Webbversion | Skicka vidare
Högskolan Väst
Nyheter från LINA
FEBRUARI 2018

Viktig forskning till nytta för samhället i två nya avhandlingar

Verktyg för skolan att utveckla undervisningen med digital teknik

 

Grundskolan har länge haft krav på sig att utveckla sin undervisning med hjälp av digital teknik. Trots det känner sig många lärare dåligt rustade inför digitaliseringen. Sara Willermark har studerat vad som krävs för att utveckla användningen av digital teknik i skolan. I hennes doktorsavhandling finns bland annat konkreta tips till skolledare och politiker.
Läs hela nyheten

 
 

Möjligheterna med samproducerad kompetensutveckling

 

 

Ökad digitalisering, automatisering och robotisering. Svensk tillverkningsindustri står inför flera utmaningar som kräver ny kompetens på bred front.– Att lyckas med kompetensutvecklingen är avgörande för industrins framtid. 

- Jag har fördjupat mig i vad det innebär att samproducera kunskap i ProdEx-projektet där industrin och Högskolan Väst lär av varandra genom industrianpassade högskolekurser, berättar Monika Hattinger som presenterade sin doktorsavhandling den 16 februari vid Högskolan Väst.
Läs hela nyheten

 
 

Nedan hittar du programmet för vårens seminarier, aktiviteter och konferenser!

Seminarierna hålls på Högskolan Väst och är öppna för alla intresserade. Deltagande är gratis.

Varmt välkommen att delta!

Disputation: Lars-Olof Johansson

Lars-Olof Johansson, doktorand inom ämnet informatik med inriktning mot AIL vid Högskolan Väst, presenterar och försvarar sin avhandling med titeln "Engaged in Digital Service Innovation". Öppet för alla!

 • Datum: 1 mars
 • Tid: 10.15-12.15
 • Plats: Högskolan Väst
 • Lokal: Entré AIL (bottenplan i D-huset)

Mer information

Välfärdsverkstaden: Kunskap och integration växer fram mellan människor

Det finns en föreställning i samhället om att all viktig kunskap kommer utifrån eller uppifrån, och akademin upplevs av många som en stängd och isolerad värld. Det är olyckligt att det blivit så, men under det här tillfället är ambitionen att bryta med den föreställningen och med hjälp av dialog bygga något nytt och konstruktivt i mötet mellan akademisk, forskningsbaserad kunskap och praktiska erfarenheter av arbetet med integration och samhällsbyggande i Trollhättan. Detta seminarium leds av Eddy Nehls, docent Högskolan Väst.

Anmälan till eddy.nehls@hv.se senast 5 mars 2018:
Föreläsningen vänder sig i första hand till personal i Trollhättans Stad.

 • Datum: 6 mars
 • Tid: 13:30 - 16:00
 • Plats: Högskolan Väst
 • Lokal: Entré AIL (bottenplan i D-huset)

Högre seminarium med Andreas Fejes

Välkommen till en ny seminarieform från LINA - "LINA Högre Seminarium". En timmes presentation av professor Andreas Fejes från Linköoings universitet, med inmundigande av en lunchmacka och därefter en timmes efterföljandesamtal med Andreas. Temat är Exploring the Adult Learning Reserch field.

 • Datum: 19 mars
 • Tid: 12.00-14.00
 • Plats: Högskolan Väst
 • Lokal: J111

Mer information och anmälan

Hur kan digitalisering stödja lärande och kompetens?

Vad händer när ny digital teknik införs i olika delar av vår vardag? Hur kan vi använda den nya tekniken på bästa sätt? Vilka strategier och vilken kompetens behövs i samhället för att hantera alla nya krav på digital kompetens?

I det här REVÄST*-seminariet "Hur kan digitalisering stödja lärande och kompetens i såväl arbete som vardag?" ges en allmän överblick i relation till dessa frågeställningar, samt en dykning i konsekvenserna av den pågående digitaliseringen inom områden som vård, skola och industri. Medverkande forskare är verksamma inom forskningsmiljön LINA (Lärande i och för det nya arbetslivet) vid Högskolan Väst.

 • Datum: 22 mars
 • Tid: 13.00-15.00
 • Plats: Högskolan Väst
 • Lokal: F 131

Mer information och anmälan

*Reväst är ett samarbetsorgan och en plattform för kunskapsutbyte mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi kring Västsveriges regionala utveckling.

Välfärdsverkstaden: Maskulinitet och hållbarhet

Martin Hultman, forskare vid Linköpings universitet, talar om sin forskning kring maskulinitet och hållbarhet.

Om man väljer att dela upp mänskligheten mellan kvinnor och män, är män ett större problem för miljön än kvinnor. Män reser längre, konsumerar mer resurskrävande prylar och sitter dessutom på fler maktpositioner inom till exempel näringslivet. Hur kan man förstå detta och vad får det för konsekvenser för integration och hållbart samhällsbyggande?Detta seminarium leds av Eddy Nehls, docent Högskolan Väst.

Anmälan till eddy.nehls@hv.se senast 9 april 2018.
Föreläsningen vänder sig i första hand till personal i Trollhättans Stad.

 • Datum: 10 april
 • Tid: 13.30-16.00
 • Plats: Högskolan Väst
 • Lokal: Entré AIL (bottenplan i D-huset)

Rykande färsk forskning - tre avhandlingar i korthet

Tre av miljöns forskarstuderande har lagt fram sina avhandlingar i början på året. Här ges tillfälle att ta del av innehållet när de tre berättar i korthet om sina resultat.

Sara Willermark
Digital Didaktisk Design. Att utveckla undervisningspraktiken i och för en digitaliserad skola.

Monika Hattinger
Co-constructing Expertise, om samproduktion av kunskap tillsammans med industrin

Lars-Olof Joahnsson
Engaged in digital service innovation, om digitalisering av våra vardagssituationer

 • Datum: 13 april
 • Tid: 12.00-13.30
 • Plats: Högskolan Väst
 • Lokal: J111

Mer information och anmälan

Lunchföreläsning: Människan och roboten i samverkan

Hur samverkar man med en robot och vilka faktorer styr arbetsprocessen? Vilken kunskap behövs och hur visualiseras informationsflöden och industriprocessen? Vilka nya utmaningar ställs människan inför med den nya tekniken?

 

Inom ramen för industri 4.0 och den smarta digitaliserade verkstaden står Sveriges industri inför stora teknikskiften som innebär strukturella förändringar som accentuerar behovet av alltmer automatiserade industriprocesser. Nya automatiserade lösningar förändrar villkoren för såväl produktionsprocesser som för kompetensförsörjning. Men också arbetssituationen för människorna som arbetar i och tillsammans med de automatiserade lösningarna förändras. Frågor som säkerhet, trygghet och arbetsfördelning blir viktiga. Allt från fysisk säkerhet till sociala sociala och strukturella förändringar behöver hanteras. 

Seminariumet presenteras av Linn Gustavsson.

Anmälan: Mejla din anmälan till eva.erkmar@hv.se senast 16 maj.

Vi bjuder på lunchmacka.

 • Datum: 21 maj
 • Tid: 12.00-13.00
 • Plats: Högskolan Väst
 • Lokal: I105

Mer information och anmälan 

LÄNKAR

Läs mer om forskningsmiljön LINA

Du får det här nyhetsbrevet för att du är med i vår e-postlista.

Vill du tipsa någon om detta nyhetsbrev? Klicka här.

HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
www.hv.se
webmaster@hv.se 

REDAKTÖR
Eddy Nehls
eddy.nehls@hv.se
070-6022527

Följ oss:

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på LinkedInFölj oss på Instagram