade personer i allmänhet är mycket välkomna.

 

Arrangemanget sker i samverkan mellan Trollhättans stad, Samordnare mot våldsbejakande extremism och den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön (BUV) vid Högskolan Väst.

Mer information och anmälan

LÄNKAR

Läs alla nyheter
Läs mer om högskolan
Läs mer om högskolans forskning
Hitta en forskare
Sök bland högskolans kurser och program
Samverka med oss

Du får det här nyhetsbrevet för att du är med i vår e-postlista.

Vill du tipsa någon om detta nyhetsbrev? Klicka här.

HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
www.hv.se
webmaster@hv.se 

REDAKTÖR
Anna Hallberg
anna.hallberg@hv.se
0520-22 31 52

Följ oss:

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på LinkedInFölj oss på Instagram