Webbversion | Skicka vidare
Högskolan Väst
Nyheter från Forum för skolutveckling - Högskolan Väst
Forum för skolutveckling är Högskolan Västs regionala utvecklingscentrum (RUC), ett forum för samverkan inom utbildning och forskning, som organiserar kompetensutveckling för skolor, kommuner och organisationer i form av uppdragsutbildningar, föreläsningsserier och kompetensutvecklingsdagar.

Klagosång till denna kalla och torra vår

Mars har verkligen visat att vintern är på riktigt, även här på lite mer sydliga breddgrader. Till och med här i trakten har skid- och skridskoåkning hunnits med när dagarna blivit längre och solen visat sig.

På Högskolan arbetar vi på! Studenterna är mitt i sina kurser och många har en ganska tung period av tentor framför sig. Samtidigt har antagningen för höstens kurser och utbildningar öppnat. Vi ser redan nu att flera av dem är populära och planering inför hösten är i full gång.

Några nya namn på Forum för Skolutveckling

Nu finns två nya medarbetare på Forum för Skolutveckling, Jenny Edlund och Marie Påsse, som ni kommer att möta i olika forumsammanhang.

 

 
 
UTBILDNINGAR

APL - en utmaning för skola och arbetsliv

30 Nationella APL-utvecklare har påbörjat sin utbildning som syftar till att utveckla djupare kunskap och få fler metoder som gör att APL lättare kuggar in i yrkesprogrammens alla utbildningar. Denna utbildning som Högskolan Väst genomför på uppdrag av Skolverket spänner över lagstiftning, arbetsmiljö, bedömning samt kartläggning och uppföljning. Den omfattar 5 heldagar och är denna gång förlagd i Karlstad. Allt för att skolorna, på både gymnasie- och vuxennivå, tillsammans med branschen ska kunna utbilda kompetenta medarbetare för framtiden.

Till hösten kan du hålla ögonen öppna igen – då får du som arbetar med elever som har arbetsplatsförlagt lärande som en del i sin utbildning chans igen. Så håll glasögonen putsade!

Livliga samtal kring arbetsplatsförlagt lärande

 
 
 
 

Grundläggande litteracitet för lärare i svenska samt speciallärare

Munkedals kommun genomför tillsammans med Högskolan Väst en uppdragsutbildning som syftar till att ge deltagarna en orientering i grundläggande läs- och skrivinlärning för andraspråkselever. Under kursens gång förs resonemang kring migrationsprocesser, nyanlända och attityder till flerspråkighet. Kursen ger deltagarna verktyg för att utveckla ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt att använda elevernas modersmål som en resurs i undervisningen. Hur digitala verktyg kan användas i samband med litteracitetsutvecklingen diskuteras också. Kursen ges på åttondelsfart med träffar både på Högskolan Väst och i Dingle.

Några framåtblickar

För dig som är huvudman

 • Dialog om en ny Arbetsintegrerad lärarutbildning!
  Välkommen till Högskolan Väst den 9 maj för ett första möte kring denna viktiga fråga gällande kompetensförsörjning.

 • Professions- och arbetsmarknadsdagen – ett möte med framtiden!
  Ta chans att lära av andra och bidra med goda exempel från er verksamhet under en dag som har lärande i fokus. Fånga morgondagens lärare i våra korridorer och ge dig själv möjlighet att lyssna till vad som är viktigt för dem. Vi ses här på Högskolan Väst den 3 oktober!

   

För dig som är vfu-handledare, samordnare eller rektor

 • VFU-dagen – en kompetensinjektion för dig som arbetar med morgondagens kollegor
  Som vanligt kommer vi bjuda på spännande föreläsningar, möjlighet till nätverkande och självklart kommer ni ta del av några av våra studenters tankar om VFU. Plats och dag: Högskolan Väst den 31 oktober.

 

För dig som är pedagog eller rektor

 • Nya möjligheter till Skolverkets uppdragsutbildning Lärarlyftet från våren 2019 här på Högskolan Väst.

 

Handledning av lärarstudenter

Vårens kurs är i full gång och anmälan till höstens omgång är nu öppen. Högskolans handledarutbildning är efterfrågad. Till hösten kommer kursen att genomföras både som en till största delen nätbaserad kurs och som uppdragsutbildning i såväl Uddevalla som Värnamo kommuns grundskolor. I samverkan med Uddevalla och Värnamo arbetar vi fram utbildningen och anpassar den efter huvudmannens önskemål att högskolan finns på plats som ett led i att utveckla det kollegiala lärandet.

Mer information och anmälan hittar du här.

 

Annat på gång

Programmeringskurser

Fristående kurs Digitalisering

Fristående kurs Fritidshemmen

LÄNKAR

Nyheter och aktuellt om Forum för skolutveckling
Läs mer om Högskolan Väst

Du får det här nyhetsbrevet för att du är alumn och/eller partner.

Vill du tipsa någon om detta nyhetsbrev? Klicka här.

HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
www.hv.se
webmaster@hv.se 

KONTAKT
Marie Påsse, 0520-22 38 25, marie.passe@hv.se

Följ oss:

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på LinkedInFölj oss på Instagram