Webbversion | Skicka vidare
Högskolan Väst
Nyheter från BUV
NYHETER MARS 2018

Välkommen att ta del av vårens nyhetsbrev från BUV!

Vi berättar om ny forskning, presenterar intressanta kortrapporter, berättar om nyheter kring våra doktorander och ni kan ta del av evenemang som vi arrangerat.

Trevlig läsning!

SEMINARIUM: FÖRÄLDRARESURSEN

FöräldraResursen – en väl fungerande samverkansverksamhet med nöjda föräldrar

Vid ett öppet lunchseminarium på Högskolan Väst gavs yrkesverksamma möjlighet att ta del av ny forskning om hur en ny kommunal satsning på stöd till föräldrar har fallit ut. Resultaten har framkommit i en studie tillsammans med Uddevalla kommun där FöräldraResursen – ett förstärkt och samordnat familjestöd till familjer med barn i åldrarna 6-12 år - har studerats.
Läs hela nyheten

AKTUELL FORSKNING

Ledarskap i klassrummet

Christina Halvarsson forskar tillsammans med Anna Johansson i ett samverkansprojekt med Grästorps kommun. Klicka på filmen ovan och hör Christina Halvarsson berätta.

BUV KONFERENS - BOKA DAGEN!

Föräldraskap och familjestöd

Den 13 juni 2018 är det dags för BUV:s årliga välbesökta konferens där såväl forskare som verksamhetspraktiker är välkomna att presentera forsknings- och utvecklingsprojekt. Temat denna gång är "Föräldraskap och familjestöd". Keynote-speakers är Dr Fatumo Osman och Prof Philip Hwang. Det är en konferens utan kostnad. Mer information och anmälan finns här.

NY BOK

Forskare på Högskolan Väst bakom ny bok om barn och-ungdomsvetenskap

Barn- och ungdomsvetenskap utgör idag ett tvärvetenskapligt område, som bygger på och integrerar kunskaper från olika discipliner. Den nya boken Barn- och ungdomsvetenskap Grundläggande perspektiv täcker in stora delar av området genom ett antal olikartade exempel från svensk barn- och ungdomsvetenskaplig forskning. Författare är professor Emma Sorbring, Högskolan Väst, tillsammans med professor Thomas Johansson, Göteborgs universitet. Läs mer

NYA MEDEL FRÅN VETENSKAPSRÅDET

Hur pratar lärare om kropp, vikt och hälsa?

Övervikt och fetma beskrivs idag som ett mycket allvarligt hälsohot. Forskare från Göteborgs universitet, Örebro universitet och Högskolan Väst har beviljats närmare 4, 5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att studera hur lärare i idrott och hälsa i sin lärarroll förhåller sig till diskussionen om övervikt och fetma och hur deras förhållningssätt påverkar deras undervisningsmetoder. Gör undervisningen i idrott och hälsa så att den icke-smala kroppen framstår som avvikande och problematisk? Målet är att ge lärare stöd för att kritiskt reflektera över rådande hälsodiskussioner och utforma ett arbetssätt som är inkluderande för alla typer av kroppar och identiteter. Fil dr Anna Johansson deltar för Högskolan Västs räkning.
Kontaktuppgifter

INTERNATIONELL BARNUPPFOSTRINGSSTUDIE (PAC)

Det tvärkulturella projektet Parenting Across Cultures (PAC) har beviljats nya medel och en av de anställda inom BUV-miljön har nyligen presenterat sitt avhandlingsarbete som är knutet till PAC. Grattis till projektet och till Nina Tryggvason!

Trygga bostadsområden gör barn mer delaktiga i familjen

Socioekonomiska skillnader är den viktigaste faktorn för hur delaktiga barn känner sig i sin familjs beslut och aktiviteter. Men jämlikhet spelar också in. I mer jämlika samhällen känner sig barnen mindre delaktiga. Resultaten i Nina Tryggvasons avhandling baseras på data från ett internationellt forskningsprojekt, Parenting Across Cultures där 1300 föräldrar och barn från nio länder deltar. I avhandlingen undersöks hur delaktiga barnen känner sig i familjens beslut och olika aktiviteter. Läs mer

 
 

Barnuppfostran i fokus

Hur kommer det sig att samma uppfostringsmetod kan ha olika effekt på barnets utveckling i olika kulturer? Det tvärkulturella projektet Parenting Across Cultures utformades för att ge svar på denna fråga.

Totalt följs drygt 1300 familjer, i totalt nio olika länder, av ett tjugotal forskare under en period av tio år. Årligen samlas material in från barnet och från mamman och pappan. Vid första datainsamlingen var barnen 8 år gamla (2008) och under 2017 kom positivt besked från National Institute of Health i USA att de kommer fortsatt stödja projektet ytterligare i 5 år. Emma Sorbring, professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Högskolan Väst, är ansvarig för den svenska delen av studien och flera forskare på Högskolan Väst genomför delstudier. Mer om projektet

NY PROFESSOR OCH NYA DOKTORANDER STÄRKER BUV

Kajsa Hansen Yang

Kajsa Hansen Yang är ny professor i pedagogik vid Högskolan Väst sedan 1 jan 2018. Hennes forskningsintressen ligger inom området internationella jämförelser av utbildningssystem, så kallad komparativ pedagogik, med fokus på likvärdighetsfrågor. En av de frågor som Kajsa försöker besvara är varför det finns stora skillnader mellan skolors resultat i vissa länder medan de är små i andra. Elevers sociala bakgrund betyder också olika mycket för deras studieresultat i olika länder.

Kontaktuppgifter

 

Vi hälsar Kajsa varmt välkommen!

 
 

 

Mona Tynkkinen

Mona är ny doktorand i pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande. Området för avhandlingsarbetet är lärarstudenters lärprocesser och professionella utveckling. Syftet är att studera lärarstudenters yrkessocialisering och hur lärarkunskaper samt lärarkompetenser utvecklas hos studenterna vid integrering av teori och praktik i de verksamhetsförlagda och högskoleförlagda delarna av utbildningen.

Kontaktuppgifter

Lycka till med studierna Mona!

 
 

 

Olof Wiedel

Olof är ny doktorand i pedagogik med inriktning arbetsintegrerat lärande. Området för avhandlingsarbetet är interprofessionellt lärande i pedagogiskt arbete med ungdomar som står utanför arbetsmarknaden och inte heller har pågående gymnasiala studier. Syftet är att studera det interprofessionella lärandet bland de som arbetar med dessa arbetsmarknadspolitiska åtgärder och vilka lärprocesser som uppstår inom verksamheten samt hur mötet mellan deltagarna och verksamheten får konsekvenser för lärande i arbetet.
Kontaktuppgifter

 

Vi önskar Olof lycka till med studierna!

 
 
NYA KORTRAPPORTER

MINIMILI. Relationen som en resurs i behandling av unga med riskbruk av alkohol och droger

Den här rapporten handlar om MiniMili, ett projekt som drevs i Ale kommun under åren 2014–2016 med ambitionen att minska och förebygga drogbruket bland unga. Till projektet knöts en forskare från Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön pa Högskolan Väst med uppgift att dokumentera framgangsfaktorerna i MiniMilis arbete. 

Rapporten i sin helhet finns här.

 

 
 

Unga vuxna samtalar om livsval, framtidstankar och hur det är att bo och studera i Västerviks kommun

Föreliggande intervjustudie fokuserar på högskolestudenter och nyligen färdigutbildade, vid tidpunkten boende i Västerviks kommun. Hur talar de unga om Västervik som ort? Kan de se en framtid i Västervik eller planerar de att så småningom flytta därifrån? Rapporten i sin helhet finns här.

 
 
LÄNKAR

Läs mer om högskolans barn- och ungdomsvetenskapliga forskning
Läs mer om barn - och ungdomsvetenskapligt magisterprogram, 60 hp
Läs mer om högskolan
Läs mer om högskolans forskning

Du får det här nyhetsbrevet för att du är med i vår e-postlista.

Vill du tipsa någon om detta nyhetsbrev? Klicka här.

HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
www.hv.se
webmaster@hv.se 

REDAKTÖR
Emma Sorbring
emma.sorbring@hv.se
0520-22 37 12

Följ oss:

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på LinkedInFölj oss på Instagram