Webbversion | Skicka vidare
Högskolan Väst
Nyheter från Socialpsykiatrisk vård
NYHETER FEBRUARI 2018

 

Kära Alumner!

Här kommer litet nyheter och förfrågningar från oss på Högskolan Väst.

En glad nyhet för många är att det till hösten kommer att bli möjligt att gå en 7,5 hp kurs i utredning, handläggning och dokumentation för de av er som önskar. Vi vet att det kommer att bli ett högt söktryck på denna kurs så håll er àjour med vad som händer här på HV. Kursen kommer att gå på halvfart och mer information kommer snart.

Vi är också litet nyfikna på om det är någon av er alumner som fortsatt med ytterligare studier i kriminologi. I så fall kan du väl höra av dig till mig.

På återhörande,

Anne-Lie

 

 Ett rop på hjälp!

Hej alumner!

Jag har nyligen tillträtt tjänsten som VFU samordnare i programmet Socialpsykiatrisk vård och önskar komma i kontakt med alumner som är ute i olika verksamheter och jobbar. Vi behöver dig först och främst som handledare under VFU-perioderna eftersom du har erfarenhet av utbildningen i sig men du är också insatt i studenternas kunskaper och förmågor utifrån vilken termin praktiken utgår ifrån. Anledningen är också att vi behöver utveckla VFU:n så den matchar utbildningen och de jobb som studenter får efter avslutad utbildning. Vi behöver intressanta och lärorika praktikplatser. På senare tid har det blivit svårare att få praktikplatser inom kriminalvård såsom fängelse, rättsmedicinalverket och frivården. Arbetar du inom dessa områden eller liknande så hör av dig. Vi är också intresserade av VFU platser inom socialt arbete där du som handledare jobbar som socialsekreterare inom socialtjänsten, ingår i projektgrupper, samverkansuppdrag, arbetsledande ställning av olika slag eller i delar av ditt arbete. Det sistnämnda gäller även i verksamheter inom psykiatrisk vård. Utöver det som nämnts ovan finns det säkerligen många fler intressanta verksamheter som ni jobbar inom, bland annat tänker jag verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar med psykisk ohälsa.

Hör av er via mail eller telefon.

Med vänlig hälsning 

 Monica Kinnander

 

LÄNKAR

Läs mer om Högskolan Väst
Sök bland högskolans kurser och program
Om kompetensutveckling och uppdrag
Samverka med oss

Du får det här nyhetsbrevet för att du är alumn och/eller partner.

Vill du tipsa någon om detta nyhetsbrev? Klicka här.

HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
www.hv.se
webmaster@hv.se 

REDAKTÖR
Anne-Lie Steen
anne-lie.steen@hv.se
0520-22 39 03

Följ oss:

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på LinkedInFölj oss på Instagram