Webbversion | Skicka vidare
Högskolan Väst
Nyheter från Högskolan Väst
MARS 2018

Rektor Martin Hellström och Henrik Runnemalm, forskningschef GKN, i samspråk med Stefan Löfven.

 

Statsministerbesök

Statsminister Stefan Löfven besökte Trollhättan och Innovatum under onsdagen. Efter en rundvisning där han bland annat fick stifta bekantskap med Trumpf-maskinen, en sorts laserbaserad 3D-skrivare, var han mäkta imponerad av Produktionstekniskt centrum och Inkubatorn.
– Här finns alla möjligheter att skapa en positiv framtid för Trollhättan.

Läs mer

UTBILDNING

Lärosäten kraftsamlar för att fler ska välja en lärarutbildning

Sverige har en akut lärarbrist. Enligt Skolverkets senaste prognos behöver Sverige examinera 15 100 lärare varje år fram till 2031 för att matcha rekryteringsbehovet. Det är nästan dubbelt så många som examineras idag. Nu går 14 lärosäten samman i satsningen ”jag är lärare” för att öka antalet sökande till lärarutbildningen och förändra synen på yrket.

Läs mer

Yrkeshögskola och högskola – konkurrerande eller kompletterande?

Den nya utbildningsformen yrkeshögskola (YH) växer i hela Sverige och så även i Västra Götaland. Onsdagen den 14 mars arrangerade Kunskapsförbundet Väst, Högskolan Väst och Myndigheten för yrkeshögskolan en gemensam konferens om gränssnittet mellan de två utbildningssystemen yrkeshögskola och högskola och de möjligheter och utmaningar som finns mellan utbildningsformerna.

Läs mer

 
 

”Genom studier blir man en del av samhället”

Närmare 30 asylsökande och nyanlända samlades häromdagen i entrén på Högskolan Väst för några timmars information kring högskoleutbildning. De ville alla få en inblick i svensk högre utbildning, vad som krävs, vad behöver jag komplettera med, vad kan man läsa, kan jag läsa när jag befinner mig i asylprocessen – ja, frågorna var många.

Läs mer

 
 
Om satsningen Primus


Drönare och 3D printad penna i blickfånget vid invigning av Primus

Högskolan Väst har etablerat forskningsmiljön Primus som, via KK-stiftelsens program ”KK-miljö”, skall utveckla stark forskning och utbildning inom teknik och lärande. Primus syftar ytterst till att stärka svensk industri. Den 8 mars hölls en festlig invigning med ett 100-tal gäster från näringsliv, offentlig verksamhet samt akademi.

Ta del av invigningstal, paneldebatt och hör några röster i vimlet

Digitaliserad produktion nästa steg

Att ett stort företag som GKN Aerospace Sweden i Trollhättan väljer att placera en hel avdelning med specialister i en gemensam arena med Högskolan Väst är unikt i Sverige. GKN ser stora värden i att vara nära den akademiska miljön. Exempelvis har lasersvetsteknologin som utvecklats i arenan möjliggjort affärer som årligen bidrar med en miljard kronor till GKN Aerospace Swedens omsättning. I nästa steg av det långsiktiga forskningssamarbetet står digital produktion i fokus.

Läs mer

 
 
NYA FORSKNINGSRESULTAT
NYA PROFESSORER

Vi gratulerar Maher Asal, befordrad till professor i nationalekonomi med inriktning mot finansiell ekonomi och Per Assmo, bofordrad till professor i kulturgeografi samt välkomnar Kajsa Yang Hansen som ny professor i pedagogik.

ÖPPNA ARRANGEMANG

3 april: Rykande färsk forskning om digitalisering

Tre av högskolans forskare inom digitalisering presenterar sin forskning under ett lunchseminarium. Öppet för alla!

 

Mer information

9 april: Fika med forskare - varför åldras vi?

Upptäckt har gjorts att enskilda genförändringar eller olika dieter kan förlänga livslängden markant i ett flertal modellorganismer som till exempel jästsvamp, mask, fluga och mus. Men kan dessa rön även öka förståelsen för de underliggande orsakerna till mänskligt åldrande, och kan vi i så fall göra något åt det?

Mer information och anmälan

10 april: Maskulinitet och hållbarhet - är män ett miljöproblem?

Om man väljer att dela upp mänskligheten mellan kvinnor och män, är män ett större problem för miljön än kvinnor. Män reser längre, konsumerar mer resurskrävande prylar och sitter dessutom på fler maktpositioner inom till exempel näringslivet. Hur kan man förstå detta och vad får det för konsekvenser för integration och hållbart samhällsbyggande?

Mer information och anmälan

19 och 20 april: Fyrbodals Hälsoakademi bjuder in till två seminarier om kronisk smärta

26 april: Språkcafé

Under språkcaféet ges nyanlända möjlighet att byta erfarenheter och skapa relationer med invånaran  i Trollhättan. På språkcaféet träffas vi under lättsamma former, under en fikastund för att träna på det svenska språket. Här delas erfarenheter, historier och nya kontakter skapas.

Mer information

LÄNKAR

Läs alla nyheter
Läs mer om högskolan
Läs mer om högskolans forskning
Hitta en forskare
Sök bland högskolans kurser och program
Samverka med oss

Du får det här nyhetsbrevet för att du är med i vår e-postlista.

Vill du tipsa någon om detta nyhetsbrev? Klicka här.

HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
www.hv.se
webmaster@hv.se 

REDAKTÖR
Anna Hallberg
anna.hallberg@hv.se
0520-22 31 52

Följ oss:

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på LinkedInFölj oss på Instagram